{"showRegularHeader":true,"showFilterHeader":false,"showSections":false,"hideProducts":false,"productListing":{"products":[{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Klammer i plast för klamring av tomrör. Klammern har två förmonterade skruvar, Torx 20.\r\n\r\nBeakta att kall- och varmvattenledningar ska vara monterade så att de inte kommer i kontakt med varandra.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eKlammer i plast f\u0026ouml;r klamring av tomr\u0026ouml;r. Klammern har tv\u0026aring; f\u0026ouml;rmonterade skruvar, Torx 20.\u0026nbsp;\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eBeakta att kall- och varmvattenledningar ska vara monterade s\u0026aring; att de inte kommer i kontakt med varandra.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Klammer i plast för klamring av tomrör. Klammern har två förmonterade skruvar, Torx 20.\r\n\r\n\r\nBeakta att kall- och varmvattenledningar ska vara monterade så att de inte kommer i kontakt med varandra."},"id":"86-1880763","baseProductId":"B10544","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Plastklammer tomrör","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/319DFBF039CA7F27071F52D1464EB1DEF6827B03A83D101D7AFCE9482FE37DFA/3966e2ff2ebd41f49a54b741c65c1518/jpg/media/6dbce4759e04403aa92bfd1eef95bb95/B10544a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/319DFBF039CA7F27071F52D1464EB1DEF6827B03A83D101D7AFCE9482FE37DFA/3966e2ff2ebd41f49a54b741c65c1518/jpg/media/6dbce4759e04403aa92bfd1eef95bb95/B10544a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/319DFBF039CA7F27071F52D1464EB1DEF6827B03A83D101D7AFCE9482FE37DFA/3966e2ff2ebd41f49a54b741c65c1518/jpg/media/6dbce4759e04403aa92bfd1eef95bb95/B10544a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"LK Plastklammer tomrör","baseProductName":"LK Plastklammer tomrör","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":8.4,"priceWithVat":10.500,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"11 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"3b225232-4b5f-47ef-857d-113fd928916b","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.02,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-plastklammer-tomror","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Plastklammer tomrör","hdSrc":"/storage/319DFBF039CA7F27071F52D1464EB1DEF6827B03A83D101D7AFCE9482FE37DFA/3966e2ff2ebd41f49a54b741c65c1518/jpg/media/6dbce4759e04403aa92bfd1eef95bb95/B10544a.jpg","originalSrc":"/storage/319DFBF039CA7F27071F52D1464EB1DEF6827B03A83D101D7AFCE9482FE37DFA/3966e2ff2ebd41f49a54b741c65c1518/jpg/media/6dbce4759e04403aa92bfd1eef95bb95/B10544a.jpg","src":"/storage/319DFBF039CA7F27071F52D1464EB1DEF6827B03A83D101D7AFCE9482FE37DFA/3966e2ff2ebd41f49a54b741c65c1518/jpg/media/6dbce4759e04403aa92bfd1eef95bb95/B10544a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/8B0AA9288077E06274F01C79B98DA78ABCF0AA0B302FF4CCFB3872967DB93917/3966e2ff2ebd41f49a54b741c65c1518/250-188-0-jpg.Jpeg/media/6dbce4759e04403aa92bfd1eef95bb95/B10544a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":17.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1880763","disabled":false},{"value":"86-1882400","disabled":false},{"value":"86-1880762","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":7.6,"formattedPrice":"10 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"8 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Tomrörsbleck i metall, för fixering av tomrör vid förläggning i träbjälklag, träregelväggar m.m.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp class=\u0022col-xs-12 text-color-inverse\u0022\u003eTomr\u0026ouml;rsbleck i metall, f\u0026ouml;r fixering av tomr\u0026ouml;r vid f\u0026ouml;rl\u0026auml;ggning i tr\u0026auml;bj\u0026auml;lklag, tr\u0026auml;regelv\u0026auml;ggar m.m.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Tomrörsbleck i metall, för fixering av tomrör vid förläggning i träbjälklag, träregelväggar m.m."},"id":"86-1882150","baseProductId":"B10729","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Tomrörsbleck","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/3AAC32070676A0A208130AC72BCF873FCF0277EEEF56909D1F8FE4FEEE01B222/c60f9c305d904d15887e6fed740cc924/jpg/media/5b956626a02a4293a78be97b65ad7b45/B10729a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/3AAC32070676A0A208130AC72BCF873FCF0277EEEF56909D1F8FE4FEEE01B222/c60f9c305d904d15887e6fed740cc924/jpg/media/5b956626a02a4293a78be97b65ad7b45/B10729a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/3AAC32070676A0A208130AC72BCF873FCF0277EEEF56909D1F8FE4FEEE01B222/c60f9c305d904d15887e6fed740cc924/jpg/media/5b956626a02a4293a78be97b65ad7b45/B10729a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"LK Tomrörsbleck","baseProductName":"LK Tomrörsbleck","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":7.6,"priceWithVat":9.500,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"10 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"4db19508-5cd1-4f73-984e-06a7fc65e13f","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.012,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-tomrorsbleck","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Tomrörsbleck","hdSrc":"/storage/3AAC32070676A0A208130AC72BCF873FCF0277EEEF56909D1F8FE4FEEE01B222/c60f9c305d904d15887e6fed740cc924/jpg/media/5b956626a02a4293a78be97b65ad7b45/B10729a.jpg","originalSrc":"/storage/3AAC32070676A0A208130AC72BCF873FCF0277EEEF56909D1F8FE4FEEE01B222/c60f9c305d904d15887e6fed740cc924/jpg/media/5b956626a02a4293a78be97b65ad7b45/B10729a.jpg","src":"/storage/3AAC32070676A0A208130AC72BCF873FCF0277EEEF56909D1F8FE4FEEE01B222/c60f9c305d904d15887e6fed740cc924/jpg/media/5b956626a02a4293a78be97b65ad7b45/B10729a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/2D44C730F2D0DE95599E50E79309F1E7083CCE92571564365A0E5D881447CA29/c60f9c305d904d15887e6fed740cc924/250-188-0-jpg.Jpeg/media/5b956626a02a4293a78be97b65ad7b45/B10729a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":27.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1882150","disabled":false},{"value":"86-1882149","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":7.6,"formattedPrice":"10 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"8 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Väggbockstöd för rörutgång ur vägg eller golv. Avsett för 25 mm skyddsrör och 16 mm mediarör. Minimum 55 mm fritt utrymme i vägg krävs för att installera produkten. Väggbockstödet kan fästas i LK Väggskena, i kortling eller på sidan av regel. Två väggbockstöd kan monteras vid sidan av varandra med 40 c/c mellan rörutgångarna. För montage med 60 c/c avvänd LK Väggskena. Vid användning av LK Väggbockstöd Grip V2 till LK PAL Universalrör A med tomrör (RiR) måste LK Bockfjäder INV, RSK 187 68 98 användas. Lämplig skruv för montering i kortling är 4 st 4,2x19 ej försänkt. Lämplig skruv för montering på regel 2 st 5x60 ej försänkt. Skruvar medföljer ej.\r\n\r\n•  Även för sidomontage\r\n•  Kompakt byggmått\r\n•  Stabil infästning med tre låsningar i väggskena","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp class=\u0022description\u0022\u003eV\u0026auml;ggbockst\u0026ouml;d f\u0026ouml;r r\u0026ouml;rutg\u0026aring;ng ur v\u0026auml;gg eller golv. Avsett f\u0026ouml;r 25 mm skyddsr\u0026ouml;r och 16 mm mediar\u0026ouml;r. Minimum 55 mm fritt utrymme i v\u0026auml;gg kr\u0026auml;vs f\u0026ouml;r att installera produkten. V\u0026auml;ggbockst\u0026ouml;det kan f\u0026auml;stas i LK V\u0026auml;ggskena, i kortling eller p\u0026aring; sidan av regel. Tv\u0026aring; v\u0026auml;ggbockst\u0026ouml;d kan monteras vid sidan av varandra med 40 c/c mellan r\u0026ouml;rutg\u0026aring;ngarna. F\u0026ouml;r montage med 60 c/c avv\u0026auml;nd LK V\u0026auml;ggskena. Vid anv\u0026auml;ndning av LK V\u0026auml;ggbockst\u0026ouml;d Grip V2 till LK PAL Universalr\u0026ouml;r A med tomr\u0026ouml;r (RiR) m\u0026aring;ste LK Bockfj\u0026auml;der INV, RSK 187 68 98 anv\u0026auml;ndas. L\u0026auml;mplig skruv f\u0026ouml;r montering i kortling \u0026auml;r 4 st 4,2x19 ej f\u0026ouml;rs\u0026auml;nkt. L\u0026auml;mplig skruv f\u0026ouml;r montering p\u0026aring; regel 2 st 5x60 ej f\u0026ouml;rs\u0026auml;nkt. Skruvar medf\u0026ouml;ljer ej.\u003c/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003e\u0026bull; \u0026nbsp;\u003c/span\u003e\u0026Auml;ven f\u0026ouml;r sidomontage\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003e\u0026bull; \u0026nbsp;\u003c/span\u003eKompakt byggm\u0026aring;tt\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003e\u0026bull; \u0026nbsp;\u003c/span\u003eStabil inf\u0026auml;stning med tre l\u0026aring;sningar i v\u0026auml;ggskena\u003c/li\u003e\r\n\u003c/ul\u003e"},"descriptionShort":{"value":"För rörutgång ur vägg med min. 55 mm fritt utrymme i vägg. Fästes i LK Väggskena alternativt i kortling eller skiva av trä. För RiR m. tomrör dim: 25 mm"},"id":"86-1882700","baseProductId":"B10765","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Väggbockstöd Grip 25 V2","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/1EB7B67B179C2B3192757A621CA3ACA094E8B017D8F94C3046609FDBBC167AC2/563e9f54d16949cbbae9ff16258f2f69/jpg/media/ed9ab2955f3540ec829d64fc106ff59a/B10765a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/1EB7B67B179C2B3192757A621CA3ACA094E8B017D8F94C3046609FDBBC167AC2/563e9f54d16949cbbae9ff16258f2f69/jpg/media/ed9ab2955f3540ec829d64fc106ff59a/B10765a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/1EB7B67B179C2B3192757A621CA3ACA094E8B017D8F94C3046609FDBBC167AC2/563e9f54d16949cbbae9ff16258f2f69/jpg/media/ed9ab2955f3540ec829d64fc106ff59a/B10765a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]},{"alt":"LK Väggbockstöd Grip 25 V2","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/37C667DBBF9C13A09B0C52ECC5328C8AA95E28D47DA6FAB1654903A63EA11A26/9f249ca5396a44e68bc7b6d5be073542/jpg/media/41e4467b7eb04da189a4ff1e69da8849/B10765b.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/37C667DBBF9C13A09B0C52ECC5328C8AA95E28D47DA6FAB1654903A63EA11A26/9f249ca5396a44e68bc7b6d5be073542/jpg/media/41e4467b7eb04da189a4ff1e69da8849/B10765b.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/37C667DBBF9C13A09B0C52ECC5328C8AA95E28D47DA6FAB1654903A63EA11A26/9f249ca5396a44e68bc7b6d5be073542/jpg/media/41e4467b7eb04da189a4ff1e69da8849/B10765b.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]},{"alt":"LK Väggbockstöd Grip 25 V2","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/82E5A0C19DE1C952324865C777EE11A2E1A13803299FB26F629D973B5893225C/bcc3ece068f142a3a5ee4f901a59f797/jpg/media/0cdd108f4d7f40deabf534af0f051084/B10765c.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/82E5A0C19DE1C952324865C777EE11A2E1A13803299FB26F629D973B5893225C/bcc3ece068f142a3a5ee4f901a59f797/jpg/media/0cdd108f4d7f40deabf534af0f051084/B10765c.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/82E5A0C19DE1C952324865C777EE11A2E1A13803299FB26F629D973B5893225C/bcc3ece068f142a3a5ee4f901a59f797/jpg/media/0cdd108f4d7f40deabf534af0f051084/B10765c.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"LK Väggbockstöd Grip 25 V2","baseProductName":"LK Väggbockstöd Grip 25 V2","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":44.4,"priceWithVat":55.500,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"56 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"c4a0f18c-3cec-4618-b746-de6d545bd1c3","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.00000000,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-vaggbockstod-grip-25-v2","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Väggbockstöd Grip 25 V2","hdSrc":"/storage/1EB7B67B179C2B3192757A621CA3ACA094E8B017D8F94C3046609FDBBC167AC2/563e9f54d16949cbbae9ff16258f2f69/jpg/media/ed9ab2955f3540ec829d64fc106ff59a/B10765a.jpg","originalSrc":"/storage/1EB7B67B179C2B3192757A621CA3ACA094E8B017D8F94C3046609FDBBC167AC2/563e9f54d16949cbbae9ff16258f2f69/jpg/media/ed9ab2955f3540ec829d64fc106ff59a/B10765a.jpg","src":"/storage/1EB7B67B179C2B3192757A621CA3ACA094E8B017D8F94C3046609FDBBC167AC2/563e9f54d16949cbbae9ff16258f2f69/jpg/media/ed9ab2955f3540ec829d64fc106ff59a/B10765a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/0B7E2C7DF5440EB3D93301828C4CD45C6E746C1CA749B10603967A4DB91469E0/563e9f54d16949cbbae9ff16258f2f69/250-188-0-jpg.Jpeg/media/ed9ab2955f3540ec829d64fc106ff59a/B10765a.jpeg"},{"alt":"LK Väggbockstöd Grip 25 V2","hdSrc":"/storage/37C667DBBF9C13A09B0C52ECC5328C8AA95E28D47DA6FAB1654903A63EA11A26/9f249ca5396a44e68bc7b6d5be073542/jpg/media/41e4467b7eb04da189a4ff1e69da8849/B10765b.jpg","originalSrc":"/storage/37C667DBBF9C13A09B0C52ECC5328C8AA95E28D47DA6FAB1654903A63EA11A26/9f249ca5396a44e68bc7b6d5be073542/jpg/media/41e4467b7eb04da189a4ff1e69da8849/B10765b.jpg","src":"/storage/37C667DBBF9C13A09B0C52ECC5328C8AA95E28D47DA6FAB1654903A63EA11A26/9f249ca5396a44e68bc7b6d5be073542/jpg/media/41e4467b7eb04da189a4ff1e69da8849/B10765b.jpg","thumbnailSrc":"/storage/D557F0A23AF77ACDD80DE162E3881B1D16D67AEFB111D037CF8556267740B480/9f249ca5396a44e68bc7b6d5be073542/250-188-0-jpg.Jpeg/media/41e4467b7eb04da189a4ff1e69da8849/B10765b.jpeg"},{"alt":"LK Väggbockstöd Grip 25 V2","hdSrc":"/storage/82E5A0C19DE1C952324865C777EE11A2E1A13803299FB26F629D973B5893225C/bcc3ece068f142a3a5ee4f901a59f797/jpg/media/0cdd108f4d7f40deabf534af0f051084/B10765c.jpg","originalSrc":"/storage/82E5A0C19DE1C952324865C777EE11A2E1A13803299FB26F629D973B5893225C/bcc3ece068f142a3a5ee4f901a59f797/jpg/media/0cdd108f4d7f40deabf534af0f051084/B10765c.jpg","src":"/storage/82E5A0C19DE1C952324865C777EE11A2E1A13803299FB26F629D973B5893225C/bcc3ece068f142a3a5ee4f901a59f797/jpg/media/0cdd108f4d7f40deabf534af0f051084/B10765c.jpg","thumbnailSrc":"/storage/1C5CE763414C773CF42F4A52C6DC16CE0A6AAB4E6AFF1EC4396135498656AEA4/bcc3ece068f142a3a5ee4f901a59f797/250-188-0-jpg.Jpeg/media/0cdd108f4d7f40deabf534af0f051084/B10765c.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Tillfälligt slut","quantity":0.0,"stockType":"TemporarySoldOut"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1882700","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":44.4,"formattedPrice":"56 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"44 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"För tätning mellan mediarör och tomrör.\r\n\r\nMontering underlättas om smörjmedel, typ Glidex, används på röret.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eF\u0026ouml;r t\u0026auml;tning mellan mediar\u0026ouml;r och tomr\u0026ouml;r.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eMontering underl\u0026auml;ttas om sm\u0026ouml;rjmedel, typ Glidex, anv\u0026auml;nds p\u0026aring; r\u0026ouml;ret.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"För tätning mellan mediarör och tomrör.\r\n\r\n\r\nMontering underlättas om smörjmedel, typ Glidex, används på röret"},"id":"86-4814393","baseProductId":"B10811","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Ändtätning RiR","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/2213B28D9C5BB591E24D96927B6ACB6FBFC0861B0C5659829047AF4DE8ABE42C/468b99c03bb84efc9b70aea066a02ca5/jpg/media/1a0b40ba071b4b02bf7a9016aecea248/B10811a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/2213B28D9C5BB591E24D96927B6ACB6FBFC0861B0C5659829047AF4DE8ABE42C/468b99c03bb84efc9b70aea066a02ca5/jpg/media/1a0b40ba071b4b02bf7a9016aecea248/B10811a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/2213B28D9C5BB591E24D96927B6ACB6FBFC0861B0C5659829047AF4DE8ABE42C/468b99c03bb84efc9b70aea066a02ca5/jpg/media/1a0b40ba071b4b02bf7a9016aecea248/B10811a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"LK Ändtätning RiR","baseProductName":"LK Ändtätning RiR","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":8.4,"priceWithVat":10.500,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"11 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"235d459a-4b32-4d41-af2b-251169fa0fde","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.003,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-andtatning-rir","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Ändtätning RiR","hdSrc":"/storage/2213B28D9C5BB591E24D96927B6ACB6FBFC0861B0C5659829047AF4DE8ABE42C/468b99c03bb84efc9b70aea066a02ca5/jpg/media/1a0b40ba071b4b02bf7a9016aecea248/B10811a.jpg","originalSrc":"/storage/2213B28D9C5BB591E24D96927B6ACB6FBFC0861B0C5659829047AF4DE8ABE42C/468b99c03bb84efc9b70aea066a02ca5/jpg/media/1a0b40ba071b4b02bf7a9016aecea248/B10811a.jpg","src":"/storage/2213B28D9C5BB591E24D96927B6ACB6FBFC0861B0C5659829047AF4DE8ABE42C/468b99c03bb84efc9b70aea066a02ca5/jpg/media/1a0b40ba071b4b02bf7a9016aecea248/B10811a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/318FA4835BD53CC33416E42A26188F237ACA0D65DC5D5D7C6E6C9B7F445DC556/468b99c03bb84efc9b70aea066a02ca5/250-188-0-jpg.Jpeg/media/1a0b40ba071b4b02bf7a9016aecea248/B10811a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":12.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-4814393","disabled":false},{"value":"86-4810000","disabled":false},{"value":"86-4810007","disabled":false},{"value":"86-4814428","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":8.4,"formattedPrice":"11 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"8 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"För att förhindra eventuellt läckage att ta sig in mellan medierör och tomrör.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eF\u0026ouml;r att f\u0026ouml;rhindra eventuellt l\u0026auml;ckage att ta sig in mellan medier\u0026ouml;r och tomr\u0026ouml;r.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"För att förhindra eventuellt läckage att ta sig in mellan medierör och tomrör."},"id":"86-1888489","baseProductId":"B10731","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Tomrörsparaply","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/2F25EF5088C84E910D5FBEF47BEEE0E07E11807671EB5636923CD0C2835A8A2E/bb354aa60a65484b8dc05f2ed183a9d1/jpg/media/0b300e307a7f49029142b825c62da1da/B10731a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/2F25EF5088C84E910D5FBEF47BEEE0E07E11807671EB5636923CD0C2835A8A2E/bb354aa60a65484b8dc05f2ed183a9d1/jpg/media/0b300e307a7f49029142b825c62da1da/B10731a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/2F25EF5088C84E910D5FBEF47BEEE0E07E11807671EB5636923CD0C2835A8A2E/bb354aa60a65484b8dc05f2ed183a9d1/jpg/media/0b300e307a7f49029142b825c62da1da/B10731a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"LK Tomrörsparaply","baseProductName":"LK Tomrörsparaply","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":9.2,"priceWithVat":11.500,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"12 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"dfdf8947-4771-4d0c-b712-c4b3de32d71b","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.005,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-tomrorsparaply","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Tomrörsparaply","hdSrc":"/storage/2F25EF5088C84E910D5FBEF47BEEE0E07E11807671EB5636923CD0C2835A8A2E/bb354aa60a65484b8dc05f2ed183a9d1/jpg/media/0b300e307a7f49029142b825c62da1da/B10731a.jpg","originalSrc":"/storage/2F25EF5088C84E910D5FBEF47BEEE0E07E11807671EB5636923CD0C2835A8A2E/bb354aa60a65484b8dc05f2ed183a9d1/jpg/media/0b300e307a7f49029142b825c62da1da/B10731a.jpg","src":"/storage/2F25EF5088C84E910D5FBEF47BEEE0E07E11807671EB5636923CD0C2835A8A2E/bb354aa60a65484b8dc05f2ed183a9d1/jpg/media/0b300e307a7f49029142b825c62da1da/B10731a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/4C93D52DFA032D4A38902D63C6E652493338CBC6E6A2A126F4649A372A6A6F7F/bb354aa60a65484b8dc05f2ed183a9d1/250-188-0-jpg.Jpeg/media/0b300e307a7f49029142b825c62da1da/B10731a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":26.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1888489","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":9.2,"formattedPrice":"12 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"9 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Av plast, delbar.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp class=\u0022col-xs-12 text-color-inverse\u0022\u003eAv plast, delbar.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Av plast, delbar."},"id":"86-1872390","baseProductId":"B10737","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Täckbricka, enkel","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/65D40748355015433F9FE6338D694B1BDD0A2A808542A7C5D65B27B6E1667C07/6afe7d14463c47c58091fd93bbc281a9/jpg/media/9f5da292813d424585fd0feba6bd31ac/B10737a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/65D40748355015433F9FE6338D694B1BDD0A2A808542A7C5D65B27B6E1667C07/6afe7d14463c47c58091fd93bbc281a9/jpg/media/9f5da292813d424585fd0feba6bd31ac/B10737a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/65D40748355015433F9FE6338D694B1BDD0A2A808542A7C5D65B27B6E1667C07/6afe7d14463c47c58091fd93bbc281a9/jpg/media/9f5da292813d424585fd0feba6bd31ac/B10737a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"LK Täckbricka, enkel","baseProductName":"LK Täckbricka, enkel","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":7.6,"priceWithVat":9.500,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"10 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"4ead80ac-c900-4842-9800-2b0e09681cf8","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.002,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-tackbricka-enkel","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Täckbricka, enkel","hdSrc":"/storage/65D40748355015433F9FE6338D694B1BDD0A2A808542A7C5D65B27B6E1667C07/6afe7d14463c47c58091fd93bbc281a9/jpg/media/9f5da292813d424585fd0feba6bd31ac/B10737a.jpg","originalSrc":"/storage/65D40748355015433F9FE6338D694B1BDD0A2A808542A7C5D65B27B6E1667C07/6afe7d14463c47c58091fd93bbc281a9/jpg/media/9f5da292813d424585fd0feba6bd31ac/B10737a.jpg","src":"/storage/65D40748355015433F9FE6338D694B1BDD0A2A808542A7C5D65B27B6E1667C07/6afe7d14463c47c58091fd93bbc281a9/jpg/media/9f5da292813d424585fd0feba6bd31ac/B10737a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/D3B0506484E571831F5B55D767509B807B033395B16BAC9211C18130478E4DF4/6afe7d14463c47c58091fd93bbc281a9/250-188-0-jpg.Jpeg/media/9f5da292813d424585fd0feba6bd31ac/B10737a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":16.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1872390","disabled":false},{"value":"86-1872391","disabled":false},{"value":"86-1872389","disabled":false},{"value":"86-1872388","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":7.6,"formattedPrice":"10 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"8 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Använd LK Anslutningskopplingar RSK 188 18 45, 188 18 47, 188 18 48, 188 18 49, 188 18 50, 188 18 51, 188 18 52, 188 18 53, 188 18 54 eller 188 18 55 för anslutning mot blandare och tappkranar.\r\n\r\nGodkänd med 16 mm LK PE-X Universalrör enligt NT VVS 129.\r\n\r\nFör 16 mm dosan finns både alternativ med klämringskoppling alternativt PressPex koppling.\r\n\r\nFör 20 mm dosan finns endast klämringskoppling. Beakta att anslutning med 20 mm PE-X samt 16 mm och 20 mm PAL Universalrör ej uppfyller krav i NT VVS 129 om inspektions- och utbytbarhet. För mer information se monteringsanvisningen.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eAnv\u0026auml;nd LK Anslutningskopplingar RSK 188 18 45, 188 18 47, 188 18 48, 188 18 49, 188 18 50, 188 18 51, 188 18 52, 188 18 53, 188 18 54 eller 188 18 55 f\u0026ouml;r anslutning mot blandare och tappkranar.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eGodk\u0026auml;nd med 16 mm LK PE-X Universalr\u0026ouml;r enligt NT VVS 129.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eF\u0026ouml;r 16 mm dosan finns b\u0026aring;de alternativ med kl\u0026auml;mringskoppling alternativt PressPex koppling. \u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eF\u0026ouml;r 20 mm dosan finns endast kl\u0026auml;mringskoppling. Beakta att anslutning med 20 mm PE-X samt 16 mm och 20 mm PAL Universalr\u0026ouml;r ej uppfyller krav i NT VVS 129 om inspektions- och utbytbarhet. F\u0026ouml;r mer information se monteringsanvisningen.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"För rörutgång ur vägg med min. 45 mm utrymme i vägg.\r\n\r\nVäggdosans hals har en diameter på 53,5 mm.\r\n\r\nMinsta c/c avstånd mellan rörutgångar är 80 mm."},"id":"86-1877192","baseProductId":"B10766","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Väggdosa Uni","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/28DE0785A39F2A2C5F5317A27CBE35954B19A0C0D4355E2926FCA1F7573D85E0/6ce9e3343a5f4774bc8c2005e79324d9/jpg/media/d364c9f5b3ec4044bbb50cdf542738df/B10766a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/28DE0785A39F2A2C5F5317A27CBE35954B19A0C0D4355E2926FCA1F7573D85E0/6ce9e3343a5f4774bc8c2005e79324d9/jpg/media/d364c9f5b3ec4044bbb50cdf542738df/B10766a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/28DE0785A39F2A2C5F5317A27CBE35954B19A0C0D4355E2926FCA1F7573D85E0/6ce9e3343a5f4774bc8c2005e79324d9/jpg/media/d364c9f5b3ec4044bbb50cdf542738df/B10766a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]},{"alt":"LK Väggdosa Uni","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/B84A75F511A84CF6B7B39DECE5862CBA05BDCFA808BF400E8D803E84F7FFF594/4d1dd36fa45c4ed3962c5ab4b7811d20/jpg/media/65498eeb82fa4530a00857386af666c8/B10766b.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/B84A75F511A84CF6B7B39DECE5862CBA05BDCFA808BF400E8D803E84F7FFF594/4d1dd36fa45c4ed3962c5ab4b7811d20/jpg/media/65498eeb82fa4530a00857386af666c8/B10766b.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/B84A75F511A84CF6B7B39DECE5862CBA05BDCFA808BF400E8D803E84F7FFF594/4d1dd36fa45c4ed3962c5ab4b7811d20/jpg/media/65498eeb82fa4530a00857386af666c8/B10766b.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"LK Väggdosa Uni","baseProductName":"LK Väggdosa Uni","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":202.4,"priceWithVat":253.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"253 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"d2c816e7-8069-41a7-89a4-6acc540441bc","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.202,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-vaggdosa-uni","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Väggdosa Uni","hdSrc":"/storage/28DE0785A39F2A2C5F5317A27CBE35954B19A0C0D4355E2926FCA1F7573D85E0/6ce9e3343a5f4774bc8c2005e79324d9/jpg/media/d364c9f5b3ec4044bbb50cdf542738df/B10766a.jpg","originalSrc":"/storage/28DE0785A39F2A2C5F5317A27CBE35954B19A0C0D4355E2926FCA1F7573D85E0/6ce9e3343a5f4774bc8c2005e79324d9/jpg/media/d364c9f5b3ec4044bbb50cdf542738df/B10766a.jpg","src":"/storage/28DE0785A39F2A2C5F5317A27CBE35954B19A0C0D4355E2926FCA1F7573D85E0/6ce9e3343a5f4774bc8c2005e79324d9/jpg/media/d364c9f5b3ec4044bbb50cdf542738df/B10766a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/C638B31B60D146E203BD1A2E99F13F3A3CC9487C134A24B5B74F637C04F571CF/6ce9e3343a5f4774bc8c2005e79324d9/250-188-0-jpg.Jpeg/media/d364c9f5b3ec4044bbb50cdf542738df/B10766a.jpeg"},{"alt":"LK Väggdosa Uni","hdSrc":"/storage/B84A75F511A84CF6B7B39DECE5862CBA05BDCFA808BF400E8D803E84F7FFF594/4d1dd36fa45c4ed3962c5ab4b7811d20/jpg/media/65498eeb82fa4530a00857386af666c8/B10766b.jpg","originalSrc":"/storage/B84A75F511A84CF6B7B39DECE5862CBA05BDCFA808BF400E8D803E84F7FFF594/4d1dd36fa45c4ed3962c5ab4b7811d20/jpg/media/65498eeb82fa4530a00857386af666c8/B10766b.jpg","src":"/storage/B84A75F511A84CF6B7B39DECE5862CBA05BDCFA808BF400E8D803E84F7FFF594/4d1dd36fa45c4ed3962c5ab4b7811d20/jpg/media/65498eeb82fa4530a00857386af666c8/B10766b.jpg","thumbnailSrc":"/storage/774AE5AA8F758570869FD23C10D1B0E44D0E62E6710CEFA157F8E048F118D34F/4d1dd36fa45c4ed3962c5ab4b7811d20/250-188-0-jpg.Jpeg/media/65498eeb82fa4530a00857386af666c8/B10766b.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Levereras från externt lager","quantity":0.0,"stockType":"External"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1877192","disabled":true},{"value":"86-1877193","disabled":true},{"value":"86-1874385","disabled":false},{"value":"86-1874384","disabled":false},{"value":"86-1874388","disabled":true},{"value":"86-1874389","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":180.8,"formattedPrice":"226 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"202 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Plåt för sidoinfästning av LK Väggdosa UNI mot regel. Kan även användas för LK Väggbockstöd Grip. Levereras med 4 st skruv för väggdosa.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp class=\u0022col-xs-12 text-color-inverse\u0022\u003ePl\u0026aring;t f\u0026ouml;r sidoinf\u0026auml;stning av LK V\u0026auml;ggdosa UNI mot regel. Kan \u0026auml;ven anv\u0026auml;ndas f\u0026ouml;r LK V\u0026auml;ggbockst\u0026ouml;d Grip. Levereras med 4 st skruv f\u0026ouml;r v\u0026auml;ggdosa.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Plåt för sidoinfästning av LK Väggdosa UNI mot regel. Kan även användas för LK Väggbockstöd Grip.\r\n\r\nLevereras med 4 st skruv för väggdosa."},"id":"86-1877399","baseProductId":"B10768","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Väggdosfäste - 1","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/48F5F79B6D4CEC170FFF19D3951C99242E37D449780973CA65081453E0459191/d7a6310d9f38448d9691ba4fe090cebf/jpg/media/d374862133054003be1ace5ff05c93f8/B10768a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/48F5F79B6D4CEC170FFF19D3951C99242E37D449780973CA65081453E0459191/d7a6310d9f38448d9691ba4fe090cebf/jpg/media/d374862133054003be1ace5ff05c93f8/B10768a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/48F5F79B6D4CEC170FFF19D3951C99242E37D449780973CA65081453E0459191/d7a6310d9f38448d9691ba4fe090cebf/jpg/media/d374862133054003be1ace5ff05c93f8/B10768a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"LK Väggdosfäste - 1","baseProductName":"LK Väggdosfäste - 1","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":44.4,"priceWithVat":55.500,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"56 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"c2a58cff-d217-476e-bb03-0b1ed314ced6","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.1,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-vaggdosfaste-1","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Väggdosfäste - 1","hdSrc":"/storage/48F5F79B6D4CEC170FFF19D3951C99242E37D449780973CA65081453E0459191/d7a6310d9f38448d9691ba4fe090cebf/jpg/media/d374862133054003be1ace5ff05c93f8/B10768a.jpg","originalSrc":"/storage/48F5F79B6D4CEC170FFF19D3951C99242E37D449780973CA65081453E0459191/d7a6310d9f38448d9691ba4fe090cebf/jpg/media/d374862133054003be1ace5ff05c93f8/B10768a.jpg","src":"/storage/48F5F79B6D4CEC170FFF19D3951C99242E37D449780973CA65081453E0459191/d7a6310d9f38448d9691ba4fe090cebf/jpg/media/d374862133054003be1ace5ff05c93f8/B10768a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/E31DE0BD6BD745EE2B68C29C6C1769FE2F74388AB2CBD876B26723663FC3AED2/d7a6310d9f38448d9691ba4fe090cebf/250-188-0-jpg.Jpeg/media/d374862133054003be1ace5ff05c93f8/B10768a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":5.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1877399","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":44.4,"formattedPrice":"56 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"44 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"För skarvning av LK Tomrör. Godkänd enligt NT VVS 129.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nRSK nr.För tomrörsdim.Längd\r\n\r\n\r\n\r\n187 05 45\r\n25 mm\r\n125mm\r\n\r\n\r\n187 05 83\r\n34 mm\r\n60mm","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp class=\u0022col-xs-12 text-color-inverse\u0022\u003eF\u0026ouml;r skarvning av LK Tomr\u0026ouml;r. Godk\u0026auml;nd enligt NT VVS 129.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003ctable id=\u0022table-6397\u0022 class=\u0022table-gen-style tablesaw tablesaw-swipe\u0022 border=\u00220\u0022 data-tablesaw-mode=\u0022swipe\u0022 data-tablesaw-minimap=\u0022\u0022\u003e\r\n\u003cthead\u003e\r\n\u003ctr\u003e\u003cth class=\u0022tablesaw-cell-persist\u0022 style=\u0022width: 75px;\u0022 colspan=\u00221\u0022 rowspan=\u00221\u0022 scope=\u0022col\u0022 data-tablesaw-sortable-col=\u0022\u0022 data-tablesaw-priority=\u0022persist\u0022\u003eRSK nr.\u003c/th\u003e\u003cth style=\u0022width: 124px;\u0022 colspan=\u00221\u0022 rowspan=\u00221\u0022 scope=\u0022col\u0022 data-tablesaw-sortable-col=\u0022\u0022\u003eF\u0026ouml;r tomr\u0026ouml;rsdim.\u003c/th\u003e\u003cth style=\u0022width: 57px;\u0022 colspan=\u00221\u0022 rowspan=\u00221\u0022 scope=\u0022col\u0022 data-tablesaw-sortable-col=\u0022\u0022\u003eL\u0026auml;ngd\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\r\n\u003c/thead\u003e\r\n\u003ctbody\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd class=\u0022table-gen-cell tablesaw-cell-persist\u0022\u003e187 05 45\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd class=\u0022table-gen-cell\u0022\u003e25 mm\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd class=\u0022table-gen-cell\u0022\u003e125mm\u003c/td\u003e\r\n\u003c/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd class=\u0022table-gen-cell tablesaw-cell-persist\u0022\u003e187 05 83\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd class=\u0022table-gen-cell\u0022\u003e34 mm\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd class=\u0022table-gen-cell\u0022\u003e60mm\u003c/td\u003e\r\n\u003c/tr\u003e\r\n\u003c/tbody\u003e\r\n\u003c/table\u003e"},"descriptionShort":{"value":"För skarvning av LK Tomrör. Godkänd enligt NT VVS 129."},"id":"86-1870583","baseProductId":"B10666","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Skarvmuff","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/EDC3BBE83D312E88D9376B7F40432BC25F3ACEAD26597F497F5FF5FF8C7FCCA8/aed2993012234f689ccc4f99c6e08b8a/jpg/media/48e1543f7ba9427793cdbc393d59a0eb/B10666a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/EDC3BBE83D312E88D9376B7F40432BC25F3ACEAD26597F497F5FF5FF8C7FCCA8/aed2993012234f689ccc4f99c6e08b8a/jpg/media/48e1543f7ba9427793cdbc393d59a0eb/B10666a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/EDC3BBE83D312E88D9376B7F40432BC25F3ACEAD26597F497F5FF5FF8C7FCCA8/aed2993012234f689ccc4f99c6e08b8a/jpg/media/48e1543f7ba9427793cdbc393d59a0eb/B10666a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"LK Skarvmuff","baseProductName":"LK Skarvmuff","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":42.0,"priceWithVat":52.50,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"53 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"a61d88f1-10cc-4540-88e0-6955d5ecfd24","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.06,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vattenburen-golvvarme/tillbehor/ovrigt/lk-skarvmuff","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Skarvmuff","hdSrc":"/storage/EDC3BBE83D312E88D9376B7F40432BC25F3ACEAD26597F497F5FF5FF8C7FCCA8/aed2993012234f689ccc4f99c6e08b8a/jpg/media/48e1543f7ba9427793cdbc393d59a0eb/B10666a.jpg","originalSrc":"/storage/EDC3BBE83D312E88D9376B7F40432BC25F3ACEAD26597F497F5FF5FF8C7FCCA8/aed2993012234f689ccc4f99c6e08b8a/jpg/media/48e1543f7ba9427793cdbc393d59a0eb/B10666a.jpg","src":"/storage/EDC3BBE83D312E88D9376B7F40432BC25F3ACEAD26597F497F5FF5FF8C7FCCA8/aed2993012234f689ccc4f99c6e08b8a/jpg/media/48e1543f7ba9427793cdbc393d59a0eb/B10666a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/9E80D59065AAE87D9C6FAEBBF58DC345B8D561F94B322F723CD8FC642F053256/aed2993012234f689ccc4f99c6e08b8a/250-188-0-jpg.Jpeg/media/48e1543f7ba9427793cdbc393d59a0eb/B10666a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":9.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1870583","disabled":false},{"value":"86-1870545","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":36.4,"formattedPrice":"46 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"42 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","color":"Vit","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Passar i LK Dränageböj V2. Går även att montera direkt i ett LK Tomrör Ø25.\r\nLK Utloppsbricka vit ingår i LK Dränageböj komplett.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nRSK nr.För tomrörsdim.Yttermått (B x H x D)Färg\r\n\r\n188 26 14\r\n25 mm\r\n47 x 51 x 21 mm\r\nKrom\r\n\r\n\r\n188 26 13\r\n25 mm\r\n47 x 51 x 21 mm\r\nVit\r\n\r\n\r\n\r\nErsätter tidigare version 1882144","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003ePassar i LK Dr\u0026auml;nageb\u0026ouml;j V2. G\u0026aring;r \u0026auml;ven att montera direkt i ett LK Tomr\u0026ouml;r \u0026Oslash;25.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eLK Utloppsbricka vit ing\u0026aring;r i LK Dr\u0026auml;nageb\u0026ouml;j komplett.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003ctable id=\u0022table-3332\u0022 class=\u0022table-gen-style tablesaw tablesaw-swipe\u0022 border=\u00220\u0022 data-tablesaw-mode=\u0022swipe\u0022 data-tablesaw-minimap=\u0022\u0022\u003e\r\n\u003ctbody\u003e\r\n\u003ctr\u003e\u003cth class=\u0022tablesaw-cell-persist\u0022 style=\u0022width: 75px;\u0022 colspan=\u00221\u0022 rowspan=\u00221\u0022 scope=\u0022col\u0022 data-tablesaw-sortable-col=\u0022\u0022 data-tablesaw-priority=\u0022persist\u0022\u003eRSK nr.\u003c/th\u003e\u003cth style=\u0022width: 124px;\u0022 colspan=\u00221\u0022 rowspan=\u00221\u0022 scope=\u0022col\u0022 data-tablesaw-sortable-col=\u0022\u0022\u003eF\u0026ouml;r tomr\u0026ouml;rsdim.\u003c/th\u003e\u003cth style=\u0022width: 151px;\u0022 colspan=\u00221\u0022 rowspan=\u00221\u0022 scope=\u0022col\u0022 data-tablesaw-sortable-col=\u0022\u0022\u003eYtterm\u0026aring;tt (B x H x D)\u003c/th\u003e\u003cth style=\u0022width: 51px;\u0022 colspan=\u00221\u0022 rowspan=\u00221\u0022 scope=\u0022col\u0022 data-tablesaw-sortable-col=\u0022\u0022\u003eF\u0026auml;rg\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd class=\u0022table-gen-cell tablesaw-cell-persist\u0022\u003e188 26 14 \u003cspan class=\u0022row-break-none\u0022\u003e\u003c/span\u003e\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd class=\u0022table-gen-cell\u0022\u003e25 mm\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd class=\u0022table-gen-cell\u0022\u003e47 x 51 x 21 mm\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd class=\u0022table-gen-cell\u0022\u003eKrom\u003c/td\u003e\r\n\u003c/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd class=\u0022table-gen-cell tablesaw-cell-persist\u0022\u003e188 26 13 \u003cspan class=\u0022row-break-none\u0022\u003e\u003c/span\u003e\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd class=\u0022table-gen-cell\u0022\u003e25 mm\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd class=\u0022table-gen-cell\u0022\u003e47 x 51 x 21 mm\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd class=\u0022table-gen-cell\u0022\u003eVit\u003c/td\u003e\r\n\u003c/tr\u003e\r\n\u003c/tbody\u003e\r\n\u003c/table\u003e\r\n\u003cp\u003eErs\u0026auml;tter tidigare version 1882144\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Utloppsbricka för väggmontage.\r\n\r\nFör läckageindikering till samtliga skåp.\r\n\r\nPassar tomrör 25mm. Mått 47 x 51 x 21 mm.\r\n\r\nVit eller Krom."},"id":"86-1882613","baseProductId":"B10749","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Utloppsbricka V2","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/2058BB565FB01294F657EE04088D3CE2A05AA5EC57FFF24CFB1687205FC73A1D/5e818e7f4e1e4eb4b086c3e99e83c729/jpg/media/ee9912cd87b5460a9eefc1ff777338f9/B10749a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/2058BB565FB01294F657EE04088D3CE2A05AA5EC57FFF24CFB1687205FC73A1D/5e818e7f4e1e4eb4b086c3e99e83c729/jpg/media/ee9912cd87b5460a9eefc1ff777338f9/B10749a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/2058BB565FB01294F657EE04088D3CE2A05AA5EC57FFF24CFB1687205FC73A1D/5e818e7f4e1e4eb4b086c3e99e83c729/jpg/media/ee9912cd87b5460a9eefc1ff777338f9/B10749a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"LK Utloppsbricka V2","baseProductName":"LK Utloppsbricka V2","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":116.8,"priceWithVat":146.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"146 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"fda2bb12-fe82-4c49-995d-39575c97aa14","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.018,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vattenburen-golvvarme/tillbehor/ovrigt/lk-utloppsbricka-v2","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Utloppsbricka V2","hdSrc":"/storage/2058BB565FB01294F657EE04088D3CE2A05AA5EC57FFF24CFB1687205FC73A1D/5e818e7f4e1e4eb4b086c3e99e83c729/jpg/media/ee9912cd87b5460a9eefc1ff777338f9/B10749a.jpg","originalSrc":"/storage/2058BB565FB01294F657EE04088D3CE2A05AA5EC57FFF24CFB1687205FC73A1D/5e818e7f4e1e4eb4b086c3e99e83c729/jpg/media/ee9912cd87b5460a9eefc1ff777338f9/B10749a.jpg","src":"/storage/2058BB565FB01294F657EE04088D3CE2A05AA5EC57FFF24CFB1687205FC73A1D/5e818e7f4e1e4eb4b086c3e99e83c729/jpg/media/ee9912cd87b5460a9eefc1ff777338f9/B10749a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/2DC6197F76A0DC35A46B21326115F44EB55B2033245238D08FCD2E85E191DD55/5e818e7f4e1e4eb4b086c3e99e83c729/250-188-0-jpg.Jpeg/media/ee9912cd87b5460a9eefc1ff777338f9/B10749a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":14.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[{"key":"product.color","value":"Vit"}]},"variantOptions":[{"value":"86-1882613","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":116.8,"formattedPrice":"146 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"117 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Anslutningskoppling med utv. gg G20 för montage av blandare enligt internationell standard när 16 mm LK Universalrör med tomrör (RiR) kommer ut ur vägg. Anpassad för rör med skyddsrör som kommer ut 6-9 mm ur vägg enligt SÄVA 2021:1 i rum med tätskikt på vägg. Skruvinfästningen ska göras i massiv konstruktion (betong, reglar) eller Säker vatten vägg, tre skruvar är bipackade.\r\n\r\n\r\n•  Anpassad för tomrör som sticker ut 6-9 mm enligt SÄVA 2021:1.\r\n•  För montage av blandare enligt internationell standard.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAnslutningskoppling med utv. gg G20 f\u0026ouml;r montage av blandare enligt internationell standard n\u0026auml;r 16 mm LK Universalr\u0026ouml;r med tomr\u0026ouml;r (RiR) kommer ut ur v\u0026auml;gg. Anpassad f\u0026ouml;r r\u0026ouml;r med skyddsr\u0026ouml;r som kommer ut 6-9 mm ur v\u0026auml;gg enligt S\u0026Auml;VA 2021:1 i rum med t\u0026auml;tskikt p\u0026aring; v\u0026auml;gg. Skruvinf\u0026auml;stningen ska g\u0026ouml;ras i massiv konstruktion (betong, reglar) eller S\u0026auml;ker vatten v\u0026auml;gg, tre skruvar \u0026auml;r bipackade.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003e\u0026bull; \u0026nbsp;\u003c/span\u003eAnpassad f\u0026ouml;r tomr\u0026ouml;r som sticker ut 6-9 mm enligt S\u0026Auml;VA 2021:1.\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003e\u0026bull; \u0026nbsp;\u003c/span\u003eF\u0026ouml;r montage av blandare enligt internationell standard.\u003c/li\u003e\r\n\u003c/ul\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Anslutningskoppling med utv. gg G20 för montage av blandare enligt internationell standard när 16 mm LK Universalrör med tomrör (RiR) kommer ut ur vägg."},"id":"86-1882681","baseProductId":"B10366","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Blandarfäste V2, enkelt","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/5F7035ECF529AFCB55BE8E5ADEE2C492A4F1033E8C78770563C7614DB0B619B0/b0e5660c4ff64b7d9efc2c0f72c175b6/jpg/media/ed1872048a144ec79f54b3351108bc93/B10366a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/5F7035ECF529AFCB55BE8E5ADEE2C492A4F1033E8C78770563C7614DB0B619B0/b0e5660c4ff64b7d9efc2c0f72c175b6/jpg/media/ed1872048a144ec79f54b3351108bc93/B10366a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/5F7035ECF529AFCB55BE8E5ADEE2C492A4F1033E8C78770563C7614DB0B619B0/b0e5660c4ff64b7d9efc2c0f72c175b6/jpg/media/ed1872048a144ec79f54b3351108bc93/B10366a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"LK Blandarfäste V2, enkelt","baseProductName":"LK Blandarfäste V2, enkelt","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":260.0,"priceWithVat":325.00,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"325 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"5646d23c-e7ba-46c1-a610-645d79fb29e5","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.19,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-blandarfaste-v2-enkelt","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Blandarfäste V2, enkelt","hdSrc":"/storage/5F7035ECF529AFCB55BE8E5ADEE2C492A4F1033E8C78770563C7614DB0B619B0/b0e5660c4ff64b7d9efc2c0f72c175b6/jpg/media/ed1872048a144ec79f54b3351108bc93/B10366a.jpg","originalSrc":"/storage/5F7035ECF529AFCB55BE8E5ADEE2C492A4F1033E8C78770563C7614DB0B619B0/b0e5660c4ff64b7d9efc2c0f72c175b6/jpg/media/ed1872048a144ec79f54b3351108bc93/B10366a.jpg","src":"/storage/5F7035ECF529AFCB55BE8E5ADEE2C492A4F1033E8C78770563C7614DB0B619B0/b0e5660c4ff64b7d9efc2c0f72c175b6/jpg/media/ed1872048a144ec79f54b3351108bc93/B10366a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/B8ADDF2E1FD4ECE4AA8A9B48D3DC8001450CF7428A5039F0346D2EF17A3F813D/b0e5660c4ff64b7d9efc2c0f72c175b6/250-188-0-jpg.Jpeg/media/ed1872048a144ec79f54b3351108bc93/B10366a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":7.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1882681","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":260.0,"formattedPrice":"325 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"260 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"LK Kopplingsskydd är universell d.v.s. LK Kopplingsskydd är anpassat för PressPex-kopplingar i rakt, vinklat och T-rörsutförande i dim 16, 20 och 25.\r\n\r\nLK Kopplingsskydd består av en vikbar plastkåpa och passar tomrör 34 och, med hjälp av distanser, även tomrör 25. Eventuellt outnyttjat hål tätas med plastbrickan. Plastbricka och distanser medlevereras.\r\n\r\nFörutom den isolerande funktionen (mot värmeavgivning och kondens) skyddas kopplingen mot kontakt med betong vid ingjutning.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eLK Kopplingsskydd \u0026auml;r universell d.v.s. LK Kopplingsskydd \u0026auml;r anpassat f\u0026ouml;r PressPex-kopplingar i rakt, vinklat och T-r\u0026ouml;rsutf\u0026ouml;rande i dim 16, 20 och 25. \u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eLK Kopplingsskydd best\u0026aring;r av en vikbar plastk\u0026aring;pa och passar tomr\u0026ouml;r 34 och, med hj\u0026auml;lp av distanser, \u0026auml;ven tomr\u0026ouml;r 25. Eventuellt outnyttjat h\u0026aring;l t\u0026auml;tas med plastbrickan. Plastbricka och distanser medlevereras.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eF\u0026ouml;rutom den isolerande funktionen (mot v\u0026auml;rmeavgivning och kondens) skyddas kopplingen mot kontakt med betong vid ingjutning.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"LK Kopplingsskydd är avsett att användas för LK PressPex-kopplingar i Rör-i-Rör-installationer på värmesystem."},"id":"86-1870773","baseProductId":"B10483","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Kopplingsskydd 34/25","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/08D64593983A1ABD3254B607F3C8EC789B5D9AACAFB2D8EB6D96A705BEB90910/5b9de7970e41420cacf9aa41e8791c10/jpg/media/b9449864f4684699888c3df45faf236a/B10483a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/08D64593983A1ABD3254B607F3C8EC789B5D9AACAFB2D8EB6D96A705BEB90910/5b9de7970e41420cacf9aa41e8791c10/jpg/media/b9449864f4684699888c3df45faf236a/B10483a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/08D64593983A1ABD3254B607F3C8EC789B5D9AACAFB2D8EB6D96A705BEB90910/5b9de7970e41420cacf9aa41e8791c10/jpg/media/b9449864f4684699888c3df45faf236a/B10483a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"LK Kopplingsskydd 34/25","baseProductName":"LK Kopplingsskydd 34/25","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":20.8,"priceWithVat":26.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"26 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"5457fca2-6760-421b-8730-47bd2641ab80","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.2,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-kopplingsskydd-3425","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Kopplingsskydd 34/25","hdSrc":"/storage/08D64593983A1ABD3254B607F3C8EC789B5D9AACAFB2D8EB6D96A705BEB90910/5b9de7970e41420cacf9aa41e8791c10/jpg/media/b9449864f4684699888c3df45faf236a/B10483a.jpg","originalSrc":"/storage/08D64593983A1ABD3254B607F3C8EC789B5D9AACAFB2D8EB6D96A705BEB90910/5b9de7970e41420cacf9aa41e8791c10/jpg/media/b9449864f4684699888c3df45faf236a/B10483a.jpg","src":"/storage/08D64593983A1ABD3254B607F3C8EC789B5D9AACAFB2D8EB6D96A705BEB90910/5b9de7970e41420cacf9aa41e8791c10/jpg/media/b9449864f4684699888c3df45faf236a/B10483a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/A928660A04AA3F3D376F1B4FD10A06E16D6125F752A46FBD4EAF8710225A9069/5b9de7970e41420cacf9aa41e8791c10/250-188-0-jpg.Jpeg/media/b9449864f4684699888c3df45faf236a/B10483a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Levereras från externt lager","quantity":0.0,"stockType":"External"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1870773","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":20.8,"formattedPrice":"26 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"21 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"För rörutgång ur vägg med min. 45 mm utrymme i vägg.\r\nVäggdosans hals har en diameter på 53 mm.\r\nMinsta c/c avstånd mellan rörutgångar är 80 mm.\r\nAnvänd LK Anslutningskopplingar RSK 188 18 45, 188 18 47, 188 18 48, 188 18 49, 188 18 50, 188 18 51, 188 18 52, 188 18 53, 188 18 54 eller 188 18 55 för anslutning mot blandare och tappkranar.\r\nGodkänd med 16 mm LK PE-X Universalrör enligt NT VVS 129.\r\nObs! PushFit kopplingen i dosan är endast avsedd för LK PE-X Universalrör. Kopplingen i dosan levereras komplett med stödhylsa.\r\nSkruvar för att montera produkten medföljer. Dosan har förstärkts och uppdaterats för att bättre kunna monteras på kortling bakåt och på sida. Beakta att anslutning med LK PAL Universalrör ej uppfyller krav i NT VVS 129 om inspektions- och utbytbarhet. För mer information se monteringsanvisningen.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eF\u0026ouml;r r\u0026ouml;rutg\u0026aring;ng ur v\u0026auml;gg med min. 45 mm utrymme i v\u0026auml;gg.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eV\u0026auml;ggdosans hals har en diameter p\u0026aring; 53 mm. \u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eMinsta c/c avst\u0026aring;nd mellan r\u0026ouml;rutg\u0026aring;ngar \u0026auml;r 80 mm.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAnv\u0026auml;nd LK Anslutningskopplingar RSK 188 18 45, 188 18 47, 188 18 48, 188 18 49, 188 18 50, 188 18 51, 188 18 52, 188 18 53, 188 18 54 eller 188 18 55 f\u0026ouml;r anslutning mot blandare och tappkranar.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eGodk\u0026auml;nd med 16 mm LK PE-X Universalr\u0026ouml;r enligt NT VVS 129.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eObs! PushFit kopplingen i dosan \u0026auml;r endast avsedd f\u0026ouml;r LK PE-X Universalr\u0026ouml;r. Kopplingen i dosan levereras komplett med st\u0026ouml;dhylsa.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eSkruvar f\u0026ouml;r att montera produkten medf\u0026ouml;ljer.\u0026nbsp;Dosan har f\u0026ouml;rst\u0026auml;rkts och uppdaterats f\u0026ouml;r att b\u0026auml;ttre kunna monteras p\u0026aring; kortling bak\u0026aring;t och p\u0026aring; sida.\u0026nbsp;Beakta att anslutning med LK PAL Universalr\u0026ouml;r ej uppfyller krav i NT VVS 129 om inspektions- och utbytbarhet. F\u0026ouml;r mer information se monteringsanvisningen.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"För rörutgång ur vägg med min. 45 mm utrymme i vägg."},"id":"86-1882657","baseProductId":"B10767","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Väggdosa UNI Push X16 V3","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/6E486A45BABE31B78F48EF9337B79A3C313AC70D793511AFFE75036BA4BA4C65/69142f37acce4cc7adf15cba2f154883/jpg/media/4bd6ed5b1d924108a390d0ed15c26fc9/B10767a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/6E486A45BABE31B78F48EF9337B79A3C313AC70D793511AFFE75036BA4BA4C65/69142f37acce4cc7adf15cba2f154883/jpg/media/4bd6ed5b1d924108a390d0ed15c26fc9/B10767a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/6E486A45BABE31B78F48EF9337B79A3C313AC70D793511AFFE75036BA4BA4C65/69142f37acce4cc7adf15cba2f154883/jpg/media/4bd6ed5b1d924108a390d0ed15c26fc9/B10767a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"LK Väggdosa UNI Push X16 V3","baseProductName":"LK Väggdosa UNI Push X16 V3","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":221.6,"priceWithVat":277.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"277 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"00ef235a-b462-4e31-9660-1048fa1fdeb6","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.28,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-vaggdosa-uni-push-x16-v3","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Väggdosa UNI Push X16 V3","hdSrc":"/storage/6E486A45BABE31B78F48EF9337B79A3C313AC70D793511AFFE75036BA4BA4C65/69142f37acce4cc7adf15cba2f154883/jpg/media/4bd6ed5b1d924108a390d0ed15c26fc9/B10767a.jpg","originalSrc":"/storage/6E486A45BABE31B78F48EF9337B79A3C313AC70D793511AFFE75036BA4BA4C65/69142f37acce4cc7adf15cba2f154883/jpg/media/4bd6ed5b1d924108a390d0ed15c26fc9/B10767a.jpg","src":"/storage/6E486A45BABE31B78F48EF9337B79A3C313AC70D793511AFFE75036BA4BA4C65/69142f37acce4cc7adf15cba2f154883/jpg/media/4bd6ed5b1d924108a390d0ed15c26fc9/B10767a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/A7262A29A43CBF215614F3819A6D6B7BACEEADF934729FD6E423D3A1C829A928/69142f37acce4cc7adf15cba2f154883/250-188-0-jpg.Jpeg/media/4bd6ed5b1d924108a390d0ed15c26fc9/B10767a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":12.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1882657","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":221.6,"formattedPrice":"277 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"222 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"Uponor","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Uponor Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur är avsedd att föra genom Uponors rör i rör med skyddsrör 25/20 genom vägg och golvkonstruktioner.\r\nVäggbockfixturen ger C/C 40 mm när den monteras sida mot sida, topp mot topp samt topp mot sida.\r\nVäggbockfixturen är möjlig att fästa framåt, bakåt samt i sida. Minsta fria utrymme i vägg 70 mm.\r\nStörsta tjocklek på förstärkningsplywood 15 mm.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp class=\u0022description\u0022\u003eUponor Smart Aqua PLUS V\u0026auml;ggbockfixtur \u0026auml;r avsedd att f\u0026ouml;ra genom Uponors r\u0026ouml;r i r\u0026ouml;r med skyddsr\u0026ouml;r 25/20 genom v\u0026auml;gg och golvkonstruktioner.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp class=\u0022description\u0022\u003eV\u0026auml;ggbockfixturen ger C/C 40 mm n\u0026auml;r den monteras sida mot sida, topp mot topp samt topp mot sida.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp class=\u0022description\u0022\u003eV\u0026auml;ggbockfixturen \u0026auml;r m\u0026ouml;jlig att f\u0026auml;sta fram\u0026aring;t, bak\u0026aring;t samt i sida. Minsta fria utrymme i v\u0026auml;gg 70 mm.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp class=\u0022description\u0022\u003eSt\u0026ouml;rsta tjocklek p\u0026aring; f\u0026ouml;rst\u0026auml;rkningsplywood 15 mm.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Uponor Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur är avsedd att föra genom\r\n\r\nUponors rör i rör med skyddsrör 25/20 genom vägg och golvkonstruktioner."},"id":"86-2054713","baseProductId":"B11395","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"Uponor Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur WB","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/815264412F4B7CCD761C199ADAD2E0DF058AD06892FF106E6B7549CD8F2AFB4D/ef3b57967e4743c5bcce685fd269b524/jpg/media/f97964d858db4ec9a7b67015a4473466/B11395a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/815264412F4B7CCD761C199ADAD2E0DF058AD06892FF106E6B7549CD8F2AFB4D/ef3b57967e4743c5bcce685fd269b524/jpg/media/f97964d858db4ec9a7b67015a4473466/B11395a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/815264412F4B7CCD761C199ADAD2E0DF058AD06892FF106E6B7549CD8F2AFB4D/ef3b57967e4743c5bcce685fd269b524/jpg/media/f97964d858db4ec9a7b67015a4473466/B11395a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"Uponor Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur WB","baseProductName":"Uponor Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur WB","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":52.0,"priceWithVat":65.00,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"65 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"68175eaa-c58f-48f1-b8b8-1d1dc15c20a5","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.0,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/uponor-smart-aqua-plus-vaggbockfixtur-wb","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"Uponor Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur WB","hdSrc":"/storage/815264412F4B7CCD761C199ADAD2E0DF058AD06892FF106E6B7549CD8F2AFB4D/ef3b57967e4743c5bcce685fd269b524/jpg/media/f97964d858db4ec9a7b67015a4473466/B11395a.jpg","originalSrc":"/storage/815264412F4B7CCD761C199ADAD2E0DF058AD06892FF106E6B7549CD8F2AFB4D/ef3b57967e4743c5bcce685fd269b524/jpg/media/f97964d858db4ec9a7b67015a4473466/B11395a.jpg","src":"/storage/815264412F4B7CCD761C199ADAD2E0DF058AD06892FF106E6B7549CD8F2AFB4D/ef3b57967e4743c5bcce685fd269b524/jpg/media/f97964d858db4ec9a7b67015a4473466/B11395a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/8E5F6C1513E479979C9C07964E54C358A50F7A0531207915112F1D864FD23CC5/ef3b57967e4743c5bcce685fd269b524/250-188-0-jpg.Jpeg/media/f97964d858db4ec9a7b67015a4473466/B11395a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":29.0000,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-2054713","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":52.0,"formattedPrice":"65 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"50 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":"/storage/70C8BD5AE4DA686ABFADBD557029C79FDA4D77484305BC209829D1FE2C17E005/74aad744419a4779a16a3bbbf1faedc1/720-400-0-png.Png/media/6d6f753f8b664c3bb3ac30f588e71ba8/uponor-logo-vector.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"För LK Väggbockstöd Grip. Avsedd för blandarfästen och för 1-håls-, 2-håls- eller 3-håls väggbrickor. Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad stålplåt.\r\n\r\nOBS! Väggskenan ska kompletteras med kortling alternativt Våtrumsvägg 2012 (Säker Vatten-väggen).\r\n\r\nFör blandare c/c 160 mm.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eF\u0026ouml;r LK V\u0026auml;ggbockst\u0026ouml;d Grip. Avsedd f\u0026ouml;r blandarf\u0026auml;sten och f\u0026ouml;r 1-h\u0026aring;ls-, 2-h\u0026aring;ls- eller 3-h\u0026aring;ls v\u0026auml;ggbrickor. Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad st\u0026aring;lpl\u0026aring;t.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eOBS! V\u0026auml;ggskenan ska kompletteras med kortling alternativt V\u0026aring;trumsv\u0026auml;gg 2012 (S\u0026auml;ker Vatten-v\u0026auml;ggen).\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eF\u0026ouml;r blandare c/c 160 mm.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"För LK Väggbockstöd Grip. Avsedd för blandarfästen och för 1-håls-, 2-håls- eller 3-håls väggbrickor. Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad stålplåt."},"id":"86-1872227","baseProductId":"B10771","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Väggskena 160","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/97F4B6B17C579F71B4C839FAB06C45200DFAFCD847530BFBEA6F9A99E3ED811D/07c540b12bad4380b193602bb61eeec6/jpg/media/d3e24aa0f2074c7292653a53480d4de9/B10771a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/97F4B6B17C579F71B4C839FAB06C45200DFAFCD847530BFBEA6F9A99E3ED811D/07c540b12bad4380b193602bb61eeec6/jpg/media/d3e24aa0f2074c7292653a53480d4de9/B10771a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/97F4B6B17C579F71B4C839FAB06C45200DFAFCD847530BFBEA6F9A99E3ED811D/07c540b12bad4380b193602bb61eeec6/jpg/media/d3e24aa0f2074c7292653a53480d4de9/B10771a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"LK Väggskena 160","baseProductName":"LK Väggskena 160","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":133.6,"priceWithVat":167.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"167 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"5042426a-0558-4889-96ef-d84a3d3e47b2","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.65,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-vaggskena-160","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Väggskena 160","hdSrc":"/storage/97F4B6B17C579F71B4C839FAB06C45200DFAFCD847530BFBEA6F9A99E3ED811D/07c540b12bad4380b193602bb61eeec6/jpg/media/d3e24aa0f2074c7292653a53480d4de9/B10771a.jpg","originalSrc":"/storage/97F4B6B17C579F71B4C839FAB06C45200DFAFCD847530BFBEA6F9A99E3ED811D/07c540b12bad4380b193602bb61eeec6/jpg/media/d3e24aa0f2074c7292653a53480d4de9/B10771a.jpg","src":"/storage/97F4B6B17C579F71B4C839FAB06C45200DFAFCD847530BFBEA6F9A99E3ED811D/07c540b12bad4380b193602bb61eeec6/jpg/media/d3e24aa0f2074c7292653a53480d4de9/B10771a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/2F69C82EDD95FB75306E7BBF56B13A86D8C873F304723771DB6B7E6B072D7454/07c540b12bad4380b193602bb61eeec6/250-188-0-jpg.Jpeg/media/d3e24aa0f2074c7292653a53480d4de9/B10771a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":2.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1872227","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":133.6,"formattedPrice":"167 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"134 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"För LK Väggbockstöd Grip. Avsedd för blandarfäste c/c 160 mm samt 1-håls väggbricka. Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad stålplåt.\r\n\r\nOBS! Väggskenan ska kompletteras med kortling alternativt Våtrumsvägg 2012 (Säker Vatten-väggen).\r\n\r\nFör blandare c/c 160 mm.\r\n\r\nEgenskaper:\r\n\r\n\r\nStorlek: c/c160mm, L=700mm\r\nFunktion: för blandare\r\nFärg: stål\r\nMaterial: stålplåt","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eF\u0026ouml;r LK V\u0026auml;ggbockst\u0026ouml;d Grip. Avsedd f\u0026ouml;r blandarf\u0026auml;ste c/c 160 mm samt 1-h\u0026aring;ls v\u0026auml;ggbricka. Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad st\u0026aring;lpl\u0026aring;t.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eOBS! V\u0026auml;ggskenan ska kompletteras med kortling alternativt V\u0026aring;trumsv\u0026auml;gg 2012 (S\u0026auml;ker Vatten-v\u0026auml;ggen).\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eF\u0026ouml;r blandare c/c 160 mm.\u003c/p\u003e\r\n\u003cdiv id=\u0022productDetails_Div4\u0022\u003e\r\n\u003ch3\u003eEgenskaper:\u003c/h3\u003e\r\n\u003c/div\u003e\r\n\u003cul class=\u0022bulletTextList\u0022 style=\u0022list-style: circle;\u0022\u003e\r\n\u003cli\u003eStorlek: c/c160mm, L=700mm\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eFunktion: f\u0026ouml;r blandare\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eF\u0026auml;rg: st\u0026aring;l\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eMaterial: st\u0026aring;lpl\u0026aring;t\u003c/li\u003e\r\n\u003c/ul\u003e"},"descriptionShort":{"value":"För LK Väggbockstöd Grip. Avsedd för blandarfäste c/c 160 mm samt 1-håls väggbricka."},"id":"86-1876899","baseProductId":"B10772","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Väggskena 160 Mini","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/93C12ABE12B3F468D0EF0A4B1A6EA5267D6DF1F38B1B3A07EE6E4C4E92684EBA/0c7e6c3f08d64e209f1a550a948141ca/jpg/media/90ac635545f54169aece679f985399a4/B10772a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/93C12ABE12B3F468D0EF0A4B1A6EA5267D6DF1F38B1B3A07EE6E4C4E92684EBA/0c7e6c3f08d64e209f1a550a948141ca/jpg/media/90ac635545f54169aece679f985399a4/B10772a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/93C12ABE12B3F468D0EF0A4B1A6EA5267D6DF1F38B1B3A07EE6E4C4E92684EBA/0c7e6c3f08d64e209f1a550a948141ca/jpg/media/90ac635545f54169aece679f985399a4/B10772a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"LK Väggskena 160 Mini","baseProductName":"LK Väggskena 160 Mini","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":85.6,"priceWithVat":107.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"107 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"157ee828-363d-475f-8704-37395fc50557","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.65,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-vaggskena-160-mini","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Väggskena 160 Mini","hdSrc":"/storage/93C12ABE12B3F468D0EF0A4B1A6EA5267D6DF1F38B1B3A07EE6E4C4E92684EBA/0c7e6c3f08d64e209f1a550a948141ca/jpg/media/90ac635545f54169aece679f985399a4/B10772a.jpg","originalSrc":"/storage/93C12ABE12B3F468D0EF0A4B1A6EA5267D6DF1F38B1B3A07EE6E4C4E92684EBA/0c7e6c3f08d64e209f1a550a948141ca/jpg/media/90ac635545f54169aece679f985399a4/B10772a.jpg","src":"/storage/93C12ABE12B3F468D0EF0A4B1A6EA5267D6DF1F38B1B3A07EE6E4C4E92684EBA/0c7e6c3f08d64e209f1a550a948141ca/jpg/media/90ac635545f54169aece679f985399a4/B10772a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/B0F1EAE37F8EAE5B6B5926A1544A8D99869420F13E73C142B08DA1FFBB47A617/0c7e6c3f08d64e209f1a550a948141ca/250-188-0-jpg.Jpeg/media/90ac635545f54169aece679f985399a4/B10772a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":2.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1876899","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":85.6,"formattedPrice":"107 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"86 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"LK Fixeringsplatta RiR 25 är avsedd att användas som fixeringshjälp av LK Universalrör RIR dim 25 vid uppgång mot fördelare. Fixeringsplattan har 10 st hålpar. Bredden är anpassad till LK Fördelarskåp UNI 550 men har kapanvisning för att passa till LK Fördelarskåp UNI 350. Vid större fördelare använd två fixeringsplattor. Fixeringsplattan är tillverkad i PE HD.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLK Fixeringsplatta RiR 25 \u0026auml;r avsedd att anv\u0026auml;ndas som fixeringshj\u0026auml;lp av LK Universalr\u0026ouml;r RIR dim 25 vid uppg\u0026aring;ng mot f\u0026ouml;rdelare. Fixeringsplattan har 10 st h\u0026aring;lpar. Bredden \u0026auml;r anpassad till LK F\u0026ouml;rdelarsk\u0026aring;p UNI 550 men har kapanvisning f\u0026ouml;r att passa till LK F\u0026ouml;rdelarsk\u0026aring;p UNI 350. Vid st\u0026ouml;rre f\u0026ouml;rdelare anv\u0026auml;nd tv\u0026aring; fixeringsplattor. Fixeringsplattan \u0026auml;r tillverkad i PE HD.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"För fixeringshjälp av LK Universalrör RIR dim 25 vid uppgång mot fördelare."},"id":"86-1881105","baseProductId":"B10401","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Fixeringsplatta RiR 25","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/E2E8D5569D7EEF0E6D9EDC9009535A214785A5608B299748F1F614A1221B6AAF/dc84f73657ee4487b15684ccb8ed3c4d/jpg/media/f9dd57a0fc0e4d4a9bae0143f185c038/B10401a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/E2E8D5569D7EEF0E6D9EDC9009535A214785A5608B299748F1F614A1221B6AAF/dc84f73657ee4487b15684ccb8ed3c4d/jpg/media/f9dd57a0fc0e4d4a9bae0143f185c038/B10401a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/E2E8D5569D7EEF0E6D9EDC9009535A214785A5608B299748F1F614A1221B6AAF/dc84f73657ee4487b15684ccb8ed3c4d/jpg/media/f9dd57a0fc0e4d4a9bae0143f185c038/B10401a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"LK Fixeringsplatta RiR 25","baseProductName":"LK Fixeringsplatta RiR 25","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":199.2,"priceWithVat":249.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"249 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"afeb2b96-aff2-4a06-bdb6-172af9999914","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.05,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-fixeringsplatta-rir-25","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Fixeringsplatta RiR 25","hdSrc":"/storage/E2E8D5569D7EEF0E6D9EDC9009535A214785A5608B299748F1F614A1221B6AAF/dc84f73657ee4487b15684ccb8ed3c4d/jpg/media/f9dd57a0fc0e4d4a9bae0143f185c038/B10401a.jpg","originalSrc":"/storage/E2E8D5569D7EEF0E6D9EDC9009535A214785A5608B299748F1F614A1221B6AAF/dc84f73657ee4487b15684ccb8ed3c4d/jpg/media/f9dd57a0fc0e4d4a9bae0143f185c038/B10401a.jpg","src":"/storage/E2E8D5569D7EEF0E6D9EDC9009535A214785A5608B299748F1F614A1221B6AAF/dc84f73657ee4487b15684ccb8ed3c4d/jpg/media/f9dd57a0fc0e4d4a9bae0143f185c038/B10401a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/FA88AA7C19ABD8711756B2BAA4E03CFE5FC0D145ED8CAFC781B25D7930E3C69D/dc84f73657ee4487b15684ccb8ed3c4d/250-188-0-jpg.Jpeg/media/f9dd57a0fc0e4d4a9bae0143f185c038/B10401a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Tillfälligt slut","quantity":0.0,"stockType":"TemporarySoldOut"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1881105","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":199.2,"formattedPrice":"249 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"199 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Avsedd att användas mot läckageindikeringsrör från LK:s vattentäta fördelarskåp. Avsedd för tomrör i dimension 25.\r\nFinns i fyra olika utförande:\r\n\r\nLK Ändkrage, kupad krom: För rördim. 16mm, För tomrörsdim. 25mm, Diameter 44mm\r\nLK Ändkrage, kupad vit: För rördim. 16mm, För tomrörsdim. 25mm, Diameter 46mm\r\nLK Ändkrage, plan vit: För rördim. 16mm, För tomrörsdim. 25mm, Diameter 36mm\r\nLK Ändkrage, RAD vit: För rördim. 16mm, För tomrörsdim. 25mm, Diameter 36mm","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eAvsedd att anv\u0026auml;ndas mot l\u0026auml;ckageindikeringsr\u0026ouml;r fr\u0026aring;n LK:s vattent\u0026auml;ta f\u0026ouml;rdelarsk\u0026aring;p. Avsedd f\u0026ouml;r tomr\u0026ouml;r i dimension 25.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eFinns i fyra olika utf\u0026ouml;rande:\u003c/p\u003e\r\n\u003col\u003e\r\n\u003cli\u003eLK \u0026Auml;ndkrage, kupad krom: F\u0026ouml;r r\u0026ouml;rdim. 16mm, F\u0026ouml;r tomr\u0026ouml;rsdim. 25mm, Diameter 44mm\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eLK \u0026Auml;ndkrage, kupad vit: F\u0026ouml;r r\u0026ouml;rdim. 16mm, F\u0026ouml;r tomr\u0026ouml;rsdim. 25mm, Diameter 46mm\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eLK \u0026Auml;ndkrage, plan vit: F\u0026ouml;r r\u0026ouml;rdim. 16mm, F\u0026ouml;r tomr\u0026ouml;rsdim. 25mm, Diameter 36mm\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eLK \u0026Auml;ndkrage, RAD vit: F\u0026ouml;r r\u0026ouml;rdim. 16mm, F\u0026ouml;r tomr\u0026ouml;rsdim. 25mm, Diameter 36mm\u003c/li\u003e\r\n\u003c/ol\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Avsedd att användas mot läckageindikeringsrör från LK:s vattentäta fördelarskåp. Avsedd för tomrör i dimension 25."},"id":"86-1877196","baseProductId":"B10806","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Ändkrage","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/846157EC7E74DE94DF271B2E47FAE195C2D4F0EBBA5563F53991A9F60CF2C22A/925da86a49a446b89bdff078559617fc/jpg/media/081f03440c4e47c9b2f7eaa8cfc57814/B10806a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/846157EC7E74DE94DF271B2E47FAE195C2D4F0EBBA5563F53991A9F60CF2C22A/925da86a49a446b89bdff078559617fc/jpg/media/081f03440c4e47c9b2f7eaa8cfc57814/B10806a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/846157EC7E74DE94DF271B2E47FAE195C2D4F0EBBA5563F53991A9F60CF2C22A/925da86a49a446b89bdff078559617fc/jpg/media/081f03440c4e47c9b2f7eaa8cfc57814/B10806a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]},{"alt":"LK Ändkrage","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/C9BA6AD8458BC77023D4EFBF4412BC92B2A9CEF22AB38DEC5E61CD8527494006/858893905fac406d96d0622fae3e7490/jpg/media/6cb520e161cf45f1aebf5d054001e5df/B10806b.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/C9BA6AD8458BC77023D4EFBF4412BC92B2A9CEF22AB38DEC5E61CD8527494006/858893905fac406d96d0622fae3e7490/jpg/media/6cb520e161cf45f1aebf5d054001e5df/B10806b.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/C9BA6AD8458BC77023D4EFBF4412BC92B2A9CEF22AB38DEC5E61CD8527494006/858893905fac406d96d0622fae3e7490/jpg/media/6cb520e161cf45f1aebf5d054001e5df/B10806b.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]},{"alt":"LK Ändkrage","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/4FC22DF5D04C6089D83181A7A21EC83EAFDA8C1933BAF295D78DE7248F9B0154/8b916d6608374123b281018bec715382/jpg/media/c3618699bb90449d9aa5b9d1d91742e4/B10806c.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/4FC22DF5D04C6089D83181A7A21EC83EAFDA8C1933BAF295D78DE7248F9B0154/8b916d6608374123b281018bec715382/jpg/media/c3618699bb90449d9aa5b9d1d91742e4/B10806c.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/4FC22DF5D04C6089D83181A7A21EC83EAFDA8C1933BAF295D78DE7248F9B0154/8b916d6608374123b281018bec715382/jpg/media/c3618699bb90449d9aa5b9d1d91742e4/B10806c.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]},{"alt":"LK Ändkrage","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/8E985702D8C5B234A4D36F85D5623B2BBC1AE3F39AED2397DF79EE8D535C6109/f44c8afe51d94c7faa1afe3623bdc618/jpg/media/b4bb52028c1e42f1975f68c36c4eaefd/B10806d.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/8E985702D8C5B234A4D36F85D5623B2BBC1AE3F39AED2397DF79EE8D535C6109/f44c8afe51d94c7faa1afe3623bdc618/jpg/media/b4bb52028c1e42f1975f68c36c4eaefd/B10806d.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/8E985702D8C5B234A4D36F85D5623B2BBC1AE3F39AED2397DF79EE8D535C6109/f44c8afe51d94c7faa1afe3623bdc618/jpg/media/b4bb52028c1e42f1975f68c36c4eaefd/B10806d.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"LK Ändkrage","baseProductName":"LK Ändkrage","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":86.4,"priceWithVat":108.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"108 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"042af7f2-ce50-44cc-b4b2-1739419c1e77","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.053,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vattenburen-golvvarme/tillbehor/lk-andkrage","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Ändkrage","hdSrc":"/storage/846157EC7E74DE94DF271B2E47FAE195C2D4F0EBBA5563F53991A9F60CF2C22A/925da86a49a446b89bdff078559617fc/jpg/media/081f03440c4e47c9b2f7eaa8cfc57814/B10806a.jpg","originalSrc":"/storage/846157EC7E74DE94DF271B2E47FAE195C2D4F0EBBA5563F53991A9F60CF2C22A/925da86a49a446b89bdff078559617fc/jpg/media/081f03440c4e47c9b2f7eaa8cfc57814/B10806a.jpg","src":"/storage/846157EC7E74DE94DF271B2E47FAE195C2D4F0EBBA5563F53991A9F60CF2C22A/925da86a49a446b89bdff078559617fc/jpg/media/081f03440c4e47c9b2f7eaa8cfc57814/B10806a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/329CD99EFAD025F2EC197190A1F72A36CD0C6DDD659DAE604C686346B76CC51B/925da86a49a446b89bdff078559617fc/250-188-0-jpg.Jpeg/media/081f03440c4e47c9b2f7eaa8cfc57814/B10806a.jpeg"},{"alt":"LK Ändkrage","hdSrc":"/storage/C9BA6AD8458BC77023D4EFBF4412BC92B2A9CEF22AB38DEC5E61CD8527494006/858893905fac406d96d0622fae3e7490/jpg/media/6cb520e161cf45f1aebf5d054001e5df/B10806b.jpg","originalSrc":"/storage/C9BA6AD8458BC77023D4EFBF4412BC92B2A9CEF22AB38DEC5E61CD8527494006/858893905fac406d96d0622fae3e7490/jpg/media/6cb520e161cf45f1aebf5d054001e5df/B10806b.jpg","src":"/storage/C9BA6AD8458BC77023D4EFBF4412BC92B2A9CEF22AB38DEC5E61CD8527494006/858893905fac406d96d0622fae3e7490/jpg/media/6cb520e161cf45f1aebf5d054001e5df/B10806b.jpg","thumbnailSrc":"/storage/6B231B27E26A5544C0B89C4E835C10E9FFC51E5FB0E502439303406AC02E5D61/858893905fac406d96d0622fae3e7490/250-188-0-jpg.Jpeg/media/6cb520e161cf45f1aebf5d054001e5df/B10806b.jpeg"},{"alt":"LK Ändkrage","hdSrc":"/storage/4FC22DF5D04C6089D83181A7A21EC83EAFDA8C1933BAF295D78DE7248F9B0154/8b916d6608374123b281018bec715382/jpg/media/c3618699bb90449d9aa5b9d1d91742e4/B10806c.jpg","originalSrc":"/storage/4FC22DF5D04C6089D83181A7A21EC83EAFDA8C1933BAF295D78DE7248F9B0154/8b916d6608374123b281018bec715382/jpg/media/c3618699bb90449d9aa5b9d1d91742e4/B10806c.jpg","src":"/storage/4FC22DF5D04C6089D83181A7A21EC83EAFDA8C1933BAF295D78DE7248F9B0154/8b916d6608374123b281018bec715382/jpg/media/c3618699bb90449d9aa5b9d1d91742e4/B10806c.jpg","thumbnailSrc":"/storage/0000C762D2A3533DC7040566CDFA89A34369AF756FBEC6730636145ADAC11D76/8b916d6608374123b281018bec715382/250-188-0-jpg.Jpeg/media/c3618699bb90449d9aa5b9d1d91742e4/B10806c.jpeg"},{"alt":"LK Ändkrage","hdSrc":"/storage/8E985702D8C5B234A4D36F85D5623B2BBC1AE3F39AED2397DF79EE8D535C6109/f44c8afe51d94c7faa1afe3623bdc618/jpg/media/b4bb52028c1e42f1975f68c36c4eaefd/B10806d.jpg","originalSrc":"/storage/8E985702D8C5B234A4D36F85D5623B2BBC1AE3F39AED2397DF79EE8D535C6109/f44c8afe51d94c7faa1afe3623bdc618/jpg/media/b4bb52028c1e42f1975f68c36c4eaefd/B10806d.jpg","src":"/storage/8E985702D8C5B234A4D36F85D5623B2BBC1AE3F39AED2397DF79EE8D535C6109/f44c8afe51d94c7faa1afe3623bdc618/jpg/media/b4bb52028c1e42f1975f68c36c4eaefd/B10806d.jpg","thumbnailSrc":"/storage/F4BE730E4CED14DDFF649D6552412ACF319D3DD5EAD4C267293519E7A24EEA29/f44c8afe51d94c7faa1afe3623bdc618/250-188-0-jpg.Jpeg/media/b4bb52028c1e42f1975f68c36c4eaefd/B10806d.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":12.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1877196","disabled":false},{"value":"86-1872221","disabled":false},{"value":"86-1881213","disabled":true},{"value":"86-1872222","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":20.0,"formattedPrice":"25 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"86 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"Trio Perfekta","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Rostfri dubbel väggbricka 40 cc, med invändig gänga G15. Flexibel mutter +/- 1 mm horisontellt och vertikalt. Inklusive kopplingssats för Ø16x2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb. Brickans mått:150×45 mm. Skruvhål 120 cc.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEgenskaper:\r\n\r\n\r\nDimension: 2 x G15/16x2,0-2,2mm\r\nStorlek: c/c40mm\r\nFunktion: PEX-/AluPEX-/PB-rör\r\nUtförande: dubbel, invändig lekmutter\r\nFärg: blank rostfri\r\nYtbehandling: blankpolerad\r\nMaterial: rostfritt stål","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\u0022single-product-pdf-container\u0022\u003eRostfri dubbel v\u0026auml;ggbricka 40 cc, med inv\u0026auml;ndig g\u0026auml;nga G15. Flexibel mutter +/- 1 mm horisontellt och vertikalt. Inklusive kopplingssats f\u0026ouml;r \u0026Oslash;16x2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb. Brickans m\u0026aring;tt:150\u0026times;45 mm. Skruvh\u0026aring;l 120 cc.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\r\n\u003ctable border=\u00220\u0022\u003e\r\n\u003ctbody\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd id=\u0022productDetails_tdTechnicalInfoAttributes\u0022 valign=\u0022top\u0022\u003e\u0026nbsp;\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd valign=\u0022top\u0022\u003e\r\n\u003cdiv id=\u0022productDetails_pnlBulletText\u0022 class=\u0022product-column bulletText\u0022 style=\u0022max-width: 400px;\u0022\u003e\r\n\u003cdiv id=\u0022productDetails_Div4\u0022\u003e\r\n\u003ch3\u003eEgenskaper:\u003c/h3\u003e\r\n\u003c/div\u003e\r\n\u003cul class=\u0022bulletTextList\u0022 style=\u0022list-style: circle;\u0022\u003e\r\n\u003cli\u003eDimension: 2 x G15/16x2,0-2,2mm\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eStorlek: c/c40mm\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eFunktion: PEX-/AluPEX-/PB-r\u0026ouml;r\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eUtf\u0026ouml;rande: dubbel, inv\u0026auml;ndig lekmutter\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eF\u0026auml;rg: blank rostfri\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eYtbehandling: blankpolerad\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eMaterial: rostfritt st\u0026aring;l\u003c/li\u003e\r\n\u003c/ul\u003e\r\n\u003c/div\u003e\r\n\u003c/td\u003e\r\n\u003c/tr\u003e\r\n\u003c/tbody\u003e\r\n\u003c/table\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Väggbricka dubbel inv. gänga 40 c/c för 16x2,0-2,2xG1/2 Pex/Alupex/Pb"},"id":"86-8531917","baseProductId":"B11532","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"Väggbricka dubbel inv. gänga 40 c/c för 16x2,0-2,2xG1/2 Pex/Alupex/Pb","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/543105C08378CD9AFA2EE10C25077A70670D3524601B9AE1F5D65AD406D82DD2/6c100fc82364427b8022bba7c8a45ca7/jpg/media/cc49b2aa2e6241ab99cc36ce8a6f0341/B11532a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/543105C08378CD9AFA2EE10C25077A70670D3524601B9AE1F5D65AD406D82DD2/6c100fc82364427b8022bba7c8a45ca7/jpg/media/cc49b2aa2e6241ab99cc36ce8a6f0341/B11532a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/543105C08378CD9AFA2EE10C25077A70670D3524601B9AE1F5D65AD406D82DD2/6c100fc82364427b8022bba7c8a45ca7/jpg/media/cc49b2aa2e6241ab99cc36ce8a6f0341/B11532a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"Väggbricka dubbel inv. gänga 40 c/c för 16x2,0-2,2xG1/2 Pex/Alupex/Pb","baseProductName":"Väggbricka dubbel inv. gänga 40 c/c för 16x2,0-2,2xG1/2 Pex/Alupex/Pb","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":288.8,"priceWithVat":361.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"361 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"a5562b53-2b79-4c57-b42b-181a57dbf283","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.22,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/vaggbricka-dubbel-inv-ganga-40-cc-for-16x20-22xg12-pexalupexpb","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"Väggbricka dubbel inv. gänga 40 c/c för 16x2,0-2,2xG1/2 Pex/Alupex/Pb","hdSrc":"/storage/543105C08378CD9AFA2EE10C25077A70670D3524601B9AE1F5D65AD406D82DD2/6c100fc82364427b8022bba7c8a45ca7/jpg/media/cc49b2aa2e6241ab99cc36ce8a6f0341/B11532a.jpg","originalSrc":"/storage/543105C08378CD9AFA2EE10C25077A70670D3524601B9AE1F5D65AD406D82DD2/6c100fc82364427b8022bba7c8a45ca7/jpg/media/cc49b2aa2e6241ab99cc36ce8a6f0341/B11532a.jpg","src":"/storage/543105C08378CD9AFA2EE10C25077A70670D3524601B9AE1F5D65AD406D82DD2/6c100fc82364427b8022bba7c8a45ca7/jpg/media/cc49b2aa2e6241ab99cc36ce8a6f0341/B11532a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/E55BCC86241F648E17D72FE38CC05676E90495276E8EE265994A10CED99C9057/6c100fc82364427b8022bba7c8a45ca7/250-188-0-jpg.Jpeg/media/cc49b2aa2e6241ab99cc36ce8a6f0341/B11532a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":6.0000,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-8531917","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":288.8,"formattedPrice":"361 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"289 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":""},{"brand":"Trio Perfekta","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Väggbricka enkel inv. gänga för 16x2,0-2,2xG1/2 Pex/Alupex/Pb\r\n\r\n\r\nEgenskaper:\r\n\r\n\r\nDimension: 1 x G15/16x2,0-2,2mm\r\nFunktion: PEX-/AluPEX-/PB-rör\r\nUtförande: enkel, invändig lekmutter\r\nFärg: blank rostfri\r\nYtbehandling: blankpolerad\r\nMaterial: rostfritt stål","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eV\u0026auml;ggbricka enkel inv. g\u0026auml;nga f\u0026ouml;r 16x2,0-2,2xG1/2 Pex/Alupex/Pb\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\r\n\u003cdiv id=\u0022productDetails_Div4\u0022\u003e\r\n\u003ch3\u003eEgenskaper:\u003c/h3\u003e\r\n\u003c/div\u003e\r\n\u003cul class=\u0022bulletTextList\u0022 style=\u0022list-style: circle;\u0022\u003e\r\n\u003cli\u003eDimension: 1 x G15/16x2,0-2,2mm\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eFunktion: PEX-/AluPEX-/PB-r\u0026ouml;r\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eUtf\u0026ouml;rande: enkel, inv\u0026auml;ndig lekmutter\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eF\u0026auml;rg: blank rostfri\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eYtbehandling: blankpolerad\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eMaterial: rostfritt st\u0026aring;l\u003c/li\u003e\r\n\u003c/ul\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Väggbricka enkel inv. gänga för 16x2,0-2,2xG1/2 Pex/Alupex/Pb"},"id":"86-8531916","baseProductId":"B11533","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"Väggbricka enkel inv. gänga för 16x2,0-2,2xG1/2 Pex/Alupex/Pb","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/6CE1CA0977B567025C306EC8B4CB76FA502F6D081DD4E7A8C88C8A4FFF9579F1/2515e043ebdb4c41bc8e705dac7de4d4/jpg/media/4c9ccf874eb641ec81a552b29806fb6b/B11533a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/6CE1CA0977B567025C306EC8B4CB76FA502F6D081DD4E7A8C88C8A4FFF9579F1/2515e043ebdb4c41bc8e705dac7de4d4/jpg/media/4c9ccf874eb641ec81a552b29806fb6b/B11533a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/6CE1CA0977B567025C306EC8B4CB76FA502F6D081DD4E7A8C88C8A4FFF9579F1/2515e043ebdb4c41bc8e705dac7de4d4/jpg/media/4c9ccf874eb641ec81a552b29806fb6b/B11533a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"Väggbricka enkel inv. gänga för 16x2,0-2,2xG1/2 Pex/Alupex/Pb","baseProductName":"Väggbricka enkel inv. gänga för 16x2,0-2,2xG1/2 Pex/Alupex/Pb","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":188.0,"priceWithVat":235.00,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"235 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"071fc325-1a16-4a67-8770-ee497831844c","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.13,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/vaggbricka-enkel-inv-ganga-for-16x20-22xg12-pexalupexpb","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"Väggbricka enkel inv. gänga för 16x2,0-2,2xG1/2 Pex/Alupex/Pb","hdSrc":"/storage/6CE1CA0977B567025C306EC8B4CB76FA502F6D081DD4E7A8C88C8A4FFF9579F1/2515e043ebdb4c41bc8e705dac7de4d4/jpg/media/4c9ccf874eb641ec81a552b29806fb6b/B11533a.jpg","originalSrc":"/storage/6CE1CA0977B567025C306EC8B4CB76FA502F6D081DD4E7A8C88C8A4FFF9579F1/2515e043ebdb4c41bc8e705dac7de4d4/jpg/media/4c9ccf874eb641ec81a552b29806fb6b/B11533a.jpg","src":"/storage/6CE1CA0977B567025C306EC8B4CB76FA502F6D081DD4E7A8C88C8A4FFF9579F1/2515e043ebdb4c41bc8e705dac7de4d4/jpg/media/4c9ccf874eb641ec81a552b29806fb6b/B11533a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/0F199D72EF9DCEB2EE94A422AB97AE98E1D91BC054DFA175CB5CB7B3738AF6FF/2515e043ebdb4c41bc8e705dac7de4d4/250-188-0-jpg.Jpeg/media/4c9ccf874eb641ec81a552b29806fb6b/B11533a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":3.0000,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-8531916","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":188.0,"formattedPrice":"235 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"188 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":""},{"brand":"N/A","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"45/40 för anslutning av 40 mm utloppsrör i slätänden på 50 mm plaströr med 2 mm godstjocklek","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003e\u003cspan id=\u0022productDetails_lblArticleDescription\u0022\u003e45/40 f\u0026ouml;r anslutning av 40 mm utloppsr\u0026ouml;r i sl\u0026auml;t\u0026auml;nden p\u0026aring; 50 mm plastr\u0026ouml;r med 2 mm godstjocklek\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Dimension: 45/40mm\r\n\r\nFunktion: för 50 slätända\r\n\r\nUtförande: godkänd för dold förläggning"},"id":"86-3106176","baseProductId":"B10194","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"Gumminippel svart, 45/40 mm","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/7F6B2C9848FE1D9D9FB867F73714DE9654D811C4AB09BBC5438948758049048E/c2f189c1db2141cf847ccba5b7debaae/jpg/media/319cb79a3d024a658f573b88330d26d6/B10194a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/7F6B2C9848FE1D9D9FB867F73714DE9654D811C4AB09BBC5438948758049048E/c2f189c1db2141cf847ccba5b7debaae/jpg/media/319cb79a3d024a658f573b88330d26d6/B10194a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/7F6B2C9848FE1D9D9FB867F73714DE9654D811C4AB09BBC5438948758049048E/c2f189c1db2141cf847ccba5b7debaae/jpg/media/319cb79a3d024a658f573b88330d26d6/B10194a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"Gumminippel svart, 45/40 mm","baseProductName":"Gumminippel svart, 45/40 mm","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":20.0,"priceWithVat":25.00,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"25 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"3972282e-ffba-46e4-a7e2-6e910683c457","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.0,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/gumminippel-svart-4540-mm","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"Gumminippel svart, 45/40 mm","hdSrc":"/storage/7F6B2C9848FE1D9D9FB867F73714DE9654D811C4AB09BBC5438948758049048E/c2f189c1db2141cf847ccba5b7debaae/jpg/media/319cb79a3d024a658f573b88330d26d6/B10194a.jpg","originalSrc":"/storage/7F6B2C9848FE1D9D9FB867F73714DE9654D811C4AB09BBC5438948758049048E/c2f189c1db2141cf847ccba5b7debaae/jpg/media/319cb79a3d024a658f573b88330d26d6/B10194a.jpg","src":"/storage/7F6B2C9848FE1D9D9FB867F73714DE9654D811C4AB09BBC5438948758049048E/c2f189c1db2141cf847ccba5b7debaae/jpg/media/319cb79a3d024a658f573b88330d26d6/B10194a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/457DCA68F9E1D6097DC5CF8441D470CF72F276F34B7A75CD913FEA9724695164/c2f189c1db2141cf847ccba5b7debaae/250-188-0-jpg.Jpeg/media/319cb79a3d024a658f573b88330d26d6/B10194a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Levereras från externt lager","quantity":0.0,"stockType":"External"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-3106176","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":20.0,"formattedPrice":"25 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"20 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":""},{"brand":"N/A","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Storlek: docka 500g\r\nUtförande: finhäcklat i plastpåse","descriptionMarkup":{"value":"\u003cul class=\u0022bulletTextList\u0022\u003e\r\n\u003cli\u003eStorlek: docka 500g\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eUtf\u0026ouml;rande: finh\u0026auml;cklat i plastp\u0026aring;se\u003c/li\u003e\r\n\u003c/ul\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Storlek: docka 500g\r\nUtförande: finhäcklat i plastpåse"},"id":"86-4054110","baseProductId":"B10333","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LIN I DOCKA 500 GRAMPRIS/ST","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/0034FA7C3B9CFADDF4282A1F16DDBA059F14446A2E1540FC9DB80AA16D01CFC5/f74a622f91b54e5c9a3f8f4f2ef23ffb/jpg/media/afcf2560c99a49eb9af4b59fdab1c4ce/B10333a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/0034FA7C3B9CFADDF4282A1F16DDBA059F14446A2E1540FC9DB80AA16D01CFC5/f74a622f91b54e5c9a3f8f4f2ef23ffb/jpg/media/afcf2560c99a49eb9af4b59fdab1c4ce/B10333a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/0034FA7C3B9CFADDF4282A1F16DDBA059F14446A2E1540FC9DB80AA16D01CFC5/f74a622f91b54e5c9a3f8f4f2ef23ffb/jpg/media/afcf2560c99a49eb9af4b59fdab1c4ce/B10333a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"LIN I DOCKA 500 GRAMPRIS/ST","baseProductName":"LIN I DOCKA 500 GRAMPRIS/ST","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":80.0,"priceWithVat":100.00,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"100 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"29091a50-8863-4019-8c22-70c444a9466d","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.0,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lin-i-docka-500-gramprisst","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LIN I DOCKA 500 GRAMPRIS/ST","hdSrc":"/storage/0034FA7C3B9CFADDF4282A1F16DDBA059F14446A2E1540FC9DB80AA16D01CFC5/f74a622f91b54e5c9a3f8f4f2ef23ffb/jpg/media/afcf2560c99a49eb9af4b59fdab1c4ce/B10333a.jpg","originalSrc":"/storage/0034FA7C3B9CFADDF4282A1F16DDBA059F14446A2E1540FC9DB80AA16D01CFC5/f74a622f91b54e5c9a3f8f4f2ef23ffb/jpg/media/afcf2560c99a49eb9af4b59fdab1c4ce/B10333a.jpg","src":"/storage/0034FA7C3B9CFADDF4282A1F16DDBA059F14446A2E1540FC9DB80AA16D01CFC5/f74a622f91b54e5c9a3f8f4f2ef23ffb/jpg/media/afcf2560c99a49eb9af4b59fdab1c4ce/B10333a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/86555630CC6529C3D8C914B86819B2AA4BD2723F495C56DB168FE08DA4CF7E43/f74a622f91b54e5c9a3f8f4f2ef23ffb/250-188-0-jpg.Jpeg/media/afcf2560c99a49eb9af4b59fdab1c4ce/B10333a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":1.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-4054110","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":80.0,"formattedPrice":"100 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"80 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":""},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"LK Avloppsfixtur c/c 40 används tillsammans med LK Väggskena 160 för att fixera två st LK Väggbockstöd Grip c/c 40 samt ett avloppsrör i dim 50 mm.\r\n\r\nLK Avloppsfixtur kan även användas separat mot kortling för fixering av LK Väggbockstöd Grip.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eLK Avloppsfixtur c/c 40 anv\u0026auml;nds tillsammans med LK V\u0026auml;ggskena 160 f\u0026ouml;r att fixera tv\u0026aring; st LK V\u0026auml;ggbockst\u0026ouml;d Grip c/c 40 samt ett avloppsr\u0026ouml;r i dim 50 mm. \u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eLK Avloppsfixtur kan \u0026auml;ven anv\u0026auml;ndas separat mot kortling f\u0026ouml;r fixering av LK V\u0026auml;ggbockst\u0026ouml;d Grip.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"LK Avloppsfixtur c/c 40 används tillsammans med LK Väggskena 160 för att fixera två st LK Väggbockstöd Grip c/c 40 samt ett avloppsrör i dim 50 mm.\r\n\r\n\r\nLK Avloppsfixtur kan även användas separat mot kortling för fixering av LK Väggbockstöd Grip."},"id":"86-1874369","baseProductId":"B10355","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Avloppsfixtur c/c 40","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/B2784848968A3103D145A30BFEB3B03ACA10A263089D5563AB465C4F2678AF1D/c1ac7f4884514a7aba9eda5d8420b43c/jpg/media/8e1ea87b2ea14d098a61c40825b1a977/B10355a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/B2784848968A3103D145A30BFEB3B03ACA10A263089D5563AB465C4F2678AF1D/c1ac7f4884514a7aba9eda5d8420b43c/jpg/media/8e1ea87b2ea14d098a61c40825b1a977/B10355a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/B2784848968A3103D145A30BFEB3B03ACA10A263089D5563AB465C4F2678AF1D/c1ac7f4884514a7aba9eda5d8420b43c/jpg/media/8e1ea87b2ea14d098a61c40825b1a977/B10355a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"LK Avloppsfixtur c/c 40","baseProductName":"LK Avloppsfixtur c/c 40","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":30.0,"priceWithVat":37.50,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"38 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"6833e7f8-a1bc-450b-b53e-2e5ba5725f1f","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.13,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-avloppsfixtur-cc-40","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Avloppsfixtur c/c 40","hdSrc":"/storage/B2784848968A3103D145A30BFEB3B03ACA10A263089D5563AB465C4F2678AF1D/c1ac7f4884514a7aba9eda5d8420b43c/jpg/media/8e1ea87b2ea14d098a61c40825b1a977/B10355a.jpg","originalSrc":"/storage/B2784848968A3103D145A30BFEB3B03ACA10A263089D5563AB465C4F2678AF1D/c1ac7f4884514a7aba9eda5d8420b43c/jpg/media/8e1ea87b2ea14d098a61c40825b1a977/B10355a.jpg","src":"/storage/B2784848968A3103D145A30BFEB3B03ACA10A263089D5563AB465C4F2678AF1D/c1ac7f4884514a7aba9eda5d8420b43c/jpg/media/8e1ea87b2ea14d098a61c40825b1a977/B10355a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/3B5E73CB3C59C51A1DEBD5999EB08E73C0CBC5C801BE15F169C0BB81D35C4E39/c1ac7f4884514a7aba9eda5d8420b43c/250-188-0-jpg.Jpeg/media/8e1ea87b2ea14d098a61c40825b1a977/B10355a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":3.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1874369","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":30.0,"formattedPrice":"38 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"30 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Benställning som förenklar montage av LK Fördelarskåp UNI och LK Fördelarskåp GV. Används med fördel på prefabricerade betongbjälklag. Tillverkade i galvaniserad stålplåt.\r\n\r\nLevereras i par inkl. 4 st självborrande plåtskruv för infästning i fördelarskåpet. Foten på benställningen har ett 6 mm hål för infästning mot betongbjälklaget. Infästning görs med bult eller metallspikplugg samt bricka (medföljer ej).","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eBenst\u0026auml;llning som f\u0026ouml;renklar montage av LK F\u0026ouml;rdelarsk\u0026aring;p UNI och LK F\u0026ouml;rdelarsk\u0026aring;p GV. Anv\u0026auml;nds med f\u0026ouml;rdel p\u0026aring; prefabricerade betongbj\u0026auml;lklag. Tillverkade i galvaniserad st\u0026aring;lpl\u0026aring;t. \u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eLevereras i par inkl. 4 st sj\u0026auml;lvborrande pl\u0026aring;tskruv f\u0026ouml;r inf\u0026auml;stning i f\u0026ouml;rdelarsk\u0026aring;pet. Foten p\u0026aring; benst\u0026auml;llningen har ett 6 mm h\u0026aring;l f\u0026ouml;r inf\u0026auml;stning mot betongbj\u0026auml;lklaget. Inf\u0026auml;stning g\u0026ouml;rs med bult eller metallspikplugg samt bricka (medf\u0026ouml;ljer ej).\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Benställning som förenklar montage av LK Fördelarskåp UNI och LK Fördelarskåp GV.\r\n\r\nAnvänds med fördel på prefabricerade betongbjälklag. Tillverkade i galvaniserad stålplåt."},"id":"86-1878202","baseProductId":"B10362","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Benställning UNI/GV","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/02610B13731AEA203F3A176DE263D3B68FBDB08BBBF12AEB1F5D1A75035DFB92/95aca2e9e34548c68d28d66e5fb3ca9e/jpg/media/e4045c48d1604d3db4cce75ba66f494e/B10362a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/02610B13731AEA203F3A176DE263D3B68FBDB08BBBF12AEB1F5D1A75035DFB92/95aca2e9e34548c68d28d66e5fb3ca9e/jpg/media/e4045c48d1604d3db4cce75ba66f494e/B10362a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/02610B13731AEA203F3A176DE263D3B68FBDB08BBBF12AEB1F5D1A75035DFB92/95aca2e9e34548c68d28d66e5fb3ca9e/jpg/media/e4045c48d1604d3db4cce75ba66f494e/B10362a.jpg","fromBreakpoint":"medium","width":500,"height":375}]}],"name":"LK Benställning UNI/GV","baseProductName":"LK Benställning UNI/GV","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":389.6,"priceWithVat":487.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"487 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"1a4ccc14-72df-4155-ad57-4c087177be88","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":3.2,"width":0,"length":0,"height":0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-benstallning-unigv","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Benställning UNI/GV","hdSrc":"/storage/02610B13731AEA203F3A176DE263D3B68FBDB08BBBF12AEB1F5D1A75035DFB92/95aca2e9e34548c68d28d66e5fb3ca9e/jpg/media/e4045c48d1604d3db4cce75ba66f494e/B10362a.jpg","originalSrc":"/storage/02610B13731AEA203F3A176DE263D3B68FBDB08BBBF12AEB1F5D1A75035DFB92/95aca2e9e34548c68d28d66e5fb3ca9e/jpg/media/e4045c48d1604d3db4cce75ba66f494e/B10362a.jpg","src":"/storage/02610B13731AEA203F3A176DE263D3B68FBDB08BBBF12AEB1F5D1A75035DFB92/95aca2e9e34548c68d28d66e5fb3ca9e/jpg/media/e4045c48d1604d3db4cce75ba66f494e/B10362a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/BAC4D55FEF6215DC6BA145524953253BE4D26EBDB972C382C01A1625204CD6F2/95aca2e9e34548c68d28d66e5fb3ca9e/250-188-0-jpg.Jpeg/media/e4045c48d1604d3db4cce75ba66f494e/B10362a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Levereras från externt lager","quantity":0.0,"stockType":"External"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1878202","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":389.6,"formattedPrice":"487 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"390 SEK","numberOfDays":30,"title":"product.price-history-title","description":"product.price-history-description"},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"}],"totalProductsCount":92,"pageSize":24,"productListingType":"Grid","gtmViewModel":{"event":"gtm_view_item_list","ecommerce":{"items":[{"item_id":"86-1880763","item_name":"Med två fästskruvar För tomrörsdim 34mm","currency":"SEK","index":0,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":8.4},{"item_id":"86-1882150","item_name":"LK Tomrörsbleck För tomrörsdim 25mm","currency":"SEK","index":1,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":7.6},{"item_id":"86-1882700","item_name":"LK Väggbockstöd Grip 25 V2","currency":"SEK","index":2,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":44.4},{"item_id":"86-4814393","item_name":"Ändtätning RiR 16/25mm Vit","currency":"SEK","index":3,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":8.4},{"item_id":"86-1888489","item_name":"LK Tomrörsparaply","currency":"SEK","index":4,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":9.2},{"item_id":"86-1872390","item_name":"LK Täckbricka, 45mm Vit Rördim 16mm","currency":"SEK","index":5,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":7.6},{"item_id":"86-1877192","item_name":"LK Väggdosa UNI. 16x2,0/25mm. Enkel. Presspex","currency":"SEK","index":6,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":202.4},{"item_id":"86-1877399","item_name":"LK Väggdosfäste - 1","currency":"SEK","index":7,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":44.4},{"item_id":"86-1870583","item_name":"LK Skarvmuff 34mm","currency":"SEK","index":8,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Övrigt","price":42.0},{"item_id":"86-1882613","item_name":"LK Utloppsbricka V2 Vit","currency":"SEK","index":9,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Övrigt","price":116.8},{"item_id":"86-1882681","item_name":"LK Blandarfäste V2, enkelt","currency":"SEK","index":10,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":260.0},{"item_id":"86-1870773","item_name":"LK Kopplingsskydd 34-25","currency":"SEK","index":11,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":20.8},{"item_id":"86-1882657","item_name":"LK Väggdosa UNI Push X16 V3","currency":"SEK","index":12,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":221.6},{"item_id":"86-2054713","item_name":"Uponor Smart Aqua Plus Väggbockfixtur Wb","currency":"SEK","index":13,"item_brand":"Uponor","item_category":"Monteringsdetaljer","price":52.0},{"item_id":"86-1872227","item_name":"LK Väggskena 160","currency":"SEK","index":14,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":133.6},{"item_id":"86-1876899","item_name":"LK Väggskena 160 Mini","currency":"SEK","index":15,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":85.6},{"item_id":"86-1881105","item_name":"LK Fixeringsplatta RiR 25","currency":"SEK","index":16,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":199.2},{"item_id":"86-1877196","item_name":"LK Ändkrage, kupad krom","currency":"SEK","index":17,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Tillbehör","price":86.4},{"item_id":"86-8531917","item_name":"Väggbricka dubbel inv. gänga 40 c-c för 16x2,0-2,2xG1-2 Pex-Alupex-Pb","currency":"SEK","index":18,"item_brand":"Trio Perfekta","item_category":"Monteringsdetaljer","price":288.8},{"item_id":"86-8531916","item_name":"Väggbricka enkel inv. gänga för 16x2,0-2,2xG1-2 Pex-Alupex-Pb","currency":"SEK","index":19,"item_brand":"Trio Perfekta","item_category":"Monteringsdetaljer","price":188.0},{"item_id":"86-3106176","item_name":"Gumminippel svart, 45-40 mm","currency":"SEK","index":20,"item_brand":"N/A","item_category":"Monteringsdetaljer","price":20.0},{"item_id":"86-4054110","item_name":"LIN I DOCKA 500 GRAMPRIS-ST","currency":"SEK","index":21,"item_brand":"N/A","item_category":"Monteringsdetaljer","price":80.0},{"item_id":"86-1874369","item_name":"LK Avloppsfixtur c-c 40","currency":"SEK","index":22,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":30.0},{"item_id":"86-1878202","item_name":"LK Benställning UNI-GV","currency":"SEK","index":23,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":389.6}]}},"location":"/vvs/monteringsdetaljer","canLoadMore":true},"systemId":"1037a402-26b5-454b-b2d1-5edd8fd658e4","name":"Monteringsdetaljer"}
LK Plastklammer tomrör
LK Plastklammer tomrör
Klammer i plast för klamring av tomrör. Klammern har två förmonterade skruvar, Torx 20. Beakta att kall- och varmvattenledningar ska vara monterade så att de inte kommer i kontakt med varandra.

Fr. 10 SEK

LK Tomrörsbleck
LK Tomrörsbleck
Tomrörsbleck i metall, för fixering av tomrör vid förläggning i träbjälklag, träregelväggar m.m.

Fr. 10 SEK

LK Väggbockstöd Grip 25 V2
LK Väggbockstöd Grip 25 V2
För rörutgång ur vägg med min. 55 mm fritt utrymme i vägg. Fästes i LK Väggskena alternativt i kortling eller skiva av trä. För RiR m. tomrör dim: 25 mm
Tillfälligt slut

56 SEK

LK Ändtätning RiR
LK Ändtätning RiR
För tätning mellan mediarör och tomrör. Montering underlättas om smörjmedel, typ Glidex, används på röret

Fr. 11 SEK

LK Tomrörsparaply
LK Tomrörsparaply
För att förhindra eventuellt läckage att ta sig in mellan medierör och tomrör.
I lager

12 SEK

LK Täckbricka, enkel
LK Täckbricka, enkel
Av plast, delbar.

Fr. 10 SEK

LK Väggdosa Uni
LK Väggdosa Uni
För rörutgång ur vägg med min. 45 mm utrymme i vägg. Väggdosans hals har en diameter på 53,5 mm. Minsta c/c avstånd mellan rörutgångar är 80 mm.

Fr. 226 SEK

LK Väggdosfäste - 1
LK Väggdosfäste - 1
Plåt för sidoinfästning av LK Väggdosa UNI mot regel. Kan även användas för LK Väggbockstöd Grip. Levereras med 4 st skruv för väggdosa.
I lager

56 SEK

LK Skarvmuff
LK Skarvmuff
För skarvning av LK Tomrör. Godkänd enligt NT VVS 129.

Fr. 46 SEK

LK Utloppsbricka V2
LK Utloppsbricka V2
Utloppsbricka för väggmontage. För läckageindikering till samtliga skåp. Passar tomrör 25mm. Mått 47 x 51 x 21 mm. Vit eller Krom.
I lager

146 SEK

LK Blandarfäste V2, enkelt
LK Blandarfäste V2, enkelt
Anslutningskoppling med utv. gg G20 för montage av blandare enligt internationell standard när 16 mm LK Universalrör med tomrör (RiR) kommer ut ur vägg.
I lager

325 SEK

LK Kopplingsskydd 34/25
LK Kopplingsskydd 34/25
LK Kopplingsskydd är avsett att användas för LK PressPex-kopplingar i Rör-i-Rör-installationer på värmesystem.
Levereras från externt lager

26 SEK

LK Väggdosa UNI Push X16 V3
LK Väggdosa UNI Push X16 V3
För rörutgång ur vägg med min. 45 mm utrymme i vägg.
I lager

277 SEK

Uponor Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur WB
Uponor Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur WB
Uponor Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur är avsedd att föra genom Uponors rör i rör med skyddsrör 25/20 genom vägg och golvkonstruktioner.
I lager

65 SEK

LK Väggskena 160
LK Väggskena 160
För LK Väggbockstöd Grip. Avsedd för blandarfästen och för 1-håls-, 2-håls- eller 3-håls väggbrickor. Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad stålplåt.
I lager

167 SEK

LK Väggskena 160 Mini
LK Väggskena 160 Mini
För LK Väggbockstöd Grip. Avsedd för blandarfäste c/c 160 mm samt 1-håls väggbricka.
I lager

107 SEK

LK Fixeringsplatta RiR 25
LK Fixeringsplatta RiR 25
För fixeringshjälp av LK Universalrör RIR dim 25 vid uppgång mot fördelare.
Tillfälligt slut

249 SEK

LK Ändkrage
LK Ändkrage
Avsedd att användas mot läckageindikeringsrör från LK:s vattentäta fördelarskåp. Avsedd för tomrör i dimension 25.

Fr. 25 SEK

Väggbricka dubbel inv. gänga 40 c/c för 16x2,0-2,2xG1/2 Pex/Alupex/Pb
Väggbricka dubbel inv. gänga 40 c/c för 16x2,0-2,2xG1/2 Pex/Alupex/Pb
Väggbricka dubbel inv. gänga 40 c/c för 16x2,0-2,2xG1/2 Pex/Alupex/Pb
I lager

361 SEK

Väggbricka enkel inv. gänga för 16x2,0-2,2xG1/2 Pex/Alupex/Pb
Väggbricka enkel inv. gänga för 16x2,0-2,2xG1/2 Pex/Alupex/Pb
Väggbricka enkel inv. gänga för 16x2,0-2,2xG1/2 Pex/Alupex/Pb
I lager

235 SEK

Gumminippel svart, 45/40 mm
Gumminippel svart, 45/40 mm
Dimension: 45/40mm Funktion: för 50 slätända Utförande: godkänd för dold förläggning
Levereras från externt lager

25 SEK

LIN I DOCKA 500 GRAMPRIS/ST
LIN I DOCKA 500 GRAMPRIS/ST
Storlek: docka 500g Utförande: finhäcklat i plastpåse
I lager

100 SEK

LK Avloppsfixtur c/c 40
LK Avloppsfixtur c/c 40
LK Avloppsfixtur c/c 40 används tillsammans med LK Väggskena 160 för att fixera två st LK Väggbockstöd Grip c/c 40 samt ett avloppsrör i dim 50 mm. LK Avloppsfixtur kan även användas separat mot kortling för fixering av LK Väggbockstöd Grip.
I lager

38 SEK

LK Benställning UNI/GV
LK Benställning UNI/GV
Benställning som förenklar montage av LK Fördelarskåp UNI och LK Fördelarskåp GV. Används med fördel på prefabricerade betongbjälklag. Tillverkade i galvaniserad stålplåt.
Levereras från externt lager

487 SEK

Visa mer