{"showRegularHeader":true,"showFilterHeader":false,"showSections":false,"hideProducts":false,"productListing":{"products":[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Avsedd för att användas med LK Rörstolpe.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp class=\u0022col-xs-12 text-color-inverse\u0022\u003eAvsedd f\u0026ouml;r att anv\u0026auml;ndas med LK R\u0026ouml;rstolpe.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Avsedd för att användas med LK Rörstolpe."},"id":"86-4814408","baseProductId":"B10649","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Rörhållare Dubbel","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/58760174B5CFBF1C981D629440414CC6FBC88F1E4A28924559DB4F2EEEF7D11D/8b2bd0a20b9a4eaba087ab9df07060ed/jpg/media/81998b9a1d8d4eca8dbd4eacf33c69fd/B10649a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/58760174B5CFBF1C981D629440414CC6FBC88F1E4A28924559DB4F2EEEF7D11D/8b2bd0a20b9a4eaba087ab9df07060ed/jpg/media/81998b9a1d8d4eca8dbd4eacf33c69fd/B10649a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/58760174B5CFBF1C981D629440414CC6FBC88F1E4A28924559DB4F2EEEF7D11D/8b2bd0a20b9a4eaba087ab9df07060ed/jpg/media/81998b9a1d8d4eca8dbd4eacf33c69fd/B10649a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"LK Rörhållare Dubbel","baseProductName":"LK Rörhållare Dubbel","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":430.4,"priceWithVat":538.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"538 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"2d241731-aa94-43f2-8161-475f2907d6fa","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.43,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-rorhallare-dubbel","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Rörhållare Dubbel","hdSrc":"/storage/58760174B5CFBF1C981D629440414CC6FBC88F1E4A28924559DB4F2EEEF7D11D/8b2bd0a20b9a4eaba087ab9df07060ed/jpg/media/81998b9a1d8d4eca8dbd4eacf33c69fd/B10649a.jpg","originalSrc":"/storage/58760174B5CFBF1C981D629440414CC6FBC88F1E4A28924559DB4F2EEEF7D11D/8b2bd0a20b9a4eaba087ab9df07060ed/jpg/media/81998b9a1d8d4eca8dbd4eacf33c69fd/B10649a.jpg","src":"/storage/58760174B5CFBF1C981D629440414CC6FBC88F1E4A28924559DB4F2EEEF7D11D/8b2bd0a20b9a4eaba087ab9df07060ed/jpg/media/81998b9a1d8d4eca8dbd4eacf33c69fd/B10649a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/92AD47FE5D86BF51A80704B8BC879274196938D3C7DA7D2C18432F671FD105C1/8b2bd0a20b9a4eaba087ab9df07060ed/250-188-0-jpg.Jpeg/media/81998b9a1d8d4eca8dbd4eacf33c69fd/B10649a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Beställningsvara","quantity":0.0,"stockType":"OrderItem"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-4814408","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":430.4,"formattedPrice":"538 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"484 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Avsedd för att användas med LK Rörstolpe för temporär fixering/upphängning av LK Föredelarskåp GV, LK Shuntskåp VS2 och LK Fördelarskåp UNI.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp class=\u0022col-xs-12 text-color-inverse\u0022\u003eAvsedd f\u0026ouml;r att anv\u0026auml;ndas med LK R\u0026ouml;rstolpe f\u0026ouml;r tempor\u0026auml;r fixering/upph\u0026auml;ngning av LK F\u0026ouml;redelarsk\u0026aring;p GV, LK Shuntsk\u0026aring;p VS2 och LK F\u0026ouml;rdelarsk\u0026aring;p UNI.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Avsedd för att användas med LK Rörstolpe för temporär fixering/upphängning av LK Föredelarskåp GV, LK Shuntskåp VS2 och LK Fördelarskåp UNI."},"id":"86-2419499","baseProductId":"B10650","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Rörklammer 4 pack","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/4EADB5C8DAF070A6DBD103A509B236EC52EC4BFE43AC21615E3B0A49C358C50B/ed844ca70c5a4407b5c04aa2134e235b/jpg/media/5aac61d3eb044c8c85957ac439bd8723/B10650a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/4EADB5C8DAF070A6DBD103A509B236EC52EC4BFE43AC21615E3B0A49C358C50B/ed844ca70c5a4407b5c04aa2134e235b/jpg/media/5aac61d3eb044c8c85957ac439bd8723/B10650a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/4EADB5C8DAF070A6DBD103A509B236EC52EC4BFE43AC21615E3B0A49C358C50B/ed844ca70c5a4407b5c04aa2134e235b/jpg/media/5aac61d3eb044c8c85957ac439bd8723/B10650a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"LK Rörklammer 4 pack","baseProductName":"LK Rörklammer 4 pack","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":154.4,"priceWithVat":193.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"193 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"24be23ff-a59f-4b40-a889-a3aa62b1a5aa","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.25,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-rorklammer-4-pack","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Rörklammer 4 pack","hdSrc":"/storage/4EADB5C8DAF070A6DBD103A509B236EC52EC4BFE43AC21615E3B0A49C358C50B/ed844ca70c5a4407b5c04aa2134e235b/jpg/media/5aac61d3eb044c8c85957ac439bd8723/B10650a.jpg","originalSrc":"/storage/4EADB5C8DAF070A6DBD103A509B236EC52EC4BFE43AC21615E3B0A49C358C50B/ed844ca70c5a4407b5c04aa2134e235b/jpg/media/5aac61d3eb044c8c85957ac439bd8723/B10650a.jpg","src":"/storage/4EADB5C8DAF070A6DBD103A509B236EC52EC4BFE43AC21615E3B0A49C358C50B/ed844ca70c5a4407b5c04aa2134e235b/jpg/media/5aac61d3eb044c8c85957ac439bd8723/B10650a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/21644F9BF1773672125BC48A846675ED9315C021B6B518818E29ADF68CCE3C41/ed844ca70c5a4407b5c04aa2134e235b/250-188-0-jpg.Jpeg/media/5aac61d3eb044c8c85957ac439bd8723/B10650a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Beställningsvara","quantity":0.0,"stockType":"OrderItem"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-2419499","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":154.4,"formattedPrice":"193 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"174 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"För tätning mellan tomrör och tätskikt på våtrumsvägg. Även för tätning mellan LK Väggdosa UNI Push X16 V2 samt 20 och tätskikt på våtrumsvägg.\r\nGodkänd enligt NT VVS 129.\r\n\r\nOBS! Ansvar för val av rörmanschett åligger tätskiktsentreprenören.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eF\u0026ouml;r t\u0026auml;tning mellan tomr\u0026ouml;r och t\u0026auml;tskikt p\u0026aring; v\u0026aring;trumsv\u0026auml;gg. \u0026Auml;ven f\u0026ouml;r t\u0026auml;tning mellan LK V\u0026auml;ggdosa UNI Push X16 V2 samt 20 och t\u0026auml;tskikt p\u0026aring; v\u0026aring;trumsv\u0026auml;gg.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eGodk\u0026auml;nd enligt NT VVS 129.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eOBS! Ansvar f\u0026ouml;r val av r\u0026ouml;rmanschett \u0026aring;ligger t\u0026auml;tskiktsentrepren\u0026ouml;ren.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"För tätning mellan tomrör och tätskikt på våtrumsvägg. Godkänd enligt NT VVS 129.\r\n\r\n\r\nFör tätning mellan LK Väggdosa UNI Push X16 V2 samt 20 och tätskikt på våtrumsvägg."},"id":"86-4814423","baseProductId":"B10651","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Rörmanschett","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/439A61A02226130EC326DF3307520FB1D43753875463B1F9651E60F53F9361DC/0eaf15c479ce4ec7b50f4e84facc768d/jpg/media/da8e67e683b04447b5eb5dfcccb8c3e5/B10651a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/439A61A02226130EC326DF3307520FB1D43753875463B1F9651E60F53F9361DC/0eaf15c479ce4ec7b50f4e84facc768d/jpg/media/da8e67e683b04447b5eb5dfcccb8c3e5/B10651a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/439A61A02226130EC326DF3307520FB1D43753875463B1F9651E60F53F9361DC/0eaf15c479ce4ec7b50f4e84facc768d/jpg/media/da8e67e683b04447b5eb5dfcccb8c3e5/B10651a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"LK Rörmanschett","baseProductName":"LK Rörmanschett","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":20.0,"priceWithVat":25.00,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"25 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"eb4c99fc-a36c-4d96-be89-78aefb1cba17","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.015,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-rormanschett","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Rörmanschett","hdSrc":"/storage/439A61A02226130EC326DF3307520FB1D43753875463B1F9651E60F53F9361DC/0eaf15c479ce4ec7b50f4e84facc768d/jpg/media/da8e67e683b04447b5eb5dfcccb8c3e5/B10651a.jpg","originalSrc":"/storage/439A61A02226130EC326DF3307520FB1D43753875463B1F9651E60F53F9361DC/0eaf15c479ce4ec7b50f4e84facc768d/jpg/media/da8e67e683b04447b5eb5dfcccb8c3e5/B10651a.jpg","src":"/storage/439A61A02226130EC326DF3307520FB1D43753875463B1F9651E60F53F9361DC/0eaf15c479ce4ec7b50f4e84facc768d/jpg/media/da8e67e683b04447b5eb5dfcccb8c3e5/B10651a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/8FD707FB532A8E3332AE40DEFC1B8939FFA24CC1A9F49768DD36E12CC407C5EC/0eaf15c479ce4ec7b50f4e84facc768d/250-188-0-jpg.Jpeg/media/da8e67e683b04447b5eb5dfcccb8c3e5/B10651a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":2.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-4814423","disabled":false},{"value":"86-4814384","disabled":true},{"value":"86-4814382","disabled":false},{"value":"86-4814383","disabled":false},{"value":"86-4814386","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":12.8,"formattedPrice":"16 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"23 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"LK Rörstolpe används för stabila fixeringar av röruppgångar i platta på mark till tappställe och mot radiatorer m.m. Rörstolpen slås ner genom isoleringen i underliggande skikt.\r\nRörstolpens medföljande tomrör förhindrar att stolpen gjuts fast vilket gör den återanvändbar.\r\nRörstolpen kan justeras i höjdled. Rörstolpen säljs styckvis och finns i två utförande för upp till två (dubbel) eller fyra (quattro) röruppgångar, dim RiR 25.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp class=\u0022col-xs-12 text-color-inverse\u0022\u003eLK R\u0026ouml;rstolpe anv\u0026auml;nds f\u0026ouml;r stabila fixeringar av r\u0026ouml;ruppg\u0026aring;ngar i platta p\u0026aring; mark till tappst\u0026auml;lle och mot radiatorer m.m. R\u0026ouml;rstolpen sl\u0026aring;s ner genom isoleringen i underliggande skikt.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp class=\u0022col-xs-12 text-color-inverse\u0022\u003eR\u0026ouml;rstolpens medf\u0026ouml;ljande tomr\u0026ouml;r f\u0026ouml;rhindrar att stolpen gjuts fast vilket g\u0026ouml;r den \u0026aring;teranv\u0026auml;ndbar.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp class=\u0022col-xs-12 text-color-inverse\u0022\u003eR\u0026ouml;rstolpen kan justeras i h\u0026ouml;jdled. R\u0026ouml;rstolpen s\u0026auml;ljs styckvis och finns i tv\u0026aring; utf\u0026ouml;rande f\u0026ouml;r upp till tv\u0026aring; (dubbel) eller fyra (quattro) r\u0026ouml;ruppg\u0026aring;ngar, dim RiR 25.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"LK Rörstolpe används för stabila fixeringar av röruppgångar i platta på mark till tappställe och mot radiatorer m.m."},"id":"86-4814391","baseProductId":"B10654","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Rörstolpe","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/11D7A749CF8D6A14514C0D4F5CE371EBD56BD9C4CCE66FBBE45F423B7539E0E5/2832055f132542d18b4f5ddea6a45307/jpg/media/b5e37d8c0de045ecb59566db12569b25/B10654a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/11D7A749CF8D6A14514C0D4F5CE371EBD56BD9C4CCE66FBBE45F423B7539E0E5/2832055f132542d18b4f5ddea6a45307/jpg/media/b5e37d8c0de045ecb59566db12569b25/B10654a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/11D7A749CF8D6A14514C0D4F5CE371EBD56BD9C4CCE66FBBE45F423B7539E0E5/2832055f132542d18b4f5ddea6a45307/jpg/media/b5e37d8c0de045ecb59566db12569b25/B10654a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"LK Rörstolpe","baseProductName":"LK Rörstolpe","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":492.8,"priceWithVat":616.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"616 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"42fcffc6-3604-4c6b-9d9a-9f8448130c61","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":4.15,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-rorstolpe","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Rörstolpe","hdSrc":"/storage/11D7A749CF8D6A14514C0D4F5CE371EBD56BD9C4CCE66FBBE45F423B7539E0E5/2832055f132542d18b4f5ddea6a45307/jpg/media/b5e37d8c0de045ecb59566db12569b25/B10654a.jpg","originalSrc":"/storage/11D7A749CF8D6A14514C0D4F5CE371EBD56BD9C4CCE66FBBE45F423B7539E0E5/2832055f132542d18b4f5ddea6a45307/jpg/media/b5e37d8c0de045ecb59566db12569b25/B10654a.jpg","src":"/storage/11D7A749CF8D6A14514C0D4F5CE371EBD56BD9C4CCE66FBBE45F423B7539E0E5/2832055f132542d18b4f5ddea6a45307/jpg/media/b5e37d8c0de045ecb59566db12569b25/B10654a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/F740272C9583F4037ACB99118F012083E2C079613AA43319092AD39AC10DD7ED/2832055f132542d18b4f5ddea6a45307/250-188-0-jpg.Jpeg/media/b5e37d8c0de045ecb59566db12569b25/B10654a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Beställningsvara","quantity":0.0,"stockType":"OrderItem"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-4814391","disabled":true},{"value":"86-4814390","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":492.8,"formattedPrice":"616 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"554 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"För skydd av rörändar under byggnadstiden.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eF\u0026ouml;r skydd av r\u0026ouml;r\u0026auml;ndar under byggnadstiden.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"För skydd av rörändar under byggnadstiden."},"id":"86-1872232","baseProductId":"B10670","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Skyddshuv","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/E2E1A9B4F6ABD0FE63059C5E2110466D03B408C58DDA07E6307B88DFDB77AA1E/8fe1ade0b4ad488d97ad43608d06c7c6/jpg/media/96dc0014803746e5b5b9c91c2efed580/B10670a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/E2E1A9B4F6ABD0FE63059C5E2110466D03B408C58DDA07E6307B88DFDB77AA1E/8fe1ade0b4ad488d97ad43608d06c7c6/jpg/media/96dc0014803746e5b5b9c91c2efed580/B10670a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/E2E1A9B4F6ABD0FE63059C5E2110466D03B408C58DDA07E6307B88DFDB77AA1E/8fe1ade0b4ad488d97ad43608d06c7c6/jpg/media/96dc0014803746e5b5b9c91c2efed580/B10670a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"LK Skyddshuv","baseProductName":"LK Skyddshuv","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":3.6,"priceWithVat":4.500,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"5 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"561a5cc5-6154-45d9-8a8c-d12fa80da39a","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.005,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-skyddshuv","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Skyddshuv","hdSrc":"/storage/E2E1A9B4F6ABD0FE63059C5E2110466D03B408C58DDA07E6307B88DFDB77AA1E/8fe1ade0b4ad488d97ad43608d06c7c6/jpg/media/96dc0014803746e5b5b9c91c2efed580/B10670a.jpg","originalSrc":"/storage/E2E1A9B4F6ABD0FE63059C5E2110466D03B408C58DDA07E6307B88DFDB77AA1E/8fe1ade0b4ad488d97ad43608d06c7c6/jpg/media/96dc0014803746e5b5b9c91c2efed580/B10670a.jpg","src":"/storage/E2E1A9B4F6ABD0FE63059C5E2110466D03B408C58DDA07E6307B88DFDB77AA1E/8fe1ade0b4ad488d97ad43608d06c7c6/jpg/media/96dc0014803746e5b5b9c91c2efed580/B10670a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/0CF1B424F48661D274392D9CBD8F73047B275466DAEF1EFC0061C082042C1FCC/8fe1ade0b4ad488d97ad43608d06c7c6/250-188-0-jpg.Jpeg/media/96dc0014803746e5b5b9c91c2efed580/B10670a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Beställningsvara","quantity":0.0,"stockType":"OrderItem"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1872232","disabled":true},{"value":"86-1882396","disabled":true},{"value":"86-1882397","disabled":true},{"value":"86-1872643","disabled":true},{"value":"86-1872642","disabled":true},{"value":"86-1872233","disabled":true},{"value":"86-1872644","disabled":true},{"value":"86-1872231","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":2.8,"formattedPrice":"4 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"4 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"LK Skåpstativ är avsett för temporär fixering/upphängning av LK Fördelarskåp VT RF, LK Shuntskåp VT RF och LK Fördelarskåp UNI. Stativet används vid montage av golvvärme/tappvatten i ”platta på mark” när skåpet ska monteras innan gjutning av betongplattan.\r\n\r\nSkåpstativet består av två stolpar i stål, fyra rörklammer med tillhörande bultar samt 2 st 300 mm korrugerade rör. De två korrugerade rören förhindrar att stålstolparna gjuts fast och på så vis kan stativet återanvändas.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eLK Sk\u0026aring;pstativ \u0026auml;r avsett f\u0026ouml;r tempor\u0026auml;r fixering/upph\u0026auml;ngning av LK F\u0026ouml;rdelarsk\u0026aring;p VT RF, LK Shuntsk\u0026aring;p VT RF och LK F\u0026ouml;rdelarsk\u0026aring;p UNI. Stativet anv\u0026auml;nds vid montage av golvv\u0026auml;rme/tappvatten i \u0026rdquo;platta p\u0026aring; mark\u0026rdquo; n\u0026auml;r sk\u0026aring;pet ska monteras innan gjutning av betongplattan. \u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eSk\u0026aring;pstativet best\u0026aring;r av tv\u0026aring; stolpar i st\u0026aring;l, fyra r\u0026ouml;rklammer med tillh\u0026ouml;rande bultar samt 2 st 300 mm korrugerade r\u0026ouml;r. De tv\u0026aring; korrugerade r\u0026ouml;ren f\u0026ouml;rhindrar att st\u0026aring;lstolparna gjuts fast och p\u0026aring; s\u0026aring; vis kan stativet \u0026aring;teranv\u0026auml;ndas.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"LK Skåpstativ är avsett för temporär fixering/upphängning av LK Fördelarskåp VT RF, LK Shuntskåp VT RF och LK Fördelarskåp UNI."},"id":"86-2418894","baseProductId":"B10676","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Skåpstativ","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/E6C852B7D433B6BAFE45436BBD39B0080F7EA002FC31F200DBC2DCA1B60BA696/a66249cb1d62445ea95999ec1de31b30/jpg/media/773bc58f851b4ec1ab038e562c07dd25/B10676a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/E6C852B7D433B6BAFE45436BBD39B0080F7EA002FC31F200DBC2DCA1B60BA696/a66249cb1d62445ea95999ec1de31b30/jpg/media/773bc58f851b4ec1ab038e562c07dd25/B10676a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/E6C852B7D433B6BAFE45436BBD39B0080F7EA002FC31F200DBC2DCA1B60BA696/a66249cb1d62445ea95999ec1de31b30/jpg/media/773bc58f851b4ec1ab038e562c07dd25/B10676a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"LK Skåpstativ","baseProductName":"LK Skåpstativ","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":876.8,"priceWithVat":1096.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"1 096 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"54bf5033-7dea-4aa5-88be-3c0fe3a63e3c","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":9.3,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-skapstativ","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Skåpstativ","hdSrc":"/storage/E6C852B7D433B6BAFE45436BBD39B0080F7EA002FC31F200DBC2DCA1B60BA696/a66249cb1d62445ea95999ec1de31b30/jpg/media/773bc58f851b4ec1ab038e562c07dd25/B10676a.jpg","originalSrc":"/storage/E6C852B7D433B6BAFE45436BBD39B0080F7EA002FC31F200DBC2DCA1B60BA696/a66249cb1d62445ea95999ec1de31b30/jpg/media/773bc58f851b4ec1ab038e562c07dd25/B10676a.jpg","src":"/storage/E6C852B7D433B6BAFE45436BBD39B0080F7EA002FC31F200DBC2DCA1B60BA696/a66249cb1d62445ea95999ec1de31b30/jpg/media/773bc58f851b4ec1ab038e562c07dd25/B10676a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/E952F85C02AD8D455ACF3765474E2DB3B2F397F268220D51DF23FF92DADA70D9/a66249cb1d62445ea95999ec1de31b30/250-188-0-jpg.Jpeg/media/773bc58f851b4ec1ab038e562c07dd25/B10676a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Beställningsvara","quantity":0.0,"stockType":"OrderItem"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-2418894","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":876.8,"formattedPrice":"1 096 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"986 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"LK Spikklammer är avsedd för infästning av LK Universalrör/LK Värmerör/LK Värmerör RiR i dimension 16-63 mm vid förläggning mot betonggolv. Ska förborras med 8 mm borr.\r\n\r\n\r\nRSK nr.TypFör rör dim.LängdAntal/Förp\r\n\r\n381 05 13\r\nEnkel\r\n25-34\r\n110 mm\r\n50 st\r\n\r\n\r\n381 05 14\r\nDubbel\r\n25-34\r\n110 mm\r\n50 st\r\n\r\n\r\n381 05 85\r\nMed buntband\r\n16-63\r\n110 mm\r\n50 st","descriptionMarkup":{"value":"\u003cdiv style=\u0022padding-bottom: 7px;\u0022\u003e\u003cspan style=\u0022background-color: #ffffff;\u0022\u003eLK Spikklammer \u0026auml;r avsedd f\u0026ouml;r inf\u0026auml;st\u003c/span\u003ening av LK Universalr\u0026ouml;r/LK V\u0026auml;rmer\u0026ouml;r/LK V\u0026auml;rmer\u0026ouml;r RiR i dimension 16-63 mm vid f\u0026ouml;rl\u0026auml;ggning mot betonggolv. Ska f\u0026ouml;rborras med 8 mm borr.\u003c/div\u003e\r\n\u003ctable style=\u0022width: 100%;\u0022 border=\u00220\u0022\u003e\r\n\u003ctbody\u003e\r\n\u003ctr\u003e\u003cth\u003eRSK nr.\u003c/th\u003e\u003cth\u003eTyp\u003c/th\u003e\u003cth\u003eF\u0026ouml;r r\u0026ouml;r dim.\u003c/th\u003e\u003cth\u003eL\u0026auml;ngd\u003c/th\u003e\u003cth\u003eAntal/F\u0026ouml;rp\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003e381 05 13\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd\u003eEnkel\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e25-34\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e110 mm\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e50 st\u003c/td\u003e\r\n\u003c/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003e381 05 14\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd\u003eDubbel\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e25-34\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e110 mm\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e50 st\u003c/td\u003e\r\n\u003c/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003e381 05 85\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd\u003eMed buntband\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e16-63\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e110 mm\u003c/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e50 st\u003c/td\u003e\r\n\u003c/tr\u003e\r\n\u003c/tbody\u003e\r\n\u003c/table\u003e"},"descriptionShort":{"value":"LK Spikklammer är avsedd för infästning av LK Universalrör/LK Värmerör/LK Värmerör RiR i dimension 16-63 mm vid förläggning mot betonggolv. Ska förborras med 8 mm borr."},"id":"86-3810585","baseProductId":"B10681","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Spikklammer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/123CA4609FBB7B6C8C3375AA55B71A0772C7BD3434B05CC8A3F6344E093B1866/f692bee9fc914c2ba2e0f4a31837537e/jpg/media/1e61af8d720d4b739b1ae3f836f17eaa/B10681a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/123CA4609FBB7B6C8C3375AA55B71A0772C7BD3434B05CC8A3F6344E093B1866/f692bee9fc914c2ba2e0f4a31837537e/jpg/media/1e61af8d720d4b739b1ae3f836f17eaa/B10681a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/123CA4609FBB7B6C8C3375AA55B71A0772C7BD3434B05CC8A3F6344E093B1866/f692bee9fc914c2ba2e0f4a31837537e/jpg/media/1e61af8d720d4b739b1ae3f836f17eaa/B10681a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]},{"alt":"LK Spikklammer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/F99CC127D44D2DDD7DD94C2509E0C4DBEAF6B2203975BCF35A29AD959F9F59B7/c7d1b9806fed40909c7d0ecf48279736/jpg/media/3026cb368bf14aa489a46850c59cd25f/B10681b.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/F99CC127D44D2DDD7DD94C2509E0C4DBEAF6B2203975BCF35A29AD959F9F59B7/c7d1b9806fed40909c7d0ecf48279736/jpg/media/3026cb368bf14aa489a46850c59cd25f/B10681b.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/F99CC127D44D2DDD7DD94C2509E0C4DBEAF6B2203975BCF35A29AD959F9F59B7/c7d1b9806fed40909c7d0ecf48279736/jpg/media/3026cb368bf14aa489a46850c59cd25f/B10681b.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]},{"alt":"LK Spikklammer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/0BF40CB4D3C7A17C7E6D994F4451EF609FA38C24312B93537DFE049D7FE8428A/ac06d08fce734a2f95d72484e9c4fa13/jpg/media/08af895621ad42449ebf1fa8e80d3f37/B10681c.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/0BF40CB4D3C7A17C7E6D994F4451EF609FA38C24312B93537DFE049D7FE8428A/ac06d08fce734a2f95d72484e9c4fa13/jpg/media/08af895621ad42449ebf1fa8e80d3f37/B10681c.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/0BF40CB4D3C7A17C7E6D994F4451EF609FA38C24312B93537DFE049D7FE8428A/ac06d08fce734a2f95d72484e9c4fa13/jpg/media/08af895621ad42449ebf1fa8e80d3f37/B10681c.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"LK Spikklammer","baseProductName":"LK Spikklammer","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":204.0,"priceWithVat":255.00,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"255 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"8b4e7b46-cfc7-4e73-aa88-f13f2507b2f0","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.008,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vattenburen-golvvarme/for-ingjutning/lk-spikklammer","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Spikklammer","hdSrc":"/storage/123CA4609FBB7B6C8C3375AA55B71A0772C7BD3434B05CC8A3F6344E093B1866/f692bee9fc914c2ba2e0f4a31837537e/jpg/media/1e61af8d720d4b739b1ae3f836f17eaa/B10681a.jpg","originalSrc":"/storage/123CA4609FBB7B6C8C3375AA55B71A0772C7BD3434B05CC8A3F6344E093B1866/f692bee9fc914c2ba2e0f4a31837537e/jpg/media/1e61af8d720d4b739b1ae3f836f17eaa/B10681a.jpg","src":"/storage/123CA4609FBB7B6C8C3375AA55B71A0772C7BD3434B05CC8A3F6344E093B1866/f692bee9fc914c2ba2e0f4a31837537e/jpg/media/1e61af8d720d4b739b1ae3f836f17eaa/B10681a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/0F6C906C7507D579037331927694F122B68321D31EB21B7476F8E6C723D05B35/f692bee9fc914c2ba2e0f4a31837537e/250-188-0-jpg.Jpeg/media/1e61af8d720d4b739b1ae3f836f17eaa/B10681a.jpeg"},{"alt":"LK Spikklammer","hdSrc":"/storage/F99CC127D44D2DDD7DD94C2509E0C4DBEAF6B2203975BCF35A29AD959F9F59B7/c7d1b9806fed40909c7d0ecf48279736/jpg/media/3026cb368bf14aa489a46850c59cd25f/B10681b.jpg","originalSrc":"/storage/F99CC127D44D2DDD7DD94C2509E0C4DBEAF6B2203975BCF35A29AD959F9F59B7/c7d1b9806fed40909c7d0ecf48279736/jpg/media/3026cb368bf14aa489a46850c59cd25f/B10681b.jpg","src":"/storage/F99CC127D44D2DDD7DD94C2509E0C4DBEAF6B2203975BCF35A29AD959F9F59B7/c7d1b9806fed40909c7d0ecf48279736/jpg/media/3026cb368bf14aa489a46850c59cd25f/B10681b.jpg","thumbnailSrc":"/storage/56D803DB129C82EF65704A8B48FAB0C96B770164F8DC2FA3AA4F4AEA3FF6763F/c7d1b9806fed40909c7d0ecf48279736/250-188-0-jpg.Jpeg/media/3026cb368bf14aa489a46850c59cd25f/B10681b.jpeg"},{"alt":"LK Spikklammer","hdSrc":"/storage/0BF40CB4D3C7A17C7E6D994F4451EF609FA38C24312B93537DFE049D7FE8428A/ac06d08fce734a2f95d72484e9c4fa13/jpg/media/08af895621ad42449ebf1fa8e80d3f37/B10681c.jpg","originalSrc":"/storage/0BF40CB4D3C7A17C7E6D994F4451EF609FA38C24312B93537DFE049D7FE8428A/ac06d08fce734a2f95d72484e9c4fa13/jpg/media/08af895621ad42449ebf1fa8e80d3f37/B10681c.jpg","src":"/storage/0BF40CB4D3C7A17C7E6D994F4451EF609FA38C24312B93537DFE049D7FE8428A/ac06d08fce734a2f95d72484e9c4fa13/jpg/media/08af895621ad42449ebf1fa8e80d3f37/B10681c.jpg","thumbnailSrc":"/storage/C3D6F567F6F85C725E390C8FED66F0C56F205C607FC7D24DCCF1D6A94EA0F7D8/ac06d08fce734a2f95d72484e9c4fa13/250-188-0-jpg.Jpeg/media/08af895621ad42449ebf1fa8e80d3f37/B10681c.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":11.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-3810585","disabled":false},{"value":"86-3810514","disabled":false},{"value":"86-3810513","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":174.4,"formattedPrice":"218 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"230 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Skydd för tomrör där risk för genomspikning föreligger.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp class=\u0022col-xs-12 text-color-inverse\u0022\u003eSkydd f\u0026ouml;r tomr\u0026ouml;r d\u0026auml;r risk f\u0026ouml;r genomspikning f\u0026ouml;religger.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Skydd för tomrör där risk för genomspikning föreligger."},"id":"86-1872228","baseProductId":"B10683","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Spikskydd","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/9E4E157497EA7A7F78FE3F15A562B8EEE35E475A6BC49A1553D04D35A3617A7B/0904caf8577d457295227a97ee7ca4ff/jpg/media/21a85915821945da8e45dd6b23414680/B10683a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/9E4E157497EA7A7F78FE3F15A562B8EEE35E475A6BC49A1553D04D35A3617A7B/0904caf8577d457295227a97ee7ca4ff/jpg/media/21a85915821945da8e45dd6b23414680/B10683a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/9E4E157497EA7A7F78FE3F15A562B8EEE35E475A6BC49A1553D04D35A3617A7B/0904caf8577d457295227a97ee7ca4ff/jpg/media/21a85915821945da8e45dd6b23414680/B10683a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"LK Spikskydd","baseProductName":"LK Spikskydd","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":16.4,"priceWithVat":20.500,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"21 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"e3ead6db-4036-46a8-a7bd-bc9d06ef70d2","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.095,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-spikskydd","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Spikskydd","hdSrc":"/storage/9E4E157497EA7A7F78FE3F15A562B8EEE35E475A6BC49A1553D04D35A3617A7B/0904caf8577d457295227a97ee7ca4ff/jpg/media/21a85915821945da8e45dd6b23414680/B10683a.jpg","originalSrc":"/storage/9E4E157497EA7A7F78FE3F15A562B8EEE35E475A6BC49A1553D04D35A3617A7B/0904caf8577d457295227a97ee7ca4ff/jpg/media/21a85915821945da8e45dd6b23414680/B10683a.jpg","src":"/storage/9E4E157497EA7A7F78FE3F15A562B8EEE35E475A6BC49A1553D04D35A3617A7B/0904caf8577d457295227a97ee7ca4ff/jpg/media/21a85915821945da8e45dd6b23414680/B10683a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/EE0D60AA6E342ABD11C4261A4685AEF9514F49F2908236FE4C04FD803924A8C0/0904caf8577d457295227a97ee7ca4ff/250-188-0-jpg.Jpeg/media/21a85915821945da8e45dd6b23414680/B10683a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Beställningsvara","quantity":0.0,"stockType":"OrderItem"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1872228","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":16.4,"formattedPrice":"21 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"18 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Två stycken stativfötter till LK Fördelarstativ och LK Skåpstativ för montage på betongbjälklag.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp class=\u0022col-xs-12 text-color-inverse\u0022\u003eTv\u0026aring; stycken stativf\u0026ouml;tter till LK F\u0026ouml;rdelarstativ och LK Sk\u0026aring;pstativ f\u0026ouml;r montage p\u0026aring; betongbj\u0026auml;lklag.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Två stycken stativfötter till LK Fördelarstativ och LK Skåpstativ för montage på betongbjälklag."},"id":"86-2419108","baseProductId":"B10698","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Stativfot","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/02800F5A3F3A8B0154BBBE6D4EE639F48D5DFC594BF1A9F2297DEA0364EDBBE7/61a789dcbb344b9cbdf74db138bbf44d/jpg/media/f4b56305510f4c809b1ccf791dc009b0/B10698a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/02800F5A3F3A8B0154BBBE6D4EE639F48D5DFC594BF1A9F2297DEA0364EDBBE7/61a789dcbb344b9cbdf74db138bbf44d/jpg/media/f4b56305510f4c809b1ccf791dc009b0/B10698a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/02800F5A3F3A8B0154BBBE6D4EE639F48D5DFC594BF1A9F2297DEA0364EDBBE7/61a789dcbb344b9cbdf74db138bbf44d/jpg/media/f4b56305510f4c809b1ccf791dc009b0/B10698a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"LK Stativfot","baseProductName":"LK Stativfot","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":523.2,"priceWithVat":654.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"654 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"e6a38acb-495a-4693-8f9b-35f8b3aae2bb","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.6,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-stativfot","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Stativfot","hdSrc":"/storage/02800F5A3F3A8B0154BBBE6D4EE639F48D5DFC594BF1A9F2297DEA0364EDBBE7/61a789dcbb344b9cbdf74db138bbf44d/jpg/media/f4b56305510f4c809b1ccf791dc009b0/B10698a.jpg","originalSrc":"/storage/02800F5A3F3A8B0154BBBE6D4EE639F48D5DFC594BF1A9F2297DEA0364EDBBE7/61a789dcbb344b9cbdf74db138bbf44d/jpg/media/f4b56305510f4c809b1ccf791dc009b0/B10698a.jpg","src":"/storage/02800F5A3F3A8B0154BBBE6D4EE639F48D5DFC594BF1A9F2297DEA0364EDBBE7/61a789dcbb344b9cbdf74db138bbf44d/jpg/media/f4b56305510f4c809b1ccf791dc009b0/B10698a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/53E693C0F8CEB74E0D2150BD5F7F1F5E24FE3C68B68416ED5734EB31B057143F/61a789dcbb344b9cbdf74db138bbf44d/250-188-0-jpg.Jpeg/media/f4b56305510f4c809b1ccf791dc009b0/B10698a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Beställningsvara","quantity":0.0,"stockType":"OrderItem"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-2419108","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":523.2,"formattedPrice":"654 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"589 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"LK Tätningsmuff är avsedd att användas som tätning för rör-i-rör. Avsedd för släta genomföringshylsor med dy 40 och 50 mm.\r\nPassar såväl släta som korrugerade innerrör med dy 20, 25, 32 samt 34 mm. Perfekt för säkra golvgenomföringar med tätskikt i t.ex. grovkök.\r\nFungerar även som radontätning.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eLK T\u0026auml;tningsmuff \u0026auml;r avsedd att anv\u0026auml;ndas som t\u0026auml;tning f\u0026ouml;r r\u0026ouml;r-i-r\u0026ouml;r. Avsedd f\u0026ouml;r sl\u0026auml;ta genomf\u0026ouml;ringshylsor med dy 40 och 50 mm.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003ePassar s\u0026aring;v\u0026auml;l sl\u0026auml;ta som korrugerade innerr\u0026ouml;r med dy 20, 25, 32 samt 34 mm. Perfekt f\u0026ouml;r s\u0026auml;kra golvgenomf\u0026ouml;ringar med t\u0026auml;tskikt i t.ex. grovk\u0026ouml;k. \u003cbr /\u003eFungerar \u0026auml;ven som radont\u0026auml;tning.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"LK Tätningsmuff är avsedd att användas som tätning för rör-i-rör.\r\n\r\nAvsedd för släta genomföringshylsor med dy 40 och 50 mm."},"id":"86-1882206","baseProductId":"B10739","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Tätningsmuff 50-40/34-32-25-20","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/F4B291B0C8FD2165AE2649AFE9081258F0A3004FF3079780FC05E17B695D2863/fc43e35e0a2e4951b71b686c0b3f0112/jpg/media/963c688b7666422aaa112f7a93b8b1bb/B10739a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/F4B291B0C8FD2165AE2649AFE9081258F0A3004FF3079780FC05E17B695D2863/fc43e35e0a2e4951b71b686c0b3f0112/jpg/media/963c688b7666422aaa112f7a93b8b1bb/B10739a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/F4B291B0C8FD2165AE2649AFE9081258F0A3004FF3079780FC05E17B695D2863/fc43e35e0a2e4951b71b686c0b3f0112/jpg/media/963c688b7666422aaa112f7a93b8b1bb/B10739a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"LK Tätningsmuff 50-40/34-32-25-20","baseProductName":"LK Tätningsmuff 50-40/34-32-25-20","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":57.6,"priceWithVat":72.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"72 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"680a54a0-8058-47dd-8551-0dbd8a4a1f42","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.006,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-tatningsmuff-50-4034-32-25-20","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Tätningsmuff 50-40/34-32-25-20","hdSrc":"/storage/F4B291B0C8FD2165AE2649AFE9081258F0A3004FF3079780FC05E17B695D2863/fc43e35e0a2e4951b71b686c0b3f0112/jpg/media/963c688b7666422aaa112f7a93b8b1bb/B10739a.jpg","originalSrc":"/storage/F4B291B0C8FD2165AE2649AFE9081258F0A3004FF3079780FC05E17B695D2863/fc43e35e0a2e4951b71b686c0b3f0112/jpg/media/963c688b7666422aaa112f7a93b8b1bb/B10739a.jpg","src":"/storage/F4B291B0C8FD2165AE2649AFE9081258F0A3004FF3079780FC05E17B695D2863/fc43e35e0a2e4951b71b686c0b3f0112/jpg/media/963c688b7666422aaa112f7a93b8b1bb/B10739a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/97127D601365D2B883D0E9D1E53A3749F0E554A1CBD433546F242A92B656084A/fc43e35e0a2e4951b71b686c0b3f0112/250-188-0-jpg.Jpeg/media/963c688b7666422aaa112f7a93b8b1bb/B10739a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":5.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1882206","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":57.6,"formattedPrice":"72 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"65 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"T-Rör för direkt anslutning på LK Fördelare eller ventil UNI. Ansluts med G20 Eurocone med lekande mutter. Motstående sidor har G20 Eurocone anslutning. Lämplig för vidarematning från Fördelarskåp","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp class=\u0022col-xs-12 text-color-inverse\u0022\u003eT-R\u0026ouml;r f\u0026ouml;r direkt anslutning p\u0026aring; LK F\u0026ouml;rdelare eller ventil UNI. Ansluts med G20 Eurocone med lekande mutter. Motst\u0026aring;ende sidor har G20 Eurocone anslutning. L\u0026auml;mplig f\u0026ouml;r vidarematning fr\u0026aring;n F\u0026ouml;rdelarsk\u0026aring;p\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"T-Rör för direkt anslutning på LK Fördelare eller ventil UNI. Ansluts med G20 Eurocone med lekande mutter.\r\n\r\nMotstående sidor har G20 Eurocone anslutning. Lämplig för vidarematning från Fördelarskåp."},"id":"86-1882418","baseProductId":"B10742","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK UNI T-rör","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/2B775C52B26D23B250BC6814865D088C2D67FDEDE1AC79602DA49BDA907649AE/8836424a597e4ef9b2b51cc639cdbe62/jpg/media/0e4ba25c6bfa479ba0e594e62238aa1a/B10742a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/2B775C52B26D23B250BC6814865D088C2D67FDEDE1AC79602DA49BDA907649AE/8836424a597e4ef9b2b51cc639cdbe62/jpg/media/0e4ba25c6bfa479ba0e594e62238aa1a/B10742a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/2B775C52B26D23B250BC6814865D088C2D67FDEDE1AC79602DA49BDA907649AE/8836424a597e4ef9b2b51cc639cdbe62/jpg/media/0e4ba25c6bfa479ba0e594e62238aa1a/B10742a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"LK UNI T-rör","baseProductName":"LK UNI T-rör","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":104.8,"priceWithVat":131.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"131 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"ba5a1f8c-1a35-4a4b-9777-63a91affc2da","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.2,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-uni-t-ror","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK UNI T-rör","hdSrc":"/storage/2B775C52B26D23B250BC6814865D088C2D67FDEDE1AC79602DA49BDA907649AE/8836424a597e4ef9b2b51cc639cdbe62/jpg/media/0e4ba25c6bfa479ba0e594e62238aa1a/B10742a.jpg","originalSrc":"/storage/2B775C52B26D23B250BC6814865D088C2D67FDEDE1AC79602DA49BDA907649AE/8836424a597e4ef9b2b51cc639cdbe62/jpg/media/0e4ba25c6bfa479ba0e594e62238aa1a/B10742a.jpg","src":"/storage/2B775C52B26D23B250BC6814865D088C2D67FDEDE1AC79602DA49BDA907649AE/8836424a597e4ef9b2b51cc639cdbe62/jpg/media/0e4ba25c6bfa479ba0e594e62238aa1a/B10742a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/9125BD93ED84AC43BFF15C200E4849BEBD7F1E3A786A6968908B062FB812E04E/8836424a597e4ef9b2b51cc639cdbe62/250-188-0-jpg.Jpeg/media/0e4ba25c6bfa479ba0e594e62238aa1a/B10742a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Beställningsvara","quantity":0.0,"stockType":"OrderItem"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1882418","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":104.8,"formattedPrice":"131 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"118 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Avsedd att användas för infästning av LK Väggbockstöd Grip i platsgjutna betongväggar. Väggformsfixturen är försedd med med hål c/c 150 mm alternativt c/c 40. Väggformsfixtur i utförande \u0022låg\u0022 monteras på främre väggform. Väggformsfixtur i utförande \u0022hög\u0022 monteras på bakre väggform.\r\n\r\nFör blandare c/c 150 mm.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eAvsedd att anv\u0026auml;ndas f\u0026ouml;r inf\u0026auml;stning av LK V\u0026auml;ggbockst\u0026ouml;d Grip i platsgjutna betongv\u0026auml;ggar. V\u0026auml;ggformsfixturen \u0026auml;r f\u0026ouml;rsedd med med h\u0026aring;l c/c 150 mm alternativt c/c 40. V\u0026auml;ggformsfixtur i utf\u0026ouml;rande \u0022l\u0026aring;g\u0022 monteras p\u0026aring; fr\u0026auml;mre v\u0026auml;ggform. V\u0026auml;ggformsfixtur i utf\u0026ouml;rande \u0022h\u0026ouml;g\u0022 monteras p\u0026aring; bakre v\u0026auml;ggform. \u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eF\u0026ouml;r blandare c/c 150 mm.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Avsedd att användas för infästning av LK Väggbockstöd Grip i platsgjutna betongväggar."},"id":"86-1875494","baseProductId":"B10769","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Väggformsfixtur","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/52AD6C9AF539EAD90534086948CDE8D0DAAC38737DEE8D2E4A250221D6EE9448/b91d6f0a3b72428fbe41cf907e01222f/jpg/media/f29cf242ca71475b8cfaa654326143d8/B10769a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/52AD6C9AF539EAD90534086948CDE8D0DAAC38737DEE8D2E4A250221D6EE9448/b91d6f0a3b72428fbe41cf907e01222f/jpg/media/f29cf242ca71475b8cfaa654326143d8/B10769a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/52AD6C9AF539EAD90534086948CDE8D0DAAC38737DEE8D2E4A250221D6EE9448/b91d6f0a3b72428fbe41cf907e01222f/jpg/media/f29cf242ca71475b8cfaa654326143d8/B10769a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"LK Väggformsfixtur","baseProductName":"LK Väggformsfixtur","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":69.6,"priceWithVat":87.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"87 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"9221988c-d0f1-4a91-8eba-696822fe80fc","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.175,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-vaggformsfixtur","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Väggformsfixtur","hdSrc":"/storage/52AD6C9AF539EAD90534086948CDE8D0DAAC38737DEE8D2E4A250221D6EE9448/b91d6f0a3b72428fbe41cf907e01222f/jpg/media/f29cf242ca71475b8cfaa654326143d8/B10769a.jpg","originalSrc":"/storage/52AD6C9AF539EAD90534086948CDE8D0DAAC38737DEE8D2E4A250221D6EE9448/b91d6f0a3b72428fbe41cf907e01222f/jpg/media/f29cf242ca71475b8cfaa654326143d8/B10769a.jpg","src":"/storage/52AD6C9AF539EAD90534086948CDE8D0DAAC38737DEE8D2E4A250221D6EE9448/b91d6f0a3b72428fbe41cf907e01222f/jpg/media/f29cf242ca71475b8cfaa654326143d8/B10769a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/19890DED71CCE47BBDFC6DBEDFF54157E30D68FC457C07D613F0265B3B32AC6B/b91d6f0a3b72428fbe41cf907e01222f/250-188-0-jpg.Jpeg/media/f29cf242ca71475b8cfaa654326143d8/B10769a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Beställningsvara","quantity":0.0,"stockType":"OrderItem"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1875494","disabled":true},{"value":"86-1875495","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":69.6,"formattedPrice":"87 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"78 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Väggskena till LK Väggdosa UNI Push för fixering av dosa i regel.\r\nStällbart c/c mått på rörutgång. Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad stålplåt. Anpassad för regel c/c 350, 450 eller 600 mm.\r\n\r\nOBS! Väggskenan bör kompletteras med Våtrumsvägg 2012 (Säker Vatten-väggen).","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eV\u0026auml;ggskena till LK V\u0026auml;ggdosa UNI Push f\u0026ouml;r fixering av dosa i regel.\u003cbr /\u003eSt\u0026auml;llbart c/c m\u0026aring;tt p\u0026aring; r\u0026ouml;rutg\u0026aring;ng. Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad st\u0026aring;lpl\u0026aring;t. Anpassad f\u0026ouml;r regel c/c 350, 450 eller 600 mm.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eOBS! V\u0026auml;ggskenan b\u0026ouml;r kompletteras med V\u0026aring;trumsv\u0026auml;gg 2012 (S\u0026auml;ker Vatten-v\u0026auml;ggen).\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Väggskena till LK Väggdosa UNI Push för fixering av dosa i regel.\r\n\r\nStällbart c/c mått på rörutgång. Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad stålplåt.\r\n\r\nAnpassad för regel c/c 350, 450 eller 600 mm."},"id":"86-1882203","baseProductId":"B10774","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Väggskena Flex Väggdosa UNI Push","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/BC535AE754D9B52EC0462758FC5B5894125516B0A5C8676E9A22FC40A8A1428A/025b7074d3544368a76a634e7b9b5561/jpg/media/7e74cefb6a6b4fed9799e9622c6d63a7/B10774a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/BC535AE754D9B52EC0462758FC5B5894125516B0A5C8676E9A22FC40A8A1428A/025b7074d3544368a76a634e7b9b5561/jpg/media/7e74cefb6a6b4fed9799e9622c6d63a7/B10774a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/BC535AE754D9B52EC0462758FC5B5894125516B0A5C8676E9A22FC40A8A1428A/025b7074d3544368a76a634e7b9b5561/jpg/media/7e74cefb6a6b4fed9799e9622c6d63a7/B10774a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"LK Väggskena Flex Väggdosa UNI Push","baseProductName":"LK Väggskena Flex Väggdosa UNI Push","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":176.0,"priceWithVat":220.00,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"220 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"1bbb6518-fb99-4a19-bbe9-d742dea1b290","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.87,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-vaggskena-flex-vaggdosa-uni-push","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Väggskena Flex Väggdosa UNI Push","hdSrc":"/storage/BC535AE754D9B52EC0462758FC5B5894125516B0A5C8676E9A22FC40A8A1428A/025b7074d3544368a76a634e7b9b5561/jpg/media/7e74cefb6a6b4fed9799e9622c6d63a7/B10774a.jpg","originalSrc":"/storage/BC535AE754D9B52EC0462758FC5B5894125516B0A5C8676E9A22FC40A8A1428A/025b7074d3544368a76a634e7b9b5561/jpg/media/7e74cefb6a6b4fed9799e9622c6d63a7/B10774a.jpg","src":"/storage/BC535AE754D9B52EC0462758FC5B5894125516B0A5C8676E9A22FC40A8A1428A/025b7074d3544368a76a634e7b9b5561/jpg/media/7e74cefb6a6b4fed9799e9622c6d63a7/B10774a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/6E6029D70EE3044E860F2433C034146F73272E5B56FB752E5AEDB3FA40175C94/025b7074d3544368a76a634e7b9b5561/250-188-0-jpg.Jpeg/media/7e74cefb6a6b4fed9799e9622c6d63a7/B10774a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Beställningsvara","quantity":0.0,"stockType":"OrderItem"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1882203","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":176.0,"formattedPrice":"220 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"198 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"LK Systems","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"För fixering av LK Väggdosa UNI Push i träregel med ett c/c avstånd på max 600 mm. Träregeln måste jackas ur 8 mm för plåtens förstärkningskant. Dosan fästs i plåten med de bipackade skruvarna. Skruvar för att fästa plåten i träregel är också bipackade. Tillverkad av 1,5 mm ytbehandlad stålplåt. För blandare c/c 150 mm.\r\n\r\nOBS! Väggskenan bör kompletteras med Våtrumsvägg 2012 (Säker Vatten-väggen).","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eF\u0026ouml;r fixering av LK V\u0026auml;ggdosa UNI Push i tr\u0026auml;regel med ett c/c avst\u0026aring;nd p\u0026aring; max 600 mm. Tr\u0026auml;regeln m\u0026aring;ste jackas ur 8 mm f\u0026ouml;r pl\u0026aring;tens f\u0026ouml;rst\u0026auml;rkningskant. Dosan f\u0026auml;sts i pl\u0026aring;ten med de bipackade skruvarna. Skruvar f\u0026ouml;r att f\u0026auml;sta pl\u0026aring;ten i tr\u0026auml;regel \u0026auml;r ocks\u0026aring; bipackade. Tillverkad av 1,5 mm ytbehandlad st\u0026aring;lpl\u0026aring;t. F\u0026ouml;r blandare c/c 150 mm.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eOBS! V\u0026auml;ggskenan b\u0026ouml;r kompletteras med V\u0026aring;trumsv\u0026auml;gg 2012 (S\u0026auml;ker Vatten-v\u0026auml;ggen).\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"För fixering av LK Väggdosa UNI Push i träregel med ett c/c avstånd på max 600 mm."},"id":"86-1882295","baseProductId":"B10775","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK Väggskena Väggdosa UNI Push 150 N5","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/A59D3211D8A3E202F22588CA5A88E1F9C55F471826EA90BD8A7FB598F4BBA2B3/99445c39b60940a98dc66a6ec3ce1909/jpg/media/15dc2f570ab74b01b46e41e5db45c780/B10775a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/A59D3211D8A3E202F22588CA5A88E1F9C55F471826EA90BD8A7FB598F4BBA2B3/99445c39b60940a98dc66a6ec3ce1909/jpg/media/15dc2f570ab74b01b46e41e5db45c780/B10775a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/A59D3211D8A3E202F22588CA5A88E1F9C55F471826EA90BD8A7FB598F4BBA2B3/99445c39b60940a98dc66a6ec3ce1909/jpg/media/15dc2f570ab74b01b46e41e5db45c780/B10775a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"LK Väggskena Väggdosa UNI Push 150 N5","baseProductName":"LK Väggskena Väggdosa UNI Push 150 N5","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":147.2,"priceWithVat":184.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"184 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"dcc7d497-5aa7-4a6e-bc51-de85c47b61d8","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.42,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/lk-vaggskena-vaggdosa-uni-push-150-n5","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK Väggskena Väggdosa UNI Push 150 N5","hdSrc":"/storage/A59D3211D8A3E202F22588CA5A88E1F9C55F471826EA90BD8A7FB598F4BBA2B3/99445c39b60940a98dc66a6ec3ce1909/jpg/media/15dc2f570ab74b01b46e41e5db45c780/B10775a.jpg","originalSrc":"/storage/A59D3211D8A3E202F22588CA5A88E1F9C55F471826EA90BD8A7FB598F4BBA2B3/99445c39b60940a98dc66a6ec3ce1909/jpg/media/15dc2f570ab74b01b46e41e5db45c780/B10775a.jpg","src":"/storage/A59D3211D8A3E202F22588CA5A88E1F9C55F471826EA90BD8A7FB598F4BBA2B3/99445c39b60940a98dc66a6ec3ce1909/jpg/media/15dc2f570ab74b01b46e41e5db45c780/B10775a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/900F5960490962B9B0352D452DCB1A9C77F9919B8932AC084953257192E2388A/99445c39b60940a98dc66a6ec3ce1909/250-188-0-jpg.Jpeg/media/15dc2f570ab74b01b46e41e5db45c780/B10775a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":3.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1882295","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":147.2,"formattedPrice":"184 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"166 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"N/A","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"descriptionShort":{"value":"Packningspasta 360gr burk unipak"},"id":"86-4051318","baseProductId":"B11076","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"RÖRKITT UNIPAK BURK 360 GR","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/BDEAE84C04950B7898895213A3C53CF681AE2797A0781000096FE2E5C16BA21F/ed288e98fedc483884ba747201ea8849/jpg/media/47204cbc788242d0946cc3c69453ebbc/B11076a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/BDEAE84C04950B7898895213A3C53CF681AE2797A0781000096FE2E5C16BA21F/ed288e98fedc483884ba747201ea8849/jpg/media/47204cbc788242d0946cc3c69453ebbc/B11076a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/BDEAE84C04950B7898895213A3C53CF681AE2797A0781000096FE2E5C16BA21F/ed288e98fedc483884ba747201ea8849/jpg/media/47204cbc788242d0946cc3c69453ebbc/B11076a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"RÖRKITT UNIPAK BURK 360 GR","baseProductName":"RÖRKITT UNIPAK BURK 360 GR","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":97.6,"priceWithVat":122.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"122 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"8859d34a-eca5-46c7-be4f-3112413696b5","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.0,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/rorkitt-unipak-burk-360-gr","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"RÖRKITT UNIPAK BURK 360 GR","hdSrc":"/storage/BDEAE84C04950B7898895213A3C53CF681AE2797A0781000096FE2E5C16BA21F/ed288e98fedc483884ba747201ea8849/jpg/media/47204cbc788242d0946cc3c69453ebbc/B11076a.jpg","originalSrc":"/storage/BDEAE84C04950B7898895213A3C53CF681AE2797A0781000096FE2E5C16BA21F/ed288e98fedc483884ba747201ea8849/jpg/media/47204cbc788242d0946cc3c69453ebbc/B11076a.jpg","src":"/storage/BDEAE84C04950B7898895213A3C53CF681AE2797A0781000096FE2E5C16BA21F/ed288e98fedc483884ba747201ea8849/jpg/media/47204cbc788242d0946cc3c69453ebbc/B11076a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/54E1CB47E2BA339E82A32A8077DD646ABDB7BC7C158710E41FD449530EFD41E1/ed288e98fedc483884ba747201ea8849/250-188-0-jpg.Jpeg/media/47204cbc788242d0946cc3c69453ebbc/B11076a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"I lager","quantity":1.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-4051318","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":97.6,"formattedPrice":"122 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"98 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":""},{"brand":"Uponor","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Fördelarfästen för PPM fördelare. Avsedd för att användas i fördelarskåp.\r\nEtt set innehåller två långa fästen, två korta, åtta gummimellanlägg samt fyra skruvar.\r\nGummimellanlägg används då fördelarfästet ska vara mellan två avstick.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp class=\u0022description\u0022\u003eF\u0026ouml;rdelarf\u0026auml;sten f\u0026ouml;r PPM f\u0026ouml;rdelare. Avsedd f\u0026ouml;r att anv\u0026auml;ndas i f\u0026ouml;rdelarsk\u0026aring;p.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp class=\u0022description\u0022\u003eEtt set inneh\u0026aring;ller tv\u0026aring; l\u0026aring;nga f\u0026auml;sten, tv\u0026aring; korta, \u0026aring;tta gummimellanl\u0026auml;gg samt fyra skruvar.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp class=\u0022description\u0022\u003eGummimellanl\u0026auml;gg anv\u0026auml;nds d\u0026aring; f\u0026ouml;rdelarf\u0026auml;stet ska vara mellan tv\u0026aring; avstick.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Fördelarfästen för PPM fördelare. Avsedd för att användas i fördelarskåp.\r\n\r\nEtt set innehåller två långa fästen, två korta, åtta gummimellanlägg samt fyra skruvar.\r\n\r\nGummimellanlägg används då fördelarfästet ska vara mellan två avstick."},"id":"86-2054468","baseProductId":"B11200","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"Uponor Aqua PLUS Fördelarfäste för skåp PPM","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/F624447FBCB4F2482BF2BB035DA6ECE414B536CB4ADBBDF08EF2E9A9BC5732F8/a55ccdf6e1b54f71aadabf0b6cc105e2/jpg/media/f3147700dca646b386dc7c3342519145/B11200a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/F624447FBCB4F2482BF2BB035DA6ECE414B536CB4ADBBDF08EF2E9A9BC5732F8/a55ccdf6e1b54f71aadabf0b6cc105e2/jpg/media/f3147700dca646b386dc7c3342519145/B11200a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/F624447FBCB4F2482BF2BB035DA6ECE414B536CB4ADBBDF08EF2E9A9BC5732F8/a55ccdf6e1b54f71aadabf0b6cc105e2/jpg/media/f3147700dca646b386dc7c3342519145/B11200a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"Uponor Aqua PLUS Fördelarfäste för skåp PPM","baseProductName":"Uponor Aqua PLUS Fördelarfäste för skåp PPM","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":61.6,"priceWithVat":77.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"77 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"8d73abb9-f721-49cb-bd9f-ecd8abff5b8e","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.05,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/uponor-aqua-plus-fordelarfaste-for-skap-ppm","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"Uponor Aqua PLUS Fördelarfäste för skåp PPM","hdSrc":"/storage/F624447FBCB4F2482BF2BB035DA6ECE414B536CB4ADBBDF08EF2E9A9BC5732F8/a55ccdf6e1b54f71aadabf0b6cc105e2/jpg/media/f3147700dca646b386dc7c3342519145/B11200a.jpg","originalSrc":"/storage/F624447FBCB4F2482BF2BB035DA6ECE414B536CB4ADBBDF08EF2E9A9BC5732F8/a55ccdf6e1b54f71aadabf0b6cc105e2/jpg/media/f3147700dca646b386dc7c3342519145/B11200a.jpg","src":"/storage/F624447FBCB4F2482BF2BB035DA6ECE414B536CB4ADBBDF08EF2E9A9BC5732F8/a55ccdf6e1b54f71aadabf0b6cc105e2/jpg/media/f3147700dca646b386dc7c3342519145/B11200a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/0ED309FE745653A6FD852ACB04AF19B1FE129A791553EB299A3199245847E1D8/a55ccdf6e1b54f71aadabf0b6cc105e2/250-188-0-jpg.Jpeg/media/f3147700dca646b386dc7c3342519145/B11200a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Levereras från externt lager","quantity":0.0,"stockType":"External"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-2054468","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":61.6,"formattedPrice":"77 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"73 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/70C8BD5AE4DA686ABFADBD557029C79FDA4D77484305BC209829D1FE2C17E005/74aad744419a4779a16a3bbbf1faedc1/720-400-0-png.Png/media/6d6f753f8b664c3bb3ac30f588e71ba8/uponor-logo-vector.png"},{"brand":"Uponor","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Lock till PPM fördelare, invändig med bajonettgänga. Tillverkad i PPSU plast, polyfenylsulfon.\r\nMed Uponor Q\u0026E PPSU och Uponor PEX-rör uppnår man ett hygieniskt, korrosionsfritt rörsystem som inte avger några metaller till tappvattnet då ingen vattenberörd metall finns i systemet.\r\nKopplingen kan användas till både 6 och 10 bars Uponor PEX-rör.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp class=\u0022description\u0022\u003eLock till PPM f\u0026ouml;rdelare, inv\u0026auml;ndig med bajonettg\u0026auml;nga. Tillverkad i PPSU plast, polyfenylsulfon.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp class=\u0022description\u0022\u003eMed Uponor Q\u0026amp;E PPSU och Uponor PEX-r\u0026ouml;r uppn\u0026aring;r man ett hygieniskt, korrosionsfritt r\u0026ouml;rsystem som inte avger n\u0026aring;gra metaller till tappvattnet d\u0026aring; ingen vattenber\u0026ouml;rd metall finns i systemet.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp class=\u0022description\u0022\u003eKopplingen kan anv\u0026auml;ndas till b\u0026aring;de 6 och 10 bars Uponor PEX-r\u0026ouml;r.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Lock till PPM fördelare, invändig med bajonettgänga.\r\n\r\nKopplingen kan användas till både 6 och 10 bars Uponor PEX-rör."},"id":"86-1878140","baseProductId":"B11203","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"Uponor Aqua PLUS Fördelarlock PPM","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/9C49884A96C2BE60BB4E28FEEAAB32060BF96B165B89597428C2FACD4E5174BF/d9f46eff4cec4b508af6ab26f680b3df/jpg/media/f2020da3f57d4fe8bc03aea1fb4bc38a/B11203a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/9C49884A96C2BE60BB4E28FEEAAB32060BF96B165B89597428C2FACD4E5174BF/d9f46eff4cec4b508af6ab26f680b3df/jpg/media/f2020da3f57d4fe8bc03aea1fb4bc38a/B11203a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/9C49884A96C2BE60BB4E28FEEAAB32060BF96B165B89597428C2FACD4E5174BF/d9f46eff4cec4b508af6ab26f680b3df/jpg/media/f2020da3f57d4fe8bc03aea1fb4bc38a/B11203a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"Uponor Aqua PLUS Fördelarlock PPM","baseProductName":"Uponor Aqua PLUS Fördelarlock PPM","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":50.4,"priceWithVat":63.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"63 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"61c907a8-bf70-4396-a54e-8c6053ca54be","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.019,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/uponor-aqua-plus-fordelarlock-ppm","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"Uponor Aqua PLUS Fördelarlock PPM","hdSrc":"/storage/9C49884A96C2BE60BB4E28FEEAAB32060BF96B165B89597428C2FACD4E5174BF/d9f46eff4cec4b508af6ab26f680b3df/jpg/media/f2020da3f57d4fe8bc03aea1fb4bc38a/B11203a.jpg","originalSrc":"/storage/9C49884A96C2BE60BB4E28FEEAAB32060BF96B165B89597428C2FACD4E5174BF/d9f46eff4cec4b508af6ab26f680b3df/jpg/media/f2020da3f57d4fe8bc03aea1fb4bc38a/B11203a.jpg","src":"/storage/9C49884A96C2BE60BB4E28FEEAAB32060BF96B165B89597428C2FACD4E5174BF/d9f46eff4cec4b508af6ab26f680b3df/jpg/media/f2020da3f57d4fe8bc03aea1fb4bc38a/B11203a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/DF01807AA0FE11B71F7AE73BC17F7588588FB4FD6FD7A08F2397B98194C54642/d9f46eff4cec4b508af6ab26f680b3df/250-188-0-jpg.Jpeg/media/f2020da3f57d4fe8bc03aea1fb4bc38a/B11203a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Levereras från externt lager","quantity":0.0,"stockType":"External"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1878140","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":50.4,"formattedPrice":"63 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"60 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/70C8BD5AE4DA686ABFADBD557029C79FDA4D77484305BC209829D1FE2C17E005/74aad744419a4779a16a3bbbf1faedc1/720-400-0-png.Png/media/6d6f753f8b664c3bb3ac30f588e71ba8/uponor-logo-vector.png"},{"brand":"Uponor","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Lock med luftnippel till PPM fördelare, invändig med bajonettgänga. Tillverkad i PPSU plast, polyfenylsulfon.\r\nMed Uponor Q\u0026E PPSU och Uponor PEX-rör uppnår man ett hygieniskt, korrosionsfritt rörsystem som inte avger några metaller till tappvattnet då ingen vattenberörd metall finns i systemet.\r\nKopplingen kan användas till både 6 och 10 bars Uponor PEX-rör.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp class=\u0022description\u0022\u003eLock med luftnippel till PPM f\u0026ouml;rdelare, inv\u0026auml;ndig med bajonettg\u0026auml;nga. Tillverkad i PPSU plast, polyfenylsulfon.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp class=\u0022description\u0022\u003eMed Uponor Q\u0026amp;E PPSU och Uponor PEX-r\u0026ouml;r uppn\u0026aring;r man ett hygieniskt, korrosionsfritt r\u0026ouml;rsystem som inte avger n\u0026aring;gra metaller till tappvattnet d\u0026aring; ingen vattenber\u0026ouml;rd metall finns i systemet.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp class=\u0022description\u0022\u003eKopplingen kan anv\u0026auml;ndas till b\u0026aring;de 6 och 10 bars Uponor PEX-r\u0026ouml;r.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Lock med luftnippel till PPM fördelare, invändig med bajonettgänga.\r\n\r\nKopplingen kan användas till både 6 och 10 bars Uponor PEX-rör."},"id":"86-1878141","baseProductId":"B11202","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"Uponor Aqua PLUS Fördelarlock m avluftn. PPM","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/B5B82D6EC1D6C9C288490A21EBE2CB5D78800B5F7E350A9DF6498A9DEBB8A3A9/4c6be9e5046b470bbedbb8a2ffe69113/jpg/media/3c2eedcb9b6b4eb0aca40a5f85ce38a8/B11202a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/B5B82D6EC1D6C9C288490A21EBE2CB5D78800B5F7E350A9DF6498A9DEBB8A3A9/4c6be9e5046b470bbedbb8a2ffe69113/jpg/media/3c2eedcb9b6b4eb0aca40a5f85ce38a8/B11202a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/B5B82D6EC1D6C9C288490A21EBE2CB5D78800B5F7E350A9DF6498A9DEBB8A3A9/4c6be9e5046b470bbedbb8a2ffe69113/jpg/media/3c2eedcb9b6b4eb0aca40a5f85ce38a8/B11202a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"Uponor Aqua PLUS Fördelarlock m avluftn. PPM","baseProductName":"Uponor Aqua PLUS Fördelarlock m avluftn. PPM","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":143.2,"priceWithVat":179.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"179 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"653e624e-1fbd-4c20-9fae-79310abaa633","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.031,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/uponor-aqua-plus-fordelarlock-m-avluftn-ppm","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"Uponor Aqua PLUS Fördelarlock m avluftn. PPM","hdSrc":"/storage/B5B82D6EC1D6C9C288490A21EBE2CB5D78800B5F7E350A9DF6498A9DEBB8A3A9/4c6be9e5046b470bbedbb8a2ffe69113/jpg/media/3c2eedcb9b6b4eb0aca40a5f85ce38a8/B11202a.jpg","originalSrc":"/storage/B5B82D6EC1D6C9C288490A21EBE2CB5D78800B5F7E350A9DF6498A9DEBB8A3A9/4c6be9e5046b470bbedbb8a2ffe69113/jpg/media/3c2eedcb9b6b4eb0aca40a5f85ce38a8/B11202a.jpg","src":"/storage/B5B82D6EC1D6C9C288490A21EBE2CB5D78800B5F7E350A9DF6498A9DEBB8A3A9/4c6be9e5046b470bbedbb8a2ffe69113/jpg/media/3c2eedcb9b6b4eb0aca40a5f85ce38a8/B11202a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/E157E2A306153962C209B4DEC13D13D52AC8B5E9FD55E41B4C34F00533E4DA29/4c6be9e5046b470bbedbb8a2ffe69113/250-188-0-jpg.Jpeg/media/3c2eedcb9b6b4eb0aca40a5f85ce38a8/B11202a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Levereras från externt lager","quantity":0.0,"stockType":"External"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1878141","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":143.2,"formattedPrice":"179 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"170 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/70C8BD5AE4DA686ABFADBD557029C79FDA4D77484305BC209829D1FE2C17E005/74aad744419a4779a16a3bbbf1faedc1/720-400-0-png.Png/media/6d6f753f8b664c3bb3ac30f588e71ba8/uponor-logo-vector.png"},{"brand":"Uponor","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Reservdel för tryckprovningsplugg","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eReservdel f\u0026ouml;r tryckprovningsplugg\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Reservdel för tryckprovningsplugg"},"id":"86-1897961","baseProductId":"B11273","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"Uponor MLC O-ring, provtryckningspropp","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D03ABA517F635A85E74C4570FF4E3A45A3C94E41910A3990A70EFCF07FEB6606/8b654ab2ac724d49a2a21438080683be/jpg/media/69862689657b4cc4a69a7da9c5c50a74/B11273a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/D03ABA517F635A85E74C4570FF4E3A45A3C94E41910A3990A70EFCF07FEB6606/8b654ab2ac724d49a2a21438080683be/jpg/media/69862689657b4cc4a69a7da9c5c50a74/B11273a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/D03ABA517F635A85E74C4570FF4E3A45A3C94E41910A3990A70EFCF07FEB6606/8b654ab2ac724d49a2a21438080683be/jpg/media/69862689657b4cc4a69a7da9c5c50a74/B11273a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"Uponor MLC O-ring, provtryckningspropp","baseProductName":"Uponor MLC O-ring, provtryckningspropp","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":4.0,"priceWithVat":5.00,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"5 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"441e669e-8ff3-4fca-91f5-3f1e7563ccb1","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.001,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/uponor-mlc-o-ring-provtryckningspropp","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"Uponor MLC O-ring, provtryckningspropp","hdSrc":"/storage/D03ABA517F635A85E74C4570FF4E3A45A3C94E41910A3990A70EFCF07FEB6606/8b654ab2ac724d49a2a21438080683be/jpg/media/69862689657b4cc4a69a7da9c5c50a74/B11273a.jpg","originalSrc":"/storage/D03ABA517F635A85E74C4570FF4E3A45A3C94E41910A3990A70EFCF07FEB6606/8b654ab2ac724d49a2a21438080683be/jpg/media/69862689657b4cc4a69a7da9c5c50a74/B11273a.jpg","src":"/storage/D03ABA517F635A85E74C4570FF4E3A45A3C94E41910A3990A70EFCF07FEB6606/8b654ab2ac724d49a2a21438080683be/jpg/media/69862689657b4cc4a69a7da9c5c50a74/B11273a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/30F92E630DB4701422E60EFDD02043B703570D0930FEBB1C85B6ABA990E0C7ED/8b654ab2ac724d49a2a21438080683be/250-188-0-jpg.Jpeg/media/69862689657b4cc4a69a7da9c5c50a74/B11273a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Levereras från externt lager","quantity":0.0,"stockType":"External"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1897961","disabled":true},{"value":"86-1897965","disabled":true},{"value":"86-1897963","disabled":true},{"value":"86-1897964","disabled":true},{"value":"86-1897962","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":4.0,"formattedPrice":"5 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"5 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/70C8BD5AE4DA686ABFADBD557029C79FDA4D77484305BC209829D1FE2C17E005/74aad744419a4779a16a3bbbf1faedc1/720-400-0-png.Png/media/6d6f753f8b664c3bb3ac30f588e71ba8/uponor-logo-vector.png"},{"brand":"Uponor","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Återanvändbar plugg för tryckprovning av anläggningar\r\nSkruvas in i avfasat rör\r\nEfter avslutat tryckprov, lossa pluggen från röret och kapa röret till önskad längd (min. pluggens längd + 1,5 mm)","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003e\u0026Aring;teranv\u0026auml;ndbar plugg f\u0026ouml;r tryckprovning av anl\u0026auml;ggningar\u003cbr /\u003eSkruvas in i avfasat r\u0026ouml;r\u003cbr /\u003eEfter avslutat tryckprov, lossa pluggen fr\u0026aring;n r\u0026ouml;ret och kapa r\u0026ouml;ret till \u0026ouml;nskad l\u0026auml;ngd (min. pluggens l\u0026auml;ngd + 1,5 mm)\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Återanvändbar plugg för tryckprovning av anläggningar\r\n\r\nSkruvas in i avfasat rör"},"id":"86-1880295","baseProductId":"B11274","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"Uponor MLC Provtryckningspropp","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/AA9FC8346F92713E962739EB2CEE2F1A9A762A75C7CE6B6472CE4BA1EC40F5F4/b41264e4485e41e5af12d45dde2bdbf1/jpg/media/1c95a5e014724592a4693b92f4f89bbe/B11274a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/AA9FC8346F92713E962739EB2CEE2F1A9A762A75C7CE6B6472CE4BA1EC40F5F4/b41264e4485e41e5af12d45dde2bdbf1/jpg/media/1c95a5e014724592a4693b92f4f89bbe/B11274a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/AA9FC8346F92713E962739EB2CEE2F1A9A762A75C7CE6B6472CE4BA1EC40F5F4/b41264e4485e41e5af12d45dde2bdbf1/jpg/media/1c95a5e014724592a4693b92f4f89bbe/B11274a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"Uponor MLC Provtryckningspropp","baseProductName":"Uponor MLC Provtryckningspropp","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":124.0,"priceWithVat":155.00,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"155 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"2058f66f-8cf6-47d9-81ed-edc65a3a086d","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.273,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/uponor-mlc-provtryckningspropp","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"Uponor MLC Provtryckningspropp","hdSrc":"/storage/AA9FC8346F92713E962739EB2CEE2F1A9A762A75C7CE6B6472CE4BA1EC40F5F4/b41264e4485e41e5af12d45dde2bdbf1/jpg/media/1c95a5e014724592a4693b92f4f89bbe/B11274a.jpg","originalSrc":"/storage/AA9FC8346F92713E962739EB2CEE2F1A9A762A75C7CE6B6472CE4BA1EC40F5F4/b41264e4485e41e5af12d45dde2bdbf1/jpg/media/1c95a5e014724592a4693b92f4f89bbe/B11274a.jpg","src":"/storage/AA9FC8346F92713E962739EB2CEE2F1A9A762A75C7CE6B6472CE4BA1EC40F5F4/b41264e4485e41e5af12d45dde2bdbf1/jpg/media/1c95a5e014724592a4693b92f4f89bbe/B11274a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/85FFBA1A51D3B70626746D178AC05B627E37D3E950E51CBED7F414663FCFAAEA/b41264e4485e41e5af12d45dde2bdbf1/250-188-0-jpg.Jpeg/media/1c95a5e014724592a4693b92f4f89bbe/B11274a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Levereras från externt lager","quantity":0.0,"stockType":"External"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1880295","disabled":true},{"value":"86-1873397","disabled":false},{"value":"86-1873398","disabled":true},{"value":"86-1873396","disabled":false},{"value":"86-1880294","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":63.2,"formattedPrice":"79 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"147 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/70C8BD5AE4DA686ABFADBD557029C79FDA4D77484305BC209829D1FE2C17E005/74aad744419a4779a16a3bbbf1faedc1/720-400-0-png.Png/media/6d6f753f8b664c3bb3ac30f588e71ba8/uponor-logo-vector.png"},{"brand":"Uponor","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Specifikation:\r\n- Med fast presshylsa\r\n- Stoppring\r\n- Färgdimensionsindikering\r\n- läckageindikering\r\n\r\nApplikation:\r\n- Om inget annat anges: Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1\r\n\r\nCertifikat:\r\n- Typgodkänd KIWA SWEDCERT 0351\r\n\r\n\r\n\r\n- Plast\r\n- För att låsa RS-insatsen mot RS-basdelen","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eSpecifikation:\u003cbr /\u003e- Med fast presshylsa\u003cbr /\u003e- Stoppring\u003cbr /\u003e- F\u0026auml;rgdimensionsindikering\u003cbr /\u003e- l\u0026auml;ckageindikering\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eApplikation:\u003cbr /\u003e- Om inget annat anges: Utv\u0026auml;ndiga och inv\u0026auml;ndiga g\u0026auml;ngor enl. EN 10226-1\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eCertifikat:\u003cbr /\u003e- Typgodk\u0026auml;nd KIWA SWEDCERT 0351\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e- Plast\u003cbr /\u003e- F\u0026ouml;r att l\u0026aring;sa RS-insatsen mot RS-basdelen\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"För att låsa RS-insatsen mot RS-basdelen\r\n\r\nPlast\r\n\r\nMed fast presshylsa"},"id":"86-1877271","baseProductId":"B11327","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"Uponor RS Låssprint","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/A6BFA61EA0CEEF323AEFA8E4FCC3CD47F32302C72F74CA69C1194E285A5361A2/dff9c123e3f64765a9e1be885d851edc/jpg/media/80754a3026aa41a98684be3412487a2e/B11327a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/A6BFA61EA0CEEF323AEFA8E4FCC3CD47F32302C72F74CA69C1194E285A5361A2/dff9c123e3f64765a9e1be885d851edc/jpg/media/80754a3026aa41a98684be3412487a2e/B11327a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/A6BFA61EA0CEEF323AEFA8E4FCC3CD47F32302C72F74CA69C1194E285A5361A2/dff9c123e3f64765a9e1be885d851edc/jpg/media/80754a3026aa41a98684be3412487a2e/B11327a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"Uponor RS Låssprint","baseProductName":"Uponor RS Låssprint","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":27.2,"priceWithVat":34.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"34 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"dc7f15c3-78f8-4231-89a7-1a20e989eede","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.003,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/uponor-rs-lassprint","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"Uponor RS Låssprint","hdSrc":"/storage/A6BFA61EA0CEEF323AEFA8E4FCC3CD47F32302C72F74CA69C1194E285A5361A2/dff9c123e3f64765a9e1be885d851edc/jpg/media/80754a3026aa41a98684be3412487a2e/B11327a.jpg","originalSrc":"/storage/A6BFA61EA0CEEF323AEFA8E4FCC3CD47F32302C72F74CA69C1194E285A5361A2/dff9c123e3f64765a9e1be885d851edc/jpg/media/80754a3026aa41a98684be3412487a2e/B11327a.jpg","src":"/storage/A6BFA61EA0CEEF323AEFA8E4FCC3CD47F32302C72F74CA69C1194E285A5361A2/dff9c123e3f64765a9e1be885d851edc/jpg/media/80754a3026aa41a98684be3412487a2e/B11327a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/0054E8EC7326E7713033E43C8DCFAE588DF698E3365502BBAE8CB6B1A7750951/dff9c123e3f64765a9e1be885d851edc/250-188-0-jpg.Jpeg/media/80754a3026aa41a98684be3412487a2e/B11327a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Levereras från externt lager","quantity":0.0,"stockType":"External"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1877271","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":27.2,"formattedPrice":"34 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"32 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/70C8BD5AE4DA686ABFADBD557029C79FDA4D77484305BC209829D1FE2C17E005/74aad744419a4779a16a3bbbf1faedc1/720-400-0-png.Png/media/6d6f753f8b664c3bb3ac30f588e71ba8/uponor-logo-vector.png"},{"brand":"Uponor","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Specifikation:\r\n- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster\r\n- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning\r\n- Unik pressindikator\r\n- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning\r\n- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck\r\n- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa\r\n- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter\r\n- Med QR-kod för enkel webb kommunikation\r\n\r\nOm inget annat anges:\r\n- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1\r\n- Väggdosor med vinkelrör för vattentät anslutning med Uponor PE-Xa-rör och Uponor skyddsrör\r\n- Vattentäta enligt NT VVS 129\r\n- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ avzinkningshärdig mässing\r\n- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU\r\n- PPM fördelare med bajonettfattning\r\n- Q\u0026E-ringar ingår\r\n\r\nApplikation:\r\n\r\n- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage\r\n- Alla typer av installationer där vattentäta anslutningar mellan rör och skyddsrör krävs\r\n\r\nCertifikat:\r\n- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351\r\n- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186\r\n- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187\r\n\r\n- S-Press anslutningsnippel till PPM fördelare","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eSpecifikation:\u003cbr /\u003e- Fast presshylsa i rostfritt st\u0026aring;l med inspektionsf\u0026ouml;nster\u003cbr /\u003e- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket g\u0026ouml;r att pressbacken enkelt s\u0026auml;tts r\u0026auml;tt vid pressning\u003cbr /\u003e- Unik pressindikator\u003cbr /\u003e- Snabb igenk\u0026auml;nning av diameter genom f\u0026auml;rg- och sifferm\u0026auml;rkning\u003cbr /\u003e- L\u0026auml;ckageindikering fr\u0026aring;n tryckl\u0026ouml;s till fullt tryckprovningstryck\u003cbr /\u003e- Snabb 3-stegsinstallation, kapa r\u0026ouml;ret, montera kopplingen, pressa\u003cbr /\u003e- 100 % bak\u0026aring;tkompatibel med befintliga Uponor-komponenter\u003cbr /\u003e- Med QR-kod f\u0026ouml;r enkel webb kommunikation\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eOm inget annat anges:\u003cbr /\u003e- Utv\u0026auml;ndiga och inv\u0026auml;ndiga g\u0026auml;ngor enl. EN 10226-1\u003cbr /\u003e- V\u0026auml;ggdosor med vinkelr\u0026ouml;r f\u0026ouml;r vattent\u0026auml;t anslutning med Uponor PE-Xa-r\u0026ouml;r och Uponor skyddsr\u0026ouml;r\u003cbr /\u003e- Vattent\u0026auml;ta enligt NT VVS 129\u003cbr /\u003e- Metallkopplingar \u0026auml;r tillverkade av h\u0026ouml;gkvalitativ avzinkningsh\u0026auml;rdig m\u0026auml;ssing\u003cbr /\u003e- Plastkopplingar \u0026auml;r tillverkade av PPSU\u003cbr /\u003e- PPM f\u0026ouml;rdelare med bajonettfattning\u003cbr /\u003e- Q\u0026amp;E-ringar ing\u0026aring;r\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eApplikation:\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e- Vattent\u0026auml;ta installationer f\u0026ouml;r att f\u0026ouml;rhindra skador i h\u0026auml;ndelse av l\u0026auml;ckage\u003cbr /\u003e- Alla typer av installationer d\u0026auml;r vattent\u0026auml;ta anslutningar mellan r\u0026ouml;r och skyddsr\u0026ouml;r kr\u0026auml;vs\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eCertifikat:\u003cbr /\u003e- Typgodk\u0026auml;nnande KIWA Swedcert 0351\u003cbr /\u003e- Typgodk\u0026auml;nnande KIWA Swedcert 1186\u003cbr /\u003e- Typgodk\u0026auml;nnande KIWA Swedcert 1187\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e- S-Press anslutningsnippel till PPM f\u0026ouml;rdelare\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck\r\n\r\nSnabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa\r\n\r\nFast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster"},"id":"86-2054460","baseProductId":"B11344","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"Uponor S-Press Nippel PPM","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/A7587F606C1DDA9C6F944CDA653FBFD0FDA93679EF15186453A04B6AC74FB2D1/8a3f845e7140421aa4f9663da650ca92/jpg/media/e0070121a7b74078821615ab2e2e5bb6/B11344a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/A7587F606C1DDA9C6F944CDA653FBFD0FDA93679EF15186453A04B6AC74FB2D1/8a3f845e7140421aa4f9663da650ca92/jpg/media/e0070121a7b74078821615ab2e2e5bb6/B11344a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/A7587F606C1DDA9C6F944CDA653FBFD0FDA93679EF15186453A04B6AC74FB2D1/8a3f845e7140421aa4f9663da650ca92/jpg/media/e0070121a7b74078821615ab2e2e5bb6/B11344a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"Uponor S-Press Nippel PPM","baseProductName":"Uponor S-Press Nippel PPM","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":61.6,"priceWithVat":77.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"77 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"a313d287-e1c0-4fe7-9923-63198e9bdc3a","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.021,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/uponor-s-press-nippel-ppm","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"Uponor S-Press Nippel PPM","hdSrc":"/storage/A7587F606C1DDA9C6F944CDA653FBFD0FDA93679EF15186453A04B6AC74FB2D1/8a3f845e7140421aa4f9663da650ca92/jpg/media/e0070121a7b74078821615ab2e2e5bb6/B11344a.jpg","originalSrc":"/storage/A7587F606C1DDA9C6F944CDA653FBFD0FDA93679EF15186453A04B6AC74FB2D1/8a3f845e7140421aa4f9663da650ca92/jpg/media/e0070121a7b74078821615ab2e2e5bb6/B11344a.jpg","src":"/storage/A7587F606C1DDA9C6F944CDA653FBFD0FDA93679EF15186453A04B6AC74FB2D1/8a3f845e7140421aa4f9663da650ca92/jpg/media/e0070121a7b74078821615ab2e2e5bb6/B11344a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/F1CB389ED031EA79B30CC857D1D9EE0A01F5B1102652ABD3544B59651332591E/8a3f845e7140421aa4f9663da650ca92/250-188-0-jpg.Jpeg/media/e0070121a7b74078821615ab2e2e5bb6/B11344a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Levereras från externt lager","quantity":0.0,"stockType":"External"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-2054460","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":61.6,"formattedPrice":"77 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"73 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/70C8BD5AE4DA686ABFADBD557029C79FDA4D77484305BC209829D1FE2C17E005/74aad744419a4779a16a3bbbf1faedc1/720-400-0-png.Png/media/6d6f753f8b664c3bb3ac30f588e71ba8/uponor-logo-vector.png"},{"brand":"Uponor","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"För anslutning mot Uponor PEX med FPL-X koppling Ø 12x1,7mm, 15x2,5mm, 16x2,2mm och MLC 16x2,0mm i skyddsrör 25/20, 28/23.\r\nFör montage i regelvägg med minimum 45mm djup. Vägggenomföring Dy 54mm.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eF\u0026ouml;r anslutning mot Uponor PEX med FPL-X koppling \u0026Oslash; 12x1,7mm, 15x2,5mm, 16x2,2mm och MLC 16x2,0mm i skyddsr\u0026ouml;r 25/20, 28/23.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eF\u0026ouml;r montage i regelv\u0026auml;gg med minimum 45mm djup. V\u0026auml;gggenomf\u0026ouml;ring Dy 54mm.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"För anslutning mot Uponor PEX med FPL-X koppling\r\n\r\nFör montage i regelvägg med minimum 45mm djup."},"id":"86-2054359","baseProductId":"B11396","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"Uponor Smart Aqua PLUS Väggdosa M7a NKB DR FPL-X","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/42D0E5140612C4F5DD08446BAFB424ECB8463B842273A441C4E594E5EDA61389/16384f75616844d6bd7e23b500b7c029/jpg/media/5f98f544e67045498cee6b201c348a5a/B11396a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/42D0E5140612C4F5DD08446BAFB424ECB8463B842273A441C4E594E5EDA61389/16384f75616844d6bd7e23b500b7c029/jpg/media/5f98f544e67045498cee6b201c348a5a/B11396a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/42D0E5140612C4F5DD08446BAFB424ECB8463B842273A441C4E594E5EDA61389/16384f75616844d6bd7e23b500b7c029/jpg/media/5f98f544e67045498cee6b201c348a5a/B11396a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"Uponor Smart Aqua PLUS Väggdosa M7a NKB DR FPL-X","baseProductName":"Uponor Smart Aqua PLUS Väggdosa M7a NKB DR FPL-X","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":364.8,"priceWithVat":456.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"456 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"6bbabf9b-38b8-4a0d-a1d1-95c8659b870f","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.3,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/uponor-smart-aqua-plus-vaggdosa-m7a-nkb-dr-fpl-x","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"Uponor Smart Aqua PLUS Väggdosa M7a NKB DR FPL-X","hdSrc":"/storage/42D0E5140612C4F5DD08446BAFB424ECB8463B842273A441C4E594E5EDA61389/16384f75616844d6bd7e23b500b7c029/jpg/media/5f98f544e67045498cee6b201c348a5a/B11396a.jpg","originalSrc":"/storage/42D0E5140612C4F5DD08446BAFB424ECB8463B842273A441C4E594E5EDA61389/16384f75616844d6bd7e23b500b7c029/jpg/media/5f98f544e67045498cee6b201c348a5a/B11396a.jpg","src":"/storage/42D0E5140612C4F5DD08446BAFB424ECB8463B842273A441C4E594E5EDA61389/16384f75616844d6bd7e23b500b7c029/jpg/media/5f98f544e67045498cee6b201c348a5a/B11396a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/FB8E0A880ADB3888F396302FACEAE2B2F27B179B02ED9B615B8487E98C14C1BF/16384f75616844d6bd7e23b500b7c029/250-188-0-jpg.Jpeg/media/5f98f544e67045498cee6b201c348a5a/B11396a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Levereras från externt lager","quantity":0.0,"stockType":"External"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-2054359","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":364.8,"formattedPrice":"456 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"433 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/70C8BD5AE4DA686ABFADBD557029C79FDA4D77484305BC209829D1FE2C17E005/74aad744419a4779a16a3bbbf1faedc1/720-400-0-png.Png/media/6d6f753f8b664c3bb3ac30f588e71ba8/uponor-logo-vector.png"},{"brand":"N/A","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Väggkonsol för 2-25 liters kärl","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003e\u003cspan id=\u0022MainContent_ucProductDetails_lblArticleDescription\u0022\u003eV\u0026auml;ggkonsol f\u0026ouml;r 2-25 liters k\u0026auml;rl\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Väggkonsol för 2-25 liters kärl"},"id":"86-6748195","baseProductId":"B11535","showRating":true,"disabled":true,"images":[{"alt":"Väggfäste MB-2 till 2-25L Flexc","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/494A75732423EA274D04EEE1BC5A5B385FD095B53B88274A43340C7B45512DF7/e097e2c661b04a90ab9075d7426d36eb/jpg/media/7508c461b29841eea4b6b0b0051e42b7/B11535a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/494A75732423EA274D04EEE1BC5A5B385FD095B53B88274A43340C7B45512DF7/e097e2c661b04a90ab9075d7426d36eb/jpg/media/7508c461b29841eea4b6b0b0051e42b7/B11535a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/494A75732423EA274D04EEE1BC5A5B385FD095B53B88274A43340C7B45512DF7/e097e2c661b04a90ab9075d7426d36eb/jpg/media/7508c461b29841eea4b6b0b0051e42b7/B11535a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"Väggfäste MB-2 till 2-25L Flexc","baseProductName":"Väggfäste MB-2 till 2-25L Flexc","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":180.0,"priceWithVat":225.00,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"225 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"26b071b0-7d34-44a1-a79c-30af00ed9702","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.0,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vvs/monteringsdetaljer/vaggfaste-mb-2-till-2-25l-flexc","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"Väggfäste MB-2 till 2-25L Flexc","hdSrc":"/storage/494A75732423EA274D04EEE1BC5A5B385FD095B53B88274A43340C7B45512DF7/e097e2c661b04a90ab9075d7426d36eb/jpg/media/7508c461b29841eea4b6b0b0051e42b7/B11535a.jpg","originalSrc":"/storage/494A75732423EA274D04EEE1BC5A5B385FD095B53B88274A43340C7B45512DF7/e097e2c661b04a90ab9075d7426d36eb/jpg/media/7508c461b29841eea4b6b0b0051e42b7/B11535a.jpg","src":"/storage/494A75732423EA274D04EEE1BC5A5B385FD095B53B88274A43340C7B45512DF7/e097e2c661b04a90ab9075d7426d36eb/jpg/media/7508c461b29841eea4b6b0b0051e42b7/B11535a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/576F5D7B998DE75D28172D8F0974D4150C67D5035DEC459ACC6B3A48E7C18F98/e097e2c661b04a90ab9075d7426d36eb/250-188-0-jpg.Jpeg/media/7508c461b29841eea4b6b0b0051e42b7/B11535a.jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":false,"description":"Ej i lager","quantity":0.0,"stockType":"Default"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-6748195","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":180.0,"formattedPrice":"225 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"143 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":""}],"totalProductsCount":92,"pageSize":24,"productListingType":"Grid","gtmViewModel":{"event":"gtm_view_item_list","ecommerce":{"items":[{"item_id":"86-4814408","item_name":"LK Rörhållare","currency":"SEK","index":0,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":430.4},{"item_id":"86-2419499","item_name":"LK Rörklammer 4 pack","currency":"SEK","index":1,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":154.4},{"item_id":"86-4814423","item_name":"LK Rörmanschett, Ett hål för väggdosa UNI Push","currency":"SEK","index":2,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":20.0},{"item_id":"86-4814391","item_name":"LK Rörstolpe Dubbel","currency":"SEK","index":3,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":492.8},{"item_id":"86-1872232","item_name":"LK Skyddshuv För rördim 20mm","currency":"SEK","index":4,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":3.6},{"item_id":"86-2418894","item_name":"LK Skåpstativ","currency":"SEK","index":5,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":876.8},{"item_id":"86-3810585","item_name":"LK Spikklammer Med buntband för 16-63mm rör, 50st","currency":"SEK","index":6,"item_brand":"LK Systems","item_category":"För ingjutning","price":204.0},{"item_id":"86-1872228","item_name":"LK Spikskydd","currency":"SEK","index":7,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":16.4},{"item_id":"86-2419108","item_name":"LK Stativfot","currency":"SEK","index":8,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":523.2},{"item_id":"86-1882206","item_name":"LK Tätningsmuff 50-40-34-32-25-20","currency":"SEK","index":9,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":57.6},{"item_id":"86-1882418","item_name":"LK UNI T-rör","currency":"SEK","index":10,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":104.8},{"item_id":"86-1875494","item_name":"LK Väggformsfixtur, Låg","currency":"SEK","index":11,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":69.6},{"item_id":"86-1882203","item_name":"LK Väggskena Flex Väggdosa UNI Push","currency":"SEK","index":12,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":176.0},{"item_id":"86-1882295","item_name":"LK Väggskena Väggdosa UNI Push 150 N5","currency":"SEK","index":13,"item_brand":"LK Systems","item_category":"Monteringsdetaljer","price":147.2},{"item_id":"86-4051318","item_name":"RÖRKITT UNIPAK BURK 360 GR","currency":"SEK","index":14,"item_brand":"N/A","item_category":"Monteringsdetaljer","price":97.6},{"item_id":"86-2054468","item_name":"Uponor Aqua Plus Fördelarfäste För Skåp Ppm","currency":"SEK","index":15,"item_brand":"Uponor","item_category":"Monteringsdetaljer","price":61.6},{"item_id":"86-1878140","item_name":"Uponor Aqua Plus Fördelarlock Ppm","currency":"SEK","index":16,"item_brand":"Uponor","item_category":"Monteringsdetaljer","price":50.4},{"item_id":"86-1878141","item_name":"Uponor Aqua Plus Fördelarlock M Avluftn. Ppm","currency":"SEK","index":17,"item_brand":"Uponor","item_category":"Monteringsdetaljer","price":143.2},{"item_id":"86-1897961","item_name":"Uponor Mlc O-Ring, Provtryckningspropp 16","currency":"SEK","index":18,"item_brand":"Uponor","item_category":"Monteringsdetaljer","price":4.0},{"item_id":"86-1880295","item_name":"Uponor Mlc Provtryckningspropp 40","currency":"SEK","index":19,"item_brand":"Uponor","item_category":"Monteringsdetaljer","price":124.0},{"item_id":"86-1877271","item_name":"Uponor Rs Låssprint","currency":"SEK","index":20,"item_brand":"Uponor","item_category":"Monteringsdetaljer","price":27.2},{"item_id":"86-2054460","item_name":"Uponor S-Press Nippel Ppm 20mm","currency":"SEK","index":21,"item_brand":"Uponor","item_category":"Monteringsdetaljer","price":61.6},{"item_id":"86-2054359","item_name":"Uponor Smart Aqua Plus Väggdosa M7A Nkb Dr Fpl-X","currency":"SEK","index":22,"item_brand":"Uponor","item_category":"Monteringsdetaljer","price":364.8},{"item_id":"86-6748195","item_name":"Väggfäste MB-2 till 2-25L Flexc","currency":"SEK","index":23,"item_brand":"N/A","item_category":"Monteringsdetaljer","price":180.0}]}},"location":"/vvs/monteringsdetaljer","canLoadMore":true},"systemId":"1037a402-26b5-454b-b2d1-5edd8fd658e4","name":"Monteringsdetaljer"}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LK Rörhållare Dubbel
LK Rörhållare Dubbel
Avsedd för att användas med LK Rörstolpe.

538 SEK

LK Rörklammer 4 pack
LK Rörklammer 4 pack
Avsedd för att användas med LK Rörstolpe för temporär fixering/upphängning av LK Föredelarskåp GV, LK Shuntskåp VS2 och LK Fördelarskåp UNI.

193 SEK

LK Rörmanschett
LK Rörmanschett
För tätning mellan tomrör och tätskikt på våtrumsvägg. Godkänd enligt NT VVS 129. För tätning mellan LK Väggdosa UNI Push X16 V2 samt 20 och tätskikt på våtrumsvägg.

Fr. 16 SEK

LK Rörstolpe
LK Rörstolpe
LK Rörstolpe används för stabila fixeringar av röruppgångar i platta på mark till tappställe och mot radiatorer m.m.

Fr. 616 SEK

LK Skyddshuv
LK Skyddshuv
För skydd av rörändar under byggnadstiden.

Fr. 4 SEK

LK Skåpstativ
LK Skåpstativ
LK Skåpstativ är avsett för temporär fixering/upphängning av LK Fördelarskåp VT RF, LK Shuntskåp VT RF och LK Fördelarskåp UNI.

1 096 SEK

LK Spikklammer
LK Spikklammer
LK Spikklammer är avsedd för infästning av LK Universalrör/LK Värmerör/LK Värmerör RiR i dimension 16-63 mm vid förläggning mot betonggolv. Ska förborras med 8 mm borr.

Fr. 218 SEK

LK Spikskydd
LK Spikskydd
Skydd för tomrör där risk för genomspikning föreligger.

21 SEK

LK Stativfot
LK Stativfot
Två stycken stativfötter till LK Fördelarstativ och LK Skåpstativ för montage på betongbjälklag.

654 SEK

LK Tätningsmuff 50-40/34-32-25-20
LK Tätningsmuff 50-40/34-32-25-20
LK Tätningsmuff är avsedd att användas som tätning för rör-i-rör. Avsedd för släta genomföringshylsor med dy 40 och 50 mm.

72 SEK

LK UNI T-rör
LK UNI T-rör
T-Rör för direkt anslutning på LK Fördelare eller ventil UNI. Ansluts med G20 Eurocone med lekande mutter. Motstående sidor har G20 Eurocone anslutning. Lämplig för vidarematning från Fördelarskåp.

131 SEK

LK Väggformsfixtur
LK Väggformsfixtur
Avsedd att användas för infästning av LK Väggbockstöd Grip i platsgjutna betongväggar.

Fr. 87 SEK

LK Väggskena Flex Väggdosa UNI Push
LK Väggskena Flex Väggdosa UNI Push
Väggskena till LK Väggdosa UNI Push för fixering av dosa i regel. Ställbart c/c mått på rörutgång. Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad stålplåt. Anpassad för regel c/c 350, 450 eller 600 mm.

220 SEK

LK Väggskena Väggdosa UNI Push 150 N5
LK Väggskena Väggdosa UNI Push 150 N5
För fixering av LK Väggdosa UNI Push i träregel med ett c/c avstånd på max 600 mm.

184 SEK

RÖRKITT UNIPAK BURK 360 GR
RÖRKITT UNIPAK BURK 360 GR
Packningspasta 360gr burk unipak

122 SEK

Uponor Aqua PLUS Fördelarfäste för skåp PPM
Uponor Aqua PLUS Fördelarfäste för skåp PPM
Fördelarfästen för PPM fördelare. Avsedd för att användas i fördelarskåp. Ett set innehåller två långa fästen, två korta, åtta gummimellanlägg samt fyra skruvar. Gummimellanlägg används då fördelarfästet ska vara mellan två avstick.

77 SEK

Uponor Aqua PLUS Fördelarlock PPM
Uponor Aqua PLUS Fördelarlock PPM
Lock till PPM fördelare, invändig med bajonettgänga. Kopplingen kan användas till både 6 och 10 bars Uponor PEX-rör.

63 SEK

Uponor Aqua PLUS Fördelarlock m avluftn. PPM
Uponor Aqua PLUS Fördelarlock m avluftn. PPM
Lock med luftnippel till PPM fördelare, invändig med bajonettgänga. Kopplingen kan användas till både 6 och 10 bars Uponor PEX-rör.

179 SEK

Uponor MLC O-ring, provtryckningspropp
Uponor MLC O-ring, provtryckningspropp
Reservdel för tryckprovningsplugg

Fr. 5 SEK

Uponor MLC Provtryckningspropp
Uponor MLC Provtryckningspropp
Återanvändbar plugg för tryckprovning av anläggningar Skruvas in i avfasat rör

Fr. 79 SEK

Uponor RS Låssprint
Uponor RS Låssprint
För att låsa RS-insatsen mot RS-basdelen Plast Med fast presshylsa

34 SEK

Uponor S-Press Nippel PPM
Uponor S-Press Nippel PPM
Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster

77 SEK

Uponor Smart Aqua PLUS Väggdosa M7a NKB DR FPL-X
Uponor Smart Aqua PLUS Väggdosa M7a NKB DR FPL-X
För anslutning mot Uponor PEX med FPL-X koppling För montage i regelvägg med minimum 45mm djup.

456 SEK

Väggfäste MB-2 till 2-25L Flexc
Väggfäste MB-2 till 2-25L Flexc
Väggkonsol för 2-25 liters kärl

225 SEK