Sök produkt
Hem » VVS » Kopplingar » LK Systems Pushfit

LK Systems Pushfit

LK PushFit-kopplingar är typgodkända för LK Universalrör PE-X dim 16-25.

LK PushFit -kopplingar får endast användas till LK PE-X Universalrör.

LK PushFit är i första hand avsedd för värme-, vatten- och kylvattensystem och får inte användas i system för distribution av gas.

  • Beteckningen X anger att kopplingen passar för LK PE-X Universalrör.

LK PushFit levereras med förnicklat kopplingshus i dim 16-25.

Se monteringsinstruktion för fogning med PushFit i Monteringsanvisning för LK PushFit.

OBS! Den medföljande stödhylsan ska monteras i PE-X röret. Markera alltid insticksdjupet på röret för respektive dimension. Insticksdjupet ska vara 23 mm på 16 mm rör samt 27 mm på 20 och 25 mm rör. När röret är monterat i PushFit-kopplingen kontrollera att markeringen för insticksdjupet knappt syns. Dra sedan i röret för att säkerställa att kopplingen sitter ordentligt fast.

I de fall en demontering ska utföras måste LK Demonteringsverktyg användas eller LK SmartTool. Skall samma PE-X rör återmonteras ska röränden kontrolleras så att kopplingens gripring inte skadat PE-X röret. I detta fall så ska PE-X röret kapas på minst det instickningsdjup som markerats.

LK förordar heldragna Rör-i-Rör-system mellan synligt placerade kopplingspunkter alternativt att kopplingspunkterna placeras i utrymmen med läckageindikering. En skarvfri installation är alltid det säkraste alternativet.

Beteckning Avser koppling för rördim.
X16 16 x 2,0
X20 20 x 2,8
X25 25 x 3,5
LK PushFit Rak koppling inv gg
Push-koppling avsedd för LK PE-X Universalrör. Levereras komplett inkl. stödhylsa.
Från:68kr
LK PushFit Rak koppling utv gg
Push-koppling avsedd för LK PE-X Universalrör. Levereras komplett inkl. stödhylsa.
201kr
LK PushFit Vinkel 90° utv gg
Push-koppling avsedd för LK PE-X Universalrör. Levereras komplett inkl. stödhylsa.
147kr
LK PushFit Propp
Push-koppling avsedd för LK PE-X Universalrör. Levereras komplett inkl. stödhylsa.
115kr
LK PushFit Vinkel 90°
Push-koppling avsedd för LK PE-X Universalrör. Levereras komplett inkl. stödhylsa.
203kr
LK PushFit Plugg 16 mm
För proppning av outnyttjat 16 mm avstick i LK Fördelare UNI Push eller LK PushFit koppling.
Kan även användas som propp vid provtryckning.
20kr